Kristine Lunde - Informasjonsutvalget

14658253_1405804599460516_1017515506_n

Informasjonsutvalget jobber for at opplysninger og informasjon kommer ut til rett tid på de ulike mediene Mercurius er aktive på. Utvalget har også flere ulike oppgaver, som å ta bilder under arrangementene til Mercurius, samt publisering av de ulike spaltene du finner her på Mercurius sin hjemmeside. Kristine Lunde ble med i informasjonsutvalget tidlig i høst 2016. Her forteller hun om sine erfaringer så langt som utvalgsmedlem i informasjon.

 

 


 

Hvem er du og hvilken klasse går du i?

“Jeg heter Kristine Lunde, er 19 år, kommer fra Kvinnherad og går i 1. klasse.”

 

Hva fikk deg til å ville bli med i et utvalg?

“Jeg hørte mye positivt om det å være med i et utvalg, det at en kommer i kontakt med andre medstudenter og får en mulighet til å bidra med noe til studentforeningen.”

 

Hvilke fordeler ser du i å ha et verv i informasjonsutvalget?

”En får muligheten til å samarbeide med andre og bli kjent med medelever og bedrifter når en skriver spalter og tar bilder. Medstudenter er mulige fremtidige kollegaer, og bedriftene vi snakker med er mulige arbeidsgivere. Synes det generelt er en fordel at arbeidet i informasjon er variert slik at en får testet seg på flere områder.”

 

Ut i fra det du har erfart ved informasjonsutvalget til nå, hva har vært det morsomste å jobbe med?

“Jeg kom med i informasjon i høst, så har ikke fått vært med på alt enda. Har generelt vært morsomt og lærerikt å samarbeide med de andre i utvalget om å lage spalter. Var veldig gøy å lage film til spalten Mercurius Cribs.”

 

Hva har vært den største utfordringen så langt?

“Det å skrive spalter på en profesjonell måte samtidig som at det skal være morsomt og kjekt for andre medstudenter å lese. Har også tatt en del tid å bli kjent med hjemmesiden til Mercurius hvor vi publiserer spaltene.”

 

Hvilke egenskaper mener du kan være en fordel å ha for å være med i info?

“Det kan være en fordel at en er flink til å samarbeide, at en er sosial og utadvendt. Det er også det perfekte utvalget for de som er interessert i å skrive innlegg og ta bilder.”

 

Hvordan er arbeidet i informasjonsutvalget fordelt utover året?

“Hvert utvalgsmedlem får tildelt 3-4 spalter som en skal skrive og publisere på hjemmesiden til Mercurius i løpet av semesteret. Ved siden av dette må vi være til stede under ulike arrangementer arrangert av Mercurius for å ta bilder.”

 

Vil du anbefale andre medstudenter å bli med i et utvalg?

“Jeg vil absolutt anbefale andre å bli med i et utvalg! Det er veldig gøy, lærerikt, sosialt og en får god innsikt i det å samarbeide med mennesker utover det faglige.”

 
Skrevet av Sanna Haugane