Karrieredagsutvalget

10156923_10152280640700668_913184232_n
Selv om karrieredagen på UiA ikke går av stabelen før 8. oktober, er Karrieredagsutvalget i full gang med forberedelsene til arrangementet, og har blant annet laget ny hjemmeside på karriereuia.no. Utvalget har 5 medlemmer med Alexander som leder. Vi skal nå få høre litt mer om et av dem.

 

Hvem er du og hvilken klasse går du i?
Mitt navn er Linn Aarsten og jeg går i 1. klasse. Jeg er 19 år og kommer fra Larvik.

Hvor lenge har du vært i utvalget?
Jeg har vært medlem siden august 2013.

Hva slags arbeidsoppgaver har du hatt så langt?
På høstsemesteret var jeg markedsansvarlig og hadde ansvar for å promotere karrieredagen. På selve dagen måtte jeg sørge for at 4 av bedriftene hadde det de trengte og fikk all nødvendig informasjon. Dette semesteret er jeg informasjonsansvarlig og har siden februar jobbet med å utarbeide en ny hjemmeside for karrieredagen, som nå er ferdig. Jeg har også ansvar for at informasjonen skal nå ut til så mange studenter som mulig, så lik oss gjerne på facebook!

Hva er den morsomste oppgaven du har hatt?
Det mest interessante må være prosessen med å utvikle hjemmesiden og se resultatet av arbeidet. Jeg liker at vi har fått mye ansvar og ser fram til videre arbeid med hjemmesiden, med blant annet konkurranser og andre aktuelle nyheter om dagen. I arbeidet videre tror jeg det blir morsomt å finne en populær foredragsholder til karrieredagen 2014. Så det er bare å følge med på hjemmesiden og på vår facebook-side.

Hva er den største utfordringen du har hatt?
Generelt er den største utfordringen usikkerheten om at selve dagen blir noe som alle studentene synes er interessant og relevant for deres fremtid. Vi synes også det er viktig at bedriftene føler at de får noe igjen for å stille opp på karrieredagen, slik at de ønsker å delta år etter år. Dette kan også være en utfordring.

Hva er de største fordelene med å ha et verv i Karrieredagsutvalget?
Du har mulighet til å knytte kontakt med ulike bedrifter som du har ansvar for å følge opp, både på selve dagen og i etterkant. I tillegg får man mye ansvar og har et tett samarbeid med de andre utvalgsmedlemmene.

Hvilke egenskaper kan det være en fordel å ha for å bli med i dette utvalget?
Det kan være en fordel å være kreativ, like å ta ansvar og samarbeide godt med andre.

Hvorfor vil du anbefale andre å bli med i et utvalg?
Det er lærerikt og du tar med deg en del erfaring videre som kan være greit å ha. Det er også veldig sosialt og man får flere fordeler, for eksempel at man er sikret en plass på turene som Mercurius arrangerer.

Hva fikk deg til å bli med i utvalget?
Jeg synes det var naturlig å melde seg inn i et utvalg, fordi jeg synes det er viktig å engasjere seg innenfor studentforeningen, spesielt siden Mercurius gjør så mye for studentene. Jeg valgte Karrieredagsutvalget fordi jeg synes det virket spennende å knytte kontakter med næringslivet på den måten vi gjør og fordi vi jobber mot et spesielt og stort arrangement.

Hvordan er arbeidet med karrieredagen fordelt utover året?
Selv om karrieredagen er kun en dag i året, jobber vi kontinuerlig med forberedelsene til dagen allerede fra januar. Planleggingen tar tid og vi må være tidlig ute for å få de beste foredragsholderne og bedriftene til å delta. Det er også mye arbeid med promotering av dagen i forkant. Selvfølgelig blir det mest intensiv jobbing på selve dagen, da man må være tilgjengelig og sørge for at alt er på plass.

Jeg gleder meg til karrieredagen 2014 den 8. oktober, og håper å se flest mulig der!

 

Link til hjemmeside: www.karriereuia.no

Link til facebook-side: https://www.facebook.com/pages/Karrieredagen-UiA-Kristiansand/304184809730865?fref=ts