Første møte med Mercurius

Som følge av coronaviruset vil høstsemesteret bli preget. Dette innebærer opplegget som vil bli holdt i fadderuken. Vi er nå i gang med planleggingen av studiestart, men foreløpig er det mye usikkerhet rundt dette. Vi vil komme informasjon så fort vi vet hvilke retningslinjer vi må forholde oss til.

Vårt mål er å gjøre studiestart og fadderuken så bra som mulig for alle studenter.

Første skoledag vil i år bli annerledes enn hvordan den normalt ville sett ut. I år vil inndeling i faddergrupper foregå gjennom møter i Zoom. Dette vil skje uken før studiestart.

Alle fadderbarn vil møte sine faddere mandag 10. august, dette vil bli avtalt i Zoom møtet. Faddernes oppgave er å sørge for at dere sammen danner en gruppe som skal bli bedre kjent med hverandre og skolens fasiliteter. Fadderne skal så hilse pent, utveksle telefonnummer og ta med dere rundt om på campusen. Antageligvis vil dere se kantina, Vrimlehallen, Spicheren (treningssenteret), Østsia (puben), de ulike fakultetsbyggene m.m.

På slutten av omvisningen blir dere enige om dagens plan videre, og heretter er det fadderne som styrer hvordan kvelden blir for deres vedkommende med tanke på møtested/vorspiel.

De to første dagene er satt av til studiestart før undervisningen så vil begynne på onsdag 12. august.

I studiestartbrosjyren du har fått tilsendt finner du en oversikt over hva som skjer av aktiviteter, konserter m.m. de første ukene i regi av fadderordningen ved skolen. Mercurius vil i tillegg arrangere et eget opplegg med egne faddere disse dagene. Her blir du tatt ekstra godt imot, og dette er en fantastisk måte å bli kjent med dine nye klassekamerater og knytte kontakter med andre studenter ved skolen.

Vi kjører mye av det samme opplegget som fadderordningen, men har flere arrangementer i tillegg. Sett av tid å bli med på all moroa!