Trygve Wangen Tøsse - Ernst & Young Advisory

(incomplete)

Navn: Trygve Wangen Tøsse
Alder: 29
Sted: Oslo
Utdanning: Master i økonomi
Spesialisering: Strategisk ledelse

Verv/jobb under utdannelsen:
Jeg hadde deltidsjobb i Nordea de siste to årene i kr.sand. Før det jobbet jeg deltid hos Expert. Leder i Mercurius. Næringslivsutvalget i Mercurius. Styremedlem KSI.

Arbeidsgiver: Ernst & Young Advisory
Stillingsbetegnelse: Senior consultant / senior accociate

Hvorfor søkte du på denne stillingen?
Jeg søkte på stilling som rådgiver i Ernst & Young Advisory fordi:

– Jeg ville jobbe med å gjøre bedrifter bedre

– Jeg ville jobbe et sted jeg ble utfordret til å lære mer

– Jeg ville ha faglig dyktige kolleger

Jeg fikk også et veldig godt inntrykk av representantene som var i Kristiansand under presentasjoner og karrieredag.

Hva er arbeidsoppgavene dine?
Arbeidsoppgavene varierer noe med hvilke prosjekt jeg jobber med. På nåværende prosjekt jobber jeg for en stor norsk virksomhet med virksomhetsstyring. Det vil si at jeg støtter en avdeling med å heve kvaliteten på analyser og styringsinformasjon som ledelsen i virksomheten bruker for å ta viktige beslutninger. Praktisk betyr det at jeg holder møter med avdelingen hvor de diskuterer hvilke utfordringer de har, og hvordan vi kan løse dem. Min oppgave er å styre diskusjonen. På bakgrunn av det videreutvikler vi analyser og arbeidsprosesser i samarbeid med avdelingen. På den måten bidrar vi med å heve kvaliteten i avdelingen sine analyser og rapporter slik at ledelsen i virksomheten har et bedre grunnlag til å fatte viktige beslutninger på.

Hvor relevant er studiene og spesialisering din i forhold til arbeidsoppgavene dine?
Jeg tror at en lærer mye av det en jobber med på jobben. Samtidig har utdanningen min gjort at jeg er i stand til å sette seg inn i arbeidsoppgaver og se nye løsninger på en effektiv måte, så jeg vil si at utdanningen har vært meget relevant. Jeg tror at jeg har dratt nytte av alle fagene, men kanskje spesielt bedriftsøkonomi, strategi og statistikk/matematikk.

Hvis du har vært på utveksling, har dette vært en erfaring du har dratt nytte av i arbeidslivet?
Jeg studerte et halvt år ved Australian School of business – University of New South Wales, Sydney. På utveksling må en prate på et annet språk og kommunisere med mennesker som kommer fra ulike kulturer. Det kan være krevende, men en lærer mye om kommunikasjon. Uansett hvilken jobb en har er det viktig å kommunisere med andre på en effektiv måte. Dessuten var det i stor grad lagt opp til at studentene skulle presentere oppgaver og løsninger. Dette har jeg dratt nytte av når jeg har holdt presentasjoner på jobben.

Trives du i jobben så langt?
Jeg trives meget godt. Jeg har dyktige kolleger og det er et ungt og positivt miljø på jobben. Jeg har utfordrende arbeidsoppgaver og flinke kolleger som  hjelper meg.

Hvordan var opplæringsprogrammet til bedriften?
Først hadde vi to uker med kurs, noe som ga oss en god innføring i selskapet og vår arbeidsmetodikk. Jeg ble også godt kjent med de andre nyansatte i selskapet, noe som også er viktig. Jeg var ansatt i Consultant Group det første året. Da jobbet jeg på prosjekt innenfor de ulike forretningsomådene i Advisory (på tvers av avdelingene). Da lærte vi hva de ulike avdelingene jobbet med og hvordan vi hjelper våre kunder med utfordringer i ulike deler av virksomheten deres. Vi hadde også en opplæringsplan som inneholdt hvilke interne kurs vi måtte gjennomføre.

Ville du gjort noe annerledes under studietiden i forhold til kunnskapen du har per i dag?
Jeg hadde en utmerket studietid, men om jeg skulle gjort noe annerledes ville det vært å studert 1 år på bachelorgraden i utlandet og lært meg et «ekstra» språk.

Var det vanskelig å komme seg inn i jobbmarkedet etter studietiden?
Når jeg gikk ut var det et greit jobbmarked. Jeg tror at de fleste i klassen hadde jobb før nyttår. Generelt vil jeg tro at det et lettere å få seg jobb i revisjon- og rådgivningsselskapene dersom en søker på høsten fordi det er da flest blir ansatt.

Har du noen råd til nåværende Mercurius-medlemme mtp. fremtidig karriere?
– Delta aktivt i Mercurius. Det er veldig artig, og du får et stort nettverk med andre økonomistudenter. Du får også mulighet til å knytte kontakt med bedriftsrepresentantene som kommer til UiA. Mange selskaper legger stor vekt på at du har vært aktivt «utenfor» skolebenken.

– Vær flink på skolen! Velg fag du interesserer deg for.

– Få deg en deltidsjobb.

– Ha det morro. Studietiden kommer ikke tilbake. I gjengen min brukes det mye tid på å mimre tilbake på the good old days i Kristiansand:-)

Author:

Informasjonsutvalgets oppgave er å være et talerør til medlemmene. Utvalget har som hovedansvar å oppdatere nettsiden med nyhetsartikler, hjemmesidespalter og annonser. Med fokus på lokale saker ønsker vi å oppnå engasjement hos studentene. Det blir annonsert om arrangementer som ikke bare er i regi av Mercurius, men også det meste innad i Mercurius blir på en eller annen måte nevnt på nettsiden. Ved siden av nettsiden, er Facebook og e-poster viktige kontaktkilder.