Ditt beste tips

Ta i bruk all hjelp vi har tilgjengelig, både fra hjelpelærere, foreleser og medstudenter- Sneha, 20 Alltid prøv å få tak i studenter som tidligere har hatt fagene du skal ha, og spør om tips/relevant informasjon- Isak, 22 Det er viktig å ikke bruke opp hele...