Et glimt fra BDO

Denne måneden har vi vært i kontakt med bedriften BDO, som er et av landets største og ledende kompetansehus innen revisjon og rådgiving. De tilbyr et bredt spekter av tjenester innenfor de fire forretningsområdene revisjon, skatt og avgift, rådgivning og foretaksservice, og er dermed en svært relevant arbeidsgiver for de som studerer økonomi. Bedriften har 1250 ansatte på kontorer over hele Norge, med hovedkontorer i Vika i Oslo. Vi har snakket med to av BDOs ansatte fra Oslokontoret, Terje og Hanne, som begge er tidligere økonomistudenter ved Universitetet i Agder. De har mye interessant å fortelle om BDO og hvordan det er å jobbe i bedriften.

 

Terje Eggum Adolfsen_Oslo

Navn: Terje Adolfsen

Alder: 28 år

Stilling: Senior Associate i Revisjon

Jobbet i BDO siden august 2011

 

 

 

 

cvNavn: Hanne Hodnungseth

Alder: 27 år

Stilling: Senior Associate i Risk Advisory Service (Granskingsenheten)

Jobbet i BDO siden august 2011

 

 

 

 

Hvorfor valgte dere å jobbe i BDO?

BDO virket først og fremst som en spennende arbeidsplass med mange muligheter internt, et svært bra sosialt miljø og et stort fokus på medarbeiderutvikling. I tillegg kjente vi godt til selskapet gjennom flere bedriftspresentasjoner på UiA.  Vi har alltid følt at BDO har skilt seg positivt ut fra de andre konkurrentene i bransjen.

 Hva slags studiebakgrunn trenger du for å få jobb i denne bedriften?

De aller fleste har en mastergrad innenfor økonomifeltet (finans, økonomistyring, strategi, revisjon, regnskap, etc.). Vi ansetter også personer med bachelorgrad i revisjon og regnskap.

 Hvordan var den første dagen, og de første ukene i BDO som nyansatt?

Som nyansatt i BDO inngår du i et 4-årig kursprogram, hvor du settes grundig inn i både den praktiske og teoretiske tilnærmingen til revisjon. Første uken som nyansatt møtes alle til introduksjonskurs i Østerrike (Kitzbühel). Her er det lagt opp til mange spennende fagdager, i tillegg til sosiale aktiviteter som fjellturer og ekstremsport. Det er videre lagt opp til flere kurs gjennom året med faglig påfyll. Som nyansatt har også alle en egen fadder som følger deg tett i hverdagen, samt en personalansvarlig som tilrettelegger for at du får den utviklingen som du ønsker.

Hva kjennetegner en potensiell arbeidstaker for denne bedriften?

Først og fremst så må man være faglig dyktig, men det er også svært viktig at man viser engasjement og liker å utfordre seg selv. For eksempel ser vi på om søkere har hatt verv i en linjeforening eller andre foreninger, aktiv innen idrett, hatt relevante deltidsjobber, internship eller vært på utveksling. I tillegg er det også viktig at man er flink til å kommunisere. Vi er mye ute hos kunder, og da er det viktig at man klarer å bygge gode relasjoner. En BDOer er en person som er fremoverlent, proaktiv, engasjert og flink til å ta initiativ.

Hva synes dere er det beste med å jobbe i BDO?

Selskapet er flink til å rette fokus på hver enkelt, og hvis du gir av deg selv blir du verdsatt. Videre har vi et utrolig godt sosialt miljø, hvor vi også er gode venner utenfor arbeidsplassen.

På hvilke områder skiller denne bedriften seg fra andre steder dere har jobbet?

Det må være fokuset på medarbeiderutvikling. Selskapet er svært godt tilrettelagt for personlig utvikling, ved at man årlig skal lage sin egen kompetanseplan hvor alle setter seg mål som går over 1 år, samt en mer langsiktig 5-årsplan. I tillegg har alle medarbeidere en egen personalansvarlig og det gjennomføres medarbeidersamtaler 2 eller flere ganger i året. Her diskuterer man hvor man vil, hva man må gjøre for å komme seg dit, samt at man får tilbakemelding på det man har gjort så langt. Vi blir også evaluert på spesifikke prosjekter, og det blir lagt opp en kurs og utviklingsplan i forhold til hvilket fagpåfyll man trenger.

Er det mye reising forbundet med stillingen deres?

BDO har lokaler spredt rundt i hele Norge. Ved Oslokontoret er kundene stort sett lokalisert på det sentrale Østlandet. Allikevel hender det at vi har kunder og prosjekter som befinner seg andre steder i landet. Da blir det gjerne noe reisevirksomhet.

Hva er den mest utfordrende oppgaven dere har fått siden dere startet å jobbe i BDO?

I tillegg til å lede mindre kundeoppdrag har vi blant annet fått ansvar for å arrangere både sommerfester og julebord.

Er det en forutsigbar arbeidsplass, eller er hver dag forskjellig?

Hver dag er ulik! Dagene bestemmes ut ifra hvilket prosjekt eller hvilken kunde man jobber på. Vi er ofte ute og jobber i kundens lokaler. Det er viktig å være der det skjer, samt å ha en nærhet til kunden. Andre dager jobber vi på kontoret med etterarbeid eller interne prosjekter som arrangementer, HR-aktiviteter eller markedsrelatert arbeid.

Hvor mange ansetter dere i året?

Vi ansetter i underkant av 100 nyansatte hvert år. De fleste ansettes på revisjon og til hovedkontoret her i Oslo, men med så mange lokale kontorer finner vi nye BDO-spirer over hele landet.

Hvordan var overgangen fra studielivet i Kristiansand til å jobbe i en stor bedrift i Oslo?

Den største overgangen er nok at man i større grad legger bort arbeidet når man går hjem fra jobb. I studiet hadde vi jo alltid neste eksamen eller oppgaveinnlevering i tankene. Dette er en utrolig deilig følelse! Som nyansatt i BDO blir man raskt kjent med sine nye kolleger. Grunnkurset i utlandet, samt det gode miljøet gjør at man blir godt sammensveiset slik som i studietiden, og det blir ofte tid til både hytteturer, middager og noen pils etter jobb.

 Hva er deres beste minne fra jobben?

Det er en utrolig god følelse når kunden tydelig er fornøyd med det arbeidet vi har levert. Vi har også mange gode minner fra sosiale aktiviteter som for eksempel Skarverennet, hytteturer til Hemsedal, julebord og ikke minst den årlige fotballturneringen som spilles på tvers av BDO-kontorene i Europa.

Er det stort fokus på det sosiale miljøet i BDO? Er det mange sosiale sammenkomster utenfor jobb?

Det er mye sosialt som skjer i BDO! Det er sommerfest og julebord for hele Oslo-kontoret. På høsten har vi BDO-konferansen hvor alle 1250 ansatte i BDO Norge møtes til fag og fest.  I tillegg til dette har vi ofte lønningspils, og vi møtes gjerne utenfor arbeidstid på egent initiativ. Her i BDO er det også fokus på en sportslig profil og vi stilte med over 300 deltakere på årets Holmenkollstafett. Selvfølgelig feiret vi det hele med en stor bankett på kvelden.

På hvilke måter er det mulighet for videreutvikling i bedriften?

Det er i hovedsak tre måter man kan videreutvikle seg på:

  • Man kan videreutvikle seg i bredden, altså fordype seg i et fagfelt
  • Man kan videreutvikle seg i høyden, altså i ledelse og personalansvar
  • Man kan videreutvikle seg på tvers, ved at man jobber en andel i andre avdelinger som f.eks. Risk Advisory Services eller rådgivning.

Hva er bedriftens fremtidsplaner?

BDO har et mål om å fortsette den gode veksten vi har som selskap. Samtidig skal vi jobbe hardt for å opprettholde vår visjon om å hele tiden kunne gi den beste kundeopplevelsen. Vi skal fokusere på vår kompetanse og videreutvikle tjenestene markedet etterspør. 

CF013443

BDOs lokaler i Oslo

 

Skrevet av Anine Andresen og Line Iversen Ekrann