Mercurius - Nytt år, ny spalte

Mercurius er en linjeforening for studentene som går på et 5-årig masterprogram i økonomi ved Universitetet i Agder. Dette er en studentforening som hvert år gjennomfører en rekke arrangementer og aktiviteter, både faglig og sosialt. Foreningen har ett overordnet mål om å engasjere studenter i studietiden, skape et sterkt og godt samhold, samt å være bindeleddet mellom studentene og næringslivet. Målene til Mercurius er utarbeidet med bakgrunn i de tre hovedsøylene, vennskap, kunnskap og nettverk.

For nye studenter blir det første møtet med Mercurius fadderuken i forbindelse med studiestart. Her legges det godt til rette for at nye og gamle studenter skal bli kjent med hverandre gjennom en uke full av morsomme aktiviteter. Det arrangeres også en rekke sosiale begivenheter utover skoleåret, blant annet temafester og nyttårsball, for ikke å glemme årets høydepunkt, hyttetur til Hovden skisenter.

Foruten å jobbe for å styrke samholdet blant masterstudentene i økonomi og administrasjon legges det også stor vekt på å bygge relasjoner til næringslivet. Dette gjøres blant annet ved å arrangere konferansen Norge på nytt, bedriftspresentasjoner og karrieredag.

Med fokus på økt engasjement og å bli en linjeforening som studenter kjenner til, ønsker vi å skrive en månedlig spalte i studentavisen Unikum. Dette vil være en spalte som skal være nyttig, interessant eller givende for studentene, uavhengig av studieretning. I denne spalten vil dere kunne lese om temaer som hverdagsråd, låntyper, lurest å leie eller eie, middagstips under 50 lappen, hvordan anvende studielånet best mulig og mye mer. Tema som belyses vil bli sett fra et økonomisk perspektiv og vi skal gjøre vårt beste for å komme med de bidragene som leserne er ute etter.

Med det sagt så ser vi frem til et nytt semester her på UiA og ønsker alle en riktig god studiestart!

IMG_5382 ny
 

 

 

 

 

Skrevet av Viktoria Vermedal,
Leder for informasjonsutvalget i Mercurius

 

Author:

Informasjonsutvalgets oppgave er å være et talerør til medlemmene. Utvalget har som hovedansvar å oppdatere nettsiden med nyhetsartikler, hjemmesidespalter og annonser. Med fokus på lokale saker ønsker vi å oppnå engasjement hos studentene. Det blir annonsert om arrangementer som ikke bare er i regi av Mercurius, men også det meste innad i Mercurius blir på en eller annen måte nevnt på nettsiden. Ved siden av nettsiden, er Facebook og e-poster viktige kontaktkilder.