Utvalgsmedlemmer 2018

IMG_5409

Det er utvalgene som holder hjulene i gang i Mercurius, og hvert utvalg fylles opp med studenter fra alle trinn. Har du lyst til å engasjere deg samt få en god CV, mye moro og engasjere deg sosialt? Da anbefales det å bli med i et utvalg. De fylles opp i begynnelsen av hvert semester og er en fin måte å få erfaring uten å ha like mye ansvar som om du skulle lede et utvalg.

Nåværende utvalgsmedlemmer følger nedenfor, med utvalgsledere i parentes.

 

Økonomiutvalget: (Vegard Gjelsvik Bjørhovde)

Vegard Gjelsvik Bjørhovde
Christian Grause Kase
Markus Sandnes

 

Næringslivsutvalget: (Magnhild Barvik Mæland)

Magnhild Barvik Mæland
Bojana Babic
Marte Roaldseth
Jens Christian Ebeltoft
Emma Lunden
Oda Tuntland Melby

Velferdsutvalget: (Audun Przytula Fjeldberg)

Audun Przytula Fjeldberg
Nicklas Bjørndal Haugen
Andrea Madelen Hauge Bjønnes
Harald Andreas Osan
Tejeshwar Prakash
Jasmijn Grooten
Lars Jørgen Kaalsaas Dahl

Fagutvalget: (Lage Isachsen Gundersen)

Lage Isachsen Gundersen
Jostein Bjørnsen
Malin Bjørnsen
Jonas Bech

 

Markedføringsutvalget: (Kristina Ågedal)

Kristina Ågedal
Lasse Alexander Lem
Ola Gudevold
Ole Kirkhus

 

Konferanseutvalget: (Marit Vadder)

 

Marit Vadder
 Tina Minh Le
 Kristin Frafjord
 Ida Nag
Mewish Sheikh

 

Informasjonsutvalget: (Eline Fidje)

Eline Fidje
Emilie Gjeruldsen
Josefine Jørnsen
Just Øvreby
 Sander Bakke Michelsen

Karrieredagsutvalget: (Jakob Mæland)

Jakob Mæland
Eline Utheim
Henriette Lunde
Jacob Tahir
Lars Melhuus Gran
Marte Tollefsen

MRR-utvalget: (Helene Johansen)

Helene Johansen
 Knut Haakon Thorne