Avbestillingsvilkår

IMG_5441 2Avbestillingsvilkår:

Ved eventuell avbestilling må næringslivsutvalget i Mercurius kontaktes. 
Bedriften forplikter seg ved å melde seg på til bedriftspresentasjon, å betale den avtalte prisen samt eventuelle andre kostnader som måtte  påløpe. Dette vil faktureres av næringslivsutvalget, etter avtale mellom næringslivsutvalget og bedriften. Avbestillinger innen 6 uker før presentasjonsdagen vil være kostnadsfritt. Ved avbestilling mellom 6 uker og 2 uker før presentasjonen, vil bedriften være pliktig til å betale 20% av avtalt beløp. Avbestilling senere enn  14 dager vil bli fakturert til full (avtalt) pris.