Årets økonomistudent

IMG_5538

Årets økonomistudent er en kåring som gjennomføres hvert år. Prisen deles ut av Fagutvalget i Mercurius i samarbeid med institutt for økonomi og næringslivet i Kristiansand. Tittelen tildeles den økonomistudenten som skiller seg ut, basert på visse forhåndssatte kriterier. (Når prisen deles ut i 2014, er det kun resultater og annet engasjement fra 2013, som tas med i beregningen.) Det er kun det ene året som teller. Alle økonomistudenter kan nomineres, bachelor og master. Økonomistudenten skal skille seg ut på en positiv måte, og det vil være helheten som teller.

Hvem blir årets økonomistudent?
Når det gjelder poeng, vektlegges særlig akademiske resultater. Det er også viktig at studenten viser at den klarer å kombinere studiehverdagen med engasjement utover å sitte på lesesalen. Studenten får poeng for å ha verv, jobbe ved siden av (uavhengig av om jobben er direkte relatert til økonomistudiet), utveksling etc.

Samtidig er det viktig at studenten er hyggelig, omgjengelig og deltar på sosiale arrangement.

Hvordan nominere?
Har du en flink venn, eller syntes du selv at du er flink? Føler du at en student bidrar til å skape et godt studiemiljø, motivere andre studenter og er god faglig er denne personen perfekt å nominere. Send din nominasjon til fagutvalget sin e-post: fagutvalget@mercurius.no. Skriv fornavn + etternavn på studenten man ønsker å nominere, samt klassetrinn, personens e-mail-adresse og eventuelt en liten begrunnelse. Man kan nominere så mange man ønsker!

Har du blitt nominert?
Dersom du har blitt nominert vil du bli kontaktet av fagutvalget i Mercurius. Du vil da bli nødt til å samle inn den dokumentasjonen fagutvalget ber om.

Dersom du har vært på utveksling  i løpet av det året du har blitt nominert for, er det viktig at du leverer karakterer så tilnærmet norske karakterer som mulig.

Når studenten skal kåres samles Fagutvalget som en jury. Studentenes poengsummer legges sammen, og den med høyes poengsum blir årets økonomistudent! Annonsering av vinneren av årets økonomistudent vil skje på konferansen Norge på Nytt. Studenten vil få tildelt en symbolsk premie, hvilket varierer fra år til år. Og ikke minst, heder og ære. - Finnes det egentlig noe bedre å ha på CV’en enn Årets økonomistudent?