Nordea Graduate Program

IMG_1874Navn: Erik Rønning
Alder: 26
Fødested: Elverum
Tidligere studert ved: UiA
Jobber nå som: Cash Management Adviser i Nordea

Hva går Nordeas Graduate program ut på?
Nordea Graduate er et program som er tilrettelagt for nyutdannede, for å gi litt mer innføring i ulike arbeidsmetoder og karriereveier i Nordea.

Selve programmet går over to år, og man blir ansatt med en vanlig stillingsbeskrivelse. Du går dermed rett inn i en fast jobb og slipper utryggheten med å måtte søke på ny jobb når programmet er ferdig.

I løpet av det første året deltar man på fire ulike seminarer rundt om i Norden; Oslo, Stockholm, København og Helsinki. I løpet av seminarene går man gjennom en del personlige tester som gir deg en dypere innsikt i deg som person. Dette er tester som blant annet går på hvilken karriereprofil du har (ekspert, leder osv.), men også hva du motiveres av. Seminarene gir deg også et unikt innblikk i business-konseptene til Nordea. Det andre året er en mentorprosess. Her vil man få en egen mentor i banken som du kan diskutere karrieremål, og personlig utvikling med.

Det som også er veldig positivt med dette programmet er at selv om man går inn i en stiling, vil man ha mulighet til å rotere og bytte stillinger, slikt at man kan prøve seg i de delene av banken man syns virker spennende. Har er det opp til deg og leder å legge en god plan for din rotasjon.

Hvordan hørte du om programmet (for første gang), og hvorfor valgte du å melde deg på?
Jeg hørte om Nordea Graduate programmet gjennom to kanaler. Det ene var da Nordea stod på stand i vrimle på UiA, og den andre biten var fordi jeg jobbet i Nordea da jeg selv gikk på skole på UiA. Jeg fikk også et godt innblikk I hva Nordea driver med når jeg var med på Nordeaspillet. Det er et ekte case der du må jobbe og tenke som Nordea ville gjort.

Jeg søkte på stilling som Graduate i Nordea fordi jeg allerede jobbet i Nordea, og trivdes med de som arbeidsgiver. Jeg vil også si at det er en bra måte å komme seg videre i systemet som nyutdannet. Dessuten virket det spennende – det er et ordentlig og greit program der en får utforsket en del om seg selv og Nordea.

Hvilke erfaringer tok du med deg videre fra dette?
Jeg har fått veldig mye ut av å delta på Nordea Graduate Program. Det var blant annet en god intro til prosjektledelse, karriereutvikling, personlig utvikling og en god måte å bli kjent med arbeidslivet. Man blir kastet inn i mange spennende arbeidsoppgaver på en gang, noe jeg føler jeg lærte mye av.

I ansettelsesprosessen ble det også utført mange tester på deg som person som også er svært nyttig å ta med seg videre. Du lærer deg selv mye bedre å kjenne etter å ha gjennomført en del tester.

Hvilken betydning har din deltakelse i Nordea Graduate Program hatt for din karriere i Nordea?
Ettersom det er veldig få Graduate stillinger i utgangspunktet er det veldig stor kamp om plassene. Har du vært med i Nordea Graduate stiller du dermed sterkere på veien til en videre karriere i Nordea, da de som har vært med i programmet får et veldig godt rykte og blir sett på som talenter i Nordea. For meg har deltakelsen altså spilt en positiv rolle for min karriere så langt.

Hvem kan søke å Nordeas Graduate Program (hvilke krav stilles det til de som søker)?
Det eneste kravet er vel at du må ha en master innen økonomi og administrasjon eller finans, og at du er nyutdannet.

Hvordan kan jeg søke på Nordea Graduate Program?
Alle stillingsannonser blir lagt ut på karrieresidene våre på nordea.com. Graduate-stillingene utlyses her på høsten, altså et helt år i forkant av at man går inn i stillingen. Da er det bare å søke på dette programmet som en vanlig jobbsøknad.

Hvorfor vil du anbefale andre å søke seg til programmet?
Jeg vil anbefale andre å søke dette programmet fordi det er en veldig god start på karrieren. I løpet av tiden som Graduate lærer man mye om seg selv, samtidig som man får et større perspektiv på Nordea og en god start her. Det er også stor prestisje å få en slik plass, noe som er veldig positivt for en videre karriere i Nordea.

 

Skrevet av Anine Andresen