Knut Lindland - Hovefestivalen og Trainee Sør

Knut Lindland

Navn: Knut Lindland
Alder: 27
Utdanning: Master i økonomi
Spesialisering: Prosjektstyring

Verv/jobb under utdannelsen:

–       Leder av Mercurius

–       Nestleder for studenthuset Alibiet

–       Frivillig leder på KUP – utsatt ungdom i KRS

–       Miljøarbeider i Barnevernet

–       Vinmonopolet

Arbeidsgivere: Hovefestivalen og Trainee Sør 
Stillingsbetegnelser: Administrasjonleder og Trainee 

Hvorfor søkte du på disse stillingene?:
Jeg søkte Trainee Sør fordi jeg mente da, og mener fortsatt at dette er en meget god start på karrieren. I Trainee Sør får man prøve seg i ulike roller i ulike firmaer. Jeg var i en situasjon hvor jeg ikke helt viste hva jeg ville jobbe med, og muligheten til å få teste ulike firmaer, store og små, private og offentlige i løpet av 18 måneder var noe som tiltalte med veldig. Trainee oppholdet gav meg langt mer innsikt i hvilke muligheter og retninger man har karrieremessig.

Jeg hadde jobbet som gruppeleder i Hovefestivalen to år tidligere og fikk i 2010 tilbud om å lede administrasjonen. En stilling som virket meget spennende og utfordrende, og samtidig passet perfekt med min planer for Afrika siden jeg kunne gjøre jobben derfra denne høsten.

Hva er arbeidsoppgavene dine?:
Hovefestivalen er eiet av Festival Republic fra England, et firma som også eier festivaler som Reading, Leeds, Big Chill og drifter Glastonbury. En av mine oppgaver er å være kontaktpunkt i Arendal for Festival Republic.

Mine ansvarsområder er i hovedsak alt av administrasjon, noe som innebærer alt fra økonomi, frivillighetseksjonen, trafikkavvikling, publikumsinformasjon, naboer, Cashless, catering og overnatting og alt annet som faller mellom to stoler.

Det jeg bruker mest tid på er kommunikasjon og informasjonsflyt i organisasjonen. Sørge for at de ulike seksjonlederne og gruppelederne har all nødvendig informasjon og deler alt av essensielle opplysninger.

Hvor relevant er studiene og spesialisering din i forhold til arbeidsoppgavene dine?
Studiene var meget relevant både i jobben min i Trainee Sør og i Hovefestivalen.  Jeg har spesialisering innen prosjektstyring, og det jeg lærte om prosjekt og prosjektledelse bruker jeg daglig i planleggingen av Hovefestivalen.

Når det kommer til selve studiene ligger teorien som et godt fundament, men det jeg har fått mest bruk for er det jeg lærte gjennom de ulike vervene jeg hadde i ulike studentforeninger.

Hvis du har vært på utveksling, har dette vært en erfaring du har dratt nytte av i arbeidslivet?
Jeg var ikke på utveksling under studiene, men selv om jeg ikke utnyttet denne muligheten vil jeg nevne at det er det valget jeg angrer mest på under studietiden. Mitt råd er å utnytte de utvekslingsmulighene som UiA tilbyr. Dra på utveksling både på bachlerstudiet og masterstudiet.

Kan anblefale Sør-Afrika, er der et halvt år nå.

Trives du i jobben så langt?
Jeg stortrives i festivaltilværelsen med alle de opplevelser, muligheter og utfordringer det innebærer. Det å jobbe med festival gir meg muligheten til å jobbe med svært engasjerte og motiverte mennesker. Dyktige mennesker med ulik kompetanse og bakgrunn, med musikk, kultur og ønske om å avvikle verdens vakreste festival som felles faktorer. Følelsen av første festivaldag, første headliner, lykkelig publikum, den gode stemningen og at alt fungerer er ubeskrivelig. Følelsen må oppleves.

For å skjønne hvorfor jeg trives så godt i jobben min: http://www.vimeo.com/16204893

Var det vanskelig å komme seg inn i jobbmarkedet etter studietiden?
Nei, vi var heldige. Jeg tror de fleste hadde jobb innen rimelig tid etter at de hadde levert masteroppgaven.

Har du noen råd til nåværende Mercurius-medlemme mtp. fremtidig karriere?
Start å bygg opp en spennende CV allerede fra starten av studiet, med både verv, utenlandsstudier og sommerjobber. Når dere står midt oppi jobbsøknadsprosessen er det for sent.

Engasjer dere fra starten av. Da har dere langt mer å selge i en jobbsøknadsprosess.  Jeg er forkjemper for verv fremfor deltidsjobb ved siden av studiene. Du får langt mer erfaring og ansvar av et tungt lederverv enn du gjør i kassa på Rimi eller i bankskranken.

Til slutt vil jeg vil oppfordre til å oppsøke og ikke vente på å bli oppsøkt av bedriftene. Det er veldig mange jobber der ute, og fåtallet av bedriftene oppsøker Universitetene. Dere er kvalifisert til langt flere jobber enn det dere tror!

Author:

Informasjonsutvalgets oppgave er å være et talerør til medlemmene. Utvalget har som hovedansvar å oppdatere nettsiden med nyhetsartikler, hjemmesidespalter og annonser. Med fokus på lokale saker ønsker vi å oppnå engasjement hos studentene. Det blir annonsert om arrangementer som ikke bare er i regi av Mercurius, men også det meste innad i Mercurius blir på en eller annen måte nevnt på nettsiden. Ved siden av nettsiden, er Facebook og e-poster viktige kontaktkilder.