Rolf H. Søraker

Navn: Rolf H. Søraker
Alder: 55Sparebanken Sør
Stilling: Direktør Konsernstab.
Hatt ulike roller i Sør bank fra 1986.
Utdanning: Diploma Økonom og Master of Management,
BI og utdannelse fra forsvaret.

Denne gangen blir vi litt bedre kjent med Sparebanken Sør, landets femte største norskeide sparebank. De har hovedkontor i Kristiansand og har i alt 40 kontorer spredt over Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark.
Vi var så heldige at vi fikk snakke med Direktør for Konsernstaben, Rolf H. Søraker over telefonen, og han hadde mye spennende å fortelle oss.

 

Hvilke tjenester tilbyr Sparebanken Sør?
Vi tilbyr et bredt spekter av finansielle tjenester, så alt innenfor utlån, sparing, betalingsformidling, forsikring og økonomisk rådgivning. I tillegg har vi et datterselskap som driver eiendomsmegling.

 

Hvordan skiller Sparebanken Sør seg ut fra andre arbeidsgivere?
Sparebanken Sør er en selvstendig bank som har alle funksjoner i banken med hovedkontor plasser på Sørlandet, i Kristiansand. Vi har mange fagavdelinger med spesialister for de ulike målene.

 

Hvilken studiebakgrunn trengs for å jobbe hos dere?
Med alle disse fagavdelingene våre trekker vi frem et bredt spekter av kompetanse. Vi har jurister, vi har en egen markedsavdeling med markedsutdannede, innenfor forretningsutvikling har vi folk med IT- og digitalkompetanse. Innenfor eiendom har vi folk med teknisk utdannelse og innenfor økonomi har vi folk med en tung økonomisk kompetanse. I HR avdelingen har vi jo ansatte med HR-utdannelse. I tillegg til dette driver vi på i person- og bedriftsmarkedet, så vi ser etter mennesker med gode kommunikasjonsevner.

 

Ansetter dere mange nyutdannede studenter?
Svaret på det må bli nei. Men vi er en medlemsbedrift av Trainee Sør og har jo hatt noen kandidater som er på Trainee-nivå her i banken. Men til tider ansetter vi jo nyutdannede, men akkurat nå er vi i en fase hvor vi ikke driver med mye ekstern rekruttering. Vi har ansatt noen yngre mennesker med kun ett eller to år på bakken.

 

Hvorfor valgte du å jobbe i Sparebanken Sør?
Jeg hadde relevant økonomisk- og lederutdanning fra både BI og forsvaret, og jeg så en god mulighet til å vokse og utvikle meg i samme bedriften. Banker har ofte gode ordninger for videreutdanning av egne ansatte, så det var den viktigste grunnen.

 

Hva forventes av en arbeidstaker hos dere?
Det å jobbe i bank, det handler om tillit. Vi leter etter personer med evnen til å skape god kommunikasjon og skape relasjoner med kundene. Det er nok den viktigste egenskapen.

 

Hvordan var den første tiden din som arbeidstaker i banken?
Da måtte jeg lære bank. Bank og kreditt er et eget håndverk, så det var en ganske bratt lærekurve. Men selvfølgelig sabla spennende! Jeg ble tatt imot av hyggelige folk, en inkluderende kultur. Bankfolk er jo veldig skikkelige, så en fikk en feeling på at man ble godt tatt vare på og det var et godt opplegg for å bli introdusert for bedriften. Også var det veldig spennende at det er kort vei til toppledelsen, og det fikk man møte veldig tidlig. En del av introduksjonen var faktisk å møte ledelsen.

 

Hvordan var overgangen fra studentlivet til arbeidslivet?
Jeg opplevde det som en periode med mye læring. Man får følelsen av at når man er student så kan du noe, men det var mer en plattform. Når man er student så jobber du fram mot eksamen, men når du kommer i jobb så må du prestere fortløpende.

 

Hva har vært din største utfordring siden du ble ansatt?
Når banken blir utsatt for ran, og man sitter tett på det, så er det ekstremt utfordrende. Det blir en relasjon mellom ledelse og ansatte som blir veldig menneskelig. Heldigvis har det ikke vært noen fysiske personskader, men det er tøffe saker.

 

På hvilke måter er det mulighet for videreutvikling i bedriften?
Man begynner gjerne som en kunderådgiver og gjennom å lære bankfaget, så kan man jobbe seg mot å bli en finansiell rådgiver. Banken har tilrettelagt for at ansatte kan utvikle sin kompetanse videre gjennom Bankakademiet. Sparebanken Sør har også flere programmer som er spesialbygd for bankvesenet, og har en lang historie med å videreutvikle ansatte. Masteren min ble fullført i 2004, og den tok jeg når jeg var i full jobb. Jeg fikk permisjon i perioden undervisningen foregikk.

 

Hva syns du er det beste med å jobbe i Sparebanken Sør?
Det beste må være at man har mange faglige utfordringer og finne løsninger på problemer i samspill med kollegaer. Også vil jeg legge på at banken, med sin regionale tilknytning, gjør en stor forskjell på Sørlandet.

 

Er det stort fokus på et godt sosialt miljø?
Banken har gode velferdsordninger, både bedriftslag, utbygde firmaleiligheter og hytter og har også kunstklubb. Vi er opptatt av å feire seiere og har en del insentiv ordninger for å premiere og stimulere innsats. Vi har bygd det opp til at ting skal gjøres i felleskap.

 

Hva er ditt beste minne fra tiden i Sparebanken Sør?
Mitt største kick var vel når jeg ble konstituert som markedssjef i ’97. Det var det som ga meg det største løftet som ansatt.

 

Hva er fremtidsplanene for banken?
Vi skal være den banken som skaper vekst og utvikling i Agder. Det er viktig av vi har en nærhet og kompetanse til regionen som vi kan bruke som en styrke i dialog med kunden. Samspillet med landsdelen vil vi bruke som en strategisk styrke og samtidig kommer det landsdelen til gode.

 

Av Tellef Solberg og Karoline E. Narvesen