Ny student


Denne siden forsøker å gi deg et bilde av hvordan dine to første uker ved skolen omtrent vil bli, i tillegg til hvilke muligheter du har, som student, å engasjere deg og litt kort om Universitetet.

Alle økonomistudenter blir automatisk tatt opp i Mercurius, og det eneste du trenger å tenke på er å være oppdatert med program og fremtidige happenings – dette er spesielt viktig de første dagene.

Husk at Mercurius er en linjeforening for studenter i økonomi og administrasjon ved Universitetet i Agder, og ble i 2008 kåret til landets beste linjeforening. Vi som økonomistudenter skal være glad for at vi har en organisasjon med den slagkraften Mercurius har i det lokale næringslivet og på skolen generelt.

Målsetningen med studentorganisasjonen er å skape et kreativt engasjement, godt samhold og felles identitet blant økonomistudentene. Mercurius skal også være et bindeledd mellom studentene og næringslivet.