Mercurius Studentforening

Mercurius er en studentforening for masterstudentene i økonomi ved Universitetet i Agder. Aktiviteten i Mercurius tuftes på tre hovedsøyler, vennskap, kunnskap og nettverk. Målsetningen med foreningen er å skape et kreativt engasjement, godt samhold og felles identitet blant masterstudentene. Mercurius skal også være et bindeledd mellom studentene og næringslivet.

Author:

Informasjonsutvalgets oppgave er å være et talerør til medlemmene. Utvalget har som hovedansvar å oppdatere nettsiden med nyhetsartikler, hjemmesidespalter og annonser. Med fokus på lokale saker ønsker vi å oppnå engasjement hos studentene. Det blir annonsert om arrangementer som ikke bare er i regi av Mercurius, men også det meste innad i Mercurius blir på en eller annen måte nevnt på nettsiden. Ved siden av nettsiden, er Facebook og e-poster viktige kontaktkilder.