Studenter og forsikring

Studenter har ofte lite kunnskap om forsikring, noe som fører til at de er dårlig forsikret i studietiden. Dette kan få økonomiske konsekvenser.

Barn og unge dekkes av sine foreldres forsikring første delen av livet. Dette er forsikringer som uføre-, innbo- og reiseforsikring, men hvor lenge unge er forsikret varierer mellom de ulike forsikringsselskapene. Når du som student flytter ut hjemmefra er det viktig å vite om du fortsatt er forsikret av dine foreldre.

Foreldres forsikring vil dekke deg så lenge du ikke melder flytting til Folkeregisteret og du vil ikke ha behov for å tegne forsikring for møbler og innbo du tar med deg hjemmefra. Du trenger kun å tegne innboforsikring om du kjøper deg nye ting til din nye bolig, studerer utenfor Norden, eller melder adresseendring til Folkeregisteret.

Mange studenter bor i studentbolig, hybel og kollektiv. Det er viktig å være klar over at hver enkelt beboer ikke er dekket av de andre beboernes innboforsikring. Det er også verdt å merke seg at eiendelene dine er som hovedregel ikke dekket mot tyveri i fellesrom.

Når det gjelder uføreforsikring, er det veldig få studenter under 30 som har dette, selv om det faktisk er studenter som har størst behov for denne. Uføreforsikring vil sikre deg økonomisk om du blir ufør på grunn av skade eller sykdom. Dette er spesielt viktig for studenter fordi mange ikke har opptjente pensjonspoeng og ikke er sikret gjennom ordninger hos arbeidsgiver. Mange har også lite oppsparte midler. Er du under 26 år vil du få et tillegg til uførepensjon, men total beløpet er fortsatt lavt.
En annen forsikring som er grei å ha for studenter er ulykkesforsikring. Dette er en billig forsikring, men det er viktig at den ikke erstatter uføreforsikringen da denne ikke gjelder sykdom. Det er nemlig langt vanligere å bli ufør på grunn av sykdom enn av ulykker. Det vil også være greit for de fleste studenter å tegne en helårs reiseforsikring. Da vil du være forsikret uavhengig av lengden på reisen (maks ca. 45 dager). Du er med andre ord dekket selv om du kun skal en tur på lesesalen eller i butikken.

Om du er student trenger du som regel ikke livsforsikring dersom du ikke er forsørger. Du bør derimot tegne livsforsikring om du har annet lån enn studielån hvor andre står som kausjonister. Ved dødsfall vil da kausjonisten bli fritatt for ansvaret med å betale tilbake.

Ofte får studenter rabatter, dette er lurt å sjekke opp før du tegner forsikring. Du kan også få billigere forsikring gjennom forskjellige medlemskap. Studentforeninger og fagforeninger har ofte avtaler hvor studenter kan få rimelige priser.

Mange forsikringsselskap har også egne studentpakker. Blant annet har Gjensidige forsikringspakker for unge og studenter, både for de som studerer i utlandet og i Norge. Denne inneholder blant annet reiseforsikring og vil være spesielt tilpasset hver enkelt sitt behov.

Tryg har studentforsikring som er en komplett forsikring for de under 34 år. Den inneholder reiseforsikring, innboforsikring, ulykkesforsikring og rettshjelpsforsikring.

Uansett er det viktig at hver og en tar en gjennomgang av eget behov.

Skrevet av Malene Lundstein

bilde