Næringslivsutvalget

Næringslivsutvalget har planlegging og gjennomføring av bedriftspresentasjoner som hovedoppgave. Utvalget har 16 medlemmer med Bjørn Martinsen som leder. Vi skal bli litt bedre kjent med et av utvalgsmedlemmene.

10287349_10201294841088014_1715108817_n

Hvem er du og hvilken klasse går du i?
Mitt navn er Henning Larsen og jeg går i 2. klasse.

Hvor lenge har du vært med i næringslivsutvalget?
Jeg har vært med i 2 år. Jeg ble med i næringsutvalget samme året jeg begynte på UiA.

Hva slags arbeidsoppgaver har du hatt?
Jeg har i all hovedsak jobbet under bedriftspresentasjoner. Arbeidsoppgavene går ut på å gjøre til rette for bedriftene som besøker universitetet. Vi gjør i stand matserveringen etter presentasjonene, og andre oppgaver slik at vi avlaster bedriftene når de kommer.

Hva er den morsomste oppgaven du har hatt?
Jeg syns det er kjekt å gjøre ting klart for bedriftene, spesielt fordi de setter pris på det vi gjør for dem. Det er stas å få ros og gode tilbakemeldinger av bedriftsledere.

Hva er de største fordelene med å ha et verv i næringslivsutvalget?
Det er sosialt og jeg føler jeg er en del av den viktigste aktiviteten på skolen, nemlig å knytte bånd mellom bedrift og skole. Det er jo tross alt på grunn av at vi gjerne ønsker en god jobb, at vi sliter oss gjennom lange varme mai-dager på lesesalen. Da er kontaktbåndet til bedrifter veldig viktig å ha.

Hvilke egenskaper kan det være en fordel å ha for å bli med i dette utvalget?
Jeg mener man bør være utadvent, åpen for utfordringer og spesielt viktig er det å kunne ta initiativ.

Hva er den største utfordringen du har hatt?
Tidspresset før en presentasjon og ta hånd om en del uforutsette hendelser.

Hvorfor vil du anbefale andre å bli med i et utvalg?
Det er veldig sosialt, man kommer inn i et nytt miljø og man får muligheten til å komme i god kontakt med bedrifter.

Hvorfor begynte du i akkurat dette utvalget?
Jeg begynte fordi det virket spennende og jeg ønsket å engasjere meg. Fra dag en på universitetet har jeg blitt kjent med Mercurius som har gjort mye for meg. Da er det veldig naturlig å bidra med noe selv. Jeg ble også fortalt mye bra om utvalget av tidligere medlemmer.

Beste minne fra Mercurius/ditt utvalg så langt?
De beste minnene er vell alt tull og tøys, og latteren vi har hatt i utvalgsgruppa når vi har jobbet under bedriftspresentasjonene. Vi har også hatt det mye gøy sammen utenfor skolesammenheng.