Intervju med Styret

Det nærmer seg generalforsamling, der et nytt styre skal velges! Lurer du på hvordan det er å sitte i et styre? Vi har snakket med alle styremedlemmene for å høre mer om hvordan de synest det har vært å sitte i styret i Mercurius!

 

Leder 
Ermelinda Syla

18118621_1675212029186437_1449667084964378139_n

Hva er det beste med vervet ditt? 
Det beste med vervet mitt må være den erfaringen jeg har tilegnet meg og det bekjentskapet jeg har fått i styreperioden. Som leder har jeg fått samarbeide med universitetet, andre linjeforeninger og næringslivet, noe som har vært veldig lærerikt, men også utrolig gøy med tanken på alle man får møte og de sakene man får være med å forme utfallet for. I tiden som leder har jeg også fått mulighet til å hilse på og bli kjent med en rekke medstudenter som uttrykker hvor gøy de syns det er med en aktiv linjeforening som vår, noe som gleder en leders hjerte.

Hvorfor vil du anbefale å stille til styret
Å sitte i et styret er noe av den beste erfaringen man kan ha med seg videre. Du vil få et innblikk i hvordan en organisasjon fungerer, være delaktig i avgjørelser av ulik grad og lære å jobbe sammen i team. I tillegg vil man kunne jobbe tett på næringslivet og knytte kontakter som kan komme godt med i fremtiden når man skal søke jobb. Ellers gjør et lederverv seg godt på en CV. Ikke minst så er det å sitte i styret også veldig sosialt, man møter og blir godt kjent med folk man ellers kanskje ikke ville brukt like mye tid med.

Hva er ditt beste minne fra styreperioden?
Her er det mye å velge i må jeg si, men tror nesten jeg må si fadderuken. Det var også en slitsom periode med mye å gjøre, og ting som skjedde fra morgen til kveld, men det å stå sammen som et styre å arrangere noe av den størrelse var utrolig gøy, lærerikt og kjekt å se tilbake på.

Hva har du lært mest som leder?
Gjennom vervet mitt som leder er det mye jeg har lært, først var det kanskje det å balansere ansvaret som kommer med ledervervet sammen med alt annet som skjer i forbindelse med skole, sosialt og jobb. Jeg har også lært mye om meg selv, og har flere ganger måtte gått ut av komfortsonen min, blant annet de gangene jeg har snakket foran større forsamlinger. Denne styreperioden har uten tvil vært ekstremt lærerik, jeg sitter med mye erfaring jeg er sikker på jeg kommer til å få bruk for i fremtiden og som jeg ikke ville vært foruten.

 

Nestleder
Andreas Herud

18058147_1675211932519780_2253108293284678464_n

Hva er det beste ved vervet ditt?
Det som er så positivt med nestledervervet er at de fleste arbeidsoppgavene er veldig varierte. Som nestleder besitter en ikke mange formelle oppgaver, noe som legger grunnlag for at det er hva en selv legger i vervet som avgjør hvor mye jobb det blir. Det at man selv velger omfanget av styrevervet sitt bidrar til selvstendighet og punktlighet. Som nestleder blir man lederens viktigste medarbeider, og man får mulighet til å bli en del av flere viktige og sentrale beslutninger

Hvorfor vil du anbefale å stille til styret?
En av de mest positive sidene ved et styreverv er den tette kontakten som man knytter til næringslivet og ulike aktører som Mercurius foretar et samarbeid med. I tillegg lærer mange nye sider ved planlegging, koordinering og administrative oppgaver knyttet til faglige og sosiale arrangementer i løpet av året som går.

Hva er ditt beste minne fra styreperioden?
Det er mange minner som jeg sitter igjen med etter en styreperiode på et år, alt fra møter, fester, presentasjoner for alle de nye økonomistudentene, organisering av Mercurius sin fadderordning og bedriftspresentasjoner. Likevel vil jeg trekke frem en meget hektisk, men veldig lære- og minnerik fadderuke. Det er gøy å se hvordan utrolig mange timer med nøye planlegging kommer til sitt, som skaper nye vennskap og ikke minst hvordan samarbeid med styret, næringslivet og utvalgsmedlemmer fungerer.

Hva har du lært mest som nestleder?
Det jeg har lært mest av som nestleder vil være fleksibiliteten og samarbeidsevnen som må strekkes i mye lengre grad enn tidligere. Jeg har i perioden som nestleder vært en del av flere spennende prosjekter i samarbeid med sentrale aktører og spennende personer i næringslivet i Kristiansand. Dette er prosjekter som både har blitt gjennomført, men som også vil bli presentert i den kommende perioden. Men det har også vært administrative og praktiske oppgaver tilknyttet blant annet fadderuken, karrieredagen og andre arrangementer.

 

 

Fagutvalget 
Andreas Fjeldstad Olsen

18058123_1675213029186337_3088611830707869480_nHva er det beste med vervet ditt?
Det beste med vervet mitt er at du kommer tettere på studentmassen gjennom arrangementene vi arrangerer. Siden dette er faglige arrangementer, er studentene som deltar blant de mest engasjerte og du oppnår da en kontakt med folk som er virkelig ønsker å være med. Gjennom casekvelder, seminarer og andre arrangementer oppnår man også en god kontakt med både det lokale- og det regionale næringslivet.

 

Hvorfor vil du anbefale å stille til styret?
Et styreverv gir deg en helt ny dimensjon i studietiden, både innenfor det sosiale og det faglige. Du treffer folk på tvers av klassetrinnene som du blir god venn med, og du opparbeider deg ledererfaring underveis i studiet. Du danner deg relasjoner både innad på studiet og med næringslivet, som fort kan bli veldig nyttig i fremtiden.

 

Hva er ditt beste minne fra styreperioden?
Jeg tror det er vanskelig å velge ut et minne da det stadig kommer nye ting jeg er glad for at jeg får med meg. Men jeg vil framheve casekveld med PwC som et spesielt godt minne for meg fra styreperioden

 

Hva har du lært mest som leder for fagutvalget?
Jeg har først og fremst lært mye om meg selv, og om hvordan man kan takle ulike situasjoner som kan dukke opp. Jeg har også lært mye om organisering og planlegging. Samtidig har jeg fått et innblikk i hvordan verden utenfor UiA fungerer, noe som er ekstremt nyttig å kunne ta med seg når man er ferdig her.

 

Næringslivsutvalget
Jakob Mæland

18198707_1675212229186417_666554549894129386_nHva er det beste med vervet ditt? 

Det beste med vervet i NU er at du blir kjent med så mange ansatte fra store bedrifter, og knytter gode kontakter.

Hvorfor vil du anbefale å stille til styret?
Vil anbefale folk å stille til styret fordi det viser at du er en engasjert og initiativrik person som ønsker å gjøre noe for andre. Mercurius er også en sosial arena der du lærer mye, blir kjent med mange nye, og får masse utfordringer

Hva er ditt beste minne fra styreperioden?
Mitt beste (og muligens værste) minnet må være Mercuriusdagen i fadderuken 2017. Været var helt endelig, med masse regn, men likevel fikk vi til en utrolig flott dag, takket være godt samarbeid i utvalget og i styret.

 

Hva har du lært mest som leder for næringslivsutvalget?

Jeg har lært å takle ansvar, og at verdien av at hardt arbeid alltid lønner seg. Samtidig har fått gode erfaringer av hvordan det er å sitte i er styret

 

Økonomiutvalget
Silje Gram

18194854_1675211785853128_5446315591313207830_nHva er det beste med vervet ditt?

Det beste med vervet mitt er at du får prøve deg som økonomiansvarlig for en organisasjon, og ikke bare for deg selv som privatperson. Du må være strukturert da det hele tiden er fakturaer som skal sendes ut og betales, og dette gjør også at du har jevnlig kontakt med næringslivet. I tillegg får du være med å bestemme hvordan pengene skal disponeres for hele foreningen, noe jeg synes er kult. Du få innsikt i alle prosessene fra anskaffelse av midler til bruken av disse.

Hvorfor vil du anbefale å stille til styret?

Jeg vil absolutt anbefale å stille til styrevalget. Du får masse erfaring som du kan dra stor nytte av senere. Nå til dags hjelper det ikke å kun ha gode karakterer, og et verv i styret til Mercurius er derfor en perfekt mulighet til å få det lille ekstra på CV-en. I tillegg er det sosialt og gøy!

Hva er ditt beste minne fra styreperioden?
Jeg har så mange gode minner at jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne! Det beste er nok alle de sosiale sammenkomstene vi har hatt sammen oss i styret.

Hva har du lært mest som leder for økonomiutvalget?
Det er vel ingen tvil om at min periode i styret har vært lærerik! Det jeg vil si at jeg har lært mest er å holde fokus på de rette tingene på de rette tidspunktene. Det er mye å holde styr på hele tiden som for eksempel frister som skal overholdes. Organisert og strukturert er derfor to egenskaper jeg har dratt stor nytte av ved mitt verv.

 

Karrieredagsutvalget
Ingrid Wroldsen Carlsen

18194837_1675212839186356_611493245145767175_nHva er det beste med vervet ditt?

Det beste med å være leder for Karrieredagen må være muligheten til å bygge et større nettverk mot næringslivet, ikke bare her i Kristiansand men over hele Norge. Jeg har utvidet nettverket mitt med aktuelle arbeidsgivere og ikke minst medstudenter som har vært med på arbeidet. En annen ting jeg synes er veldig bra med vervet som KD leder er at jeg fikk muligheten til å være med på å utvikle noe som jeg kunne se fysisk komme til liv. Et arrangement slik som Karrieredagen må planlegges fra bunn og tar lang tid, men det å kunne stå der på selve dagen, å se alt man har jobbet for bli realistisk er en helt fantastisk følelse.

Hvorfor vil du anbefale å stille til styret?
Dersom du ønsker å få mer ut av studietiden og gjøre deg mer attraktiv for en fremtidig arbeidsgiver anbefaler jeg deg å stille. Det å sitte i styret på UiA sin største linjeforening bidrar til at du får en god erfaring som leder og lagspiller. Du får også et godt innblikk i hvordan en organsisasjon fungerer, noe som er en viktig erfaring du kan ta med deg videre i arbeidslivet. Et styreverv gjør at CVen din skiller seg ut i bunken til en fremtidig arbeidsgiver.

Hva er ditt beste minne fra styreperioden?
Mitt beste minne fra styreperioden er alle de sosial og faglige arrangementene jeg har fått bidratt og deltatt på i løpet av perioden. Det å se progresjonen til hvordan Karrieredagen utviklet seg fra en ide til et helt arrangement var veldig gøy. Jeg må også nevne det å stå å holde en tale på Karrieredagen 2017 foran et stappfullt B1 018 var helt spesielt.

Hva har du lært mest som leder for karrieredagsutvalget?
Som leder for KD har jeg lært svært mye. Først og fremst har jeg lært mye om meg selv og tilegnet meg egenskaper som kommer godt med videre i arbeidslivet. Jeg har lært hvordan man på en god måte må samarbeide med teamet sitt, andre linjeforeninger og bedrifter. Som leder er det veldig viktig å finne balansen mellom lederskap og samarbeid, noe jeg føler jeg har utviklet meg på. Jeg har også lært at planlegging og koordinering er svært viktig, men at uforventede situasjoner alltid forekommer og viktigheten med å løse disse underveis på en effektiv og kreativ måte.

 

MRR
Magne Kristian Nordstrøm

18157174_1675212025853104_2452353033940074717_nHva er det beste med vervet ditt?
Mercurius er en forening med veldig mange medlemmer og masse midler. Ved et godt samarbeid på tvers av styret, utvalgene, andre foreninger og ledelsen ved UiA får en mulighet til å påvirke studentens hverdag. Dette har bidratt til å gjøre styreperioden både meningsfull og givende. Videre knytter en masse nye kontakter med både studenter og næringslivet, noe som er gull verd.

Hvorfor vil du anbefale å stille til styret?
Jeg vil anbefale å stille til styret fordi det gir deg så mye mer ut av studieperioden din. Først og fremst får en både bidra og være med på mange ulike arrangementer og en blir kjent med masse mennesker, men en lærer også mye om hvordan det er å styre en stor forening. I tillegg gir et styreverv positive inntrykk på CV’en, noe som bidrar til å skille deg ut fra andre søkere.

Hva er ditt beste minne fra styreperioden?
Alle de sosiale sammenkomstene har vært utrolige morsomme. Fadderuken er uten tvil det beste minne og mest givende perioden sosialt sett, selv om det var stressende til tider. Faglig sett vil jeg huske alle de gode diskusjonene i styremøtene, hvor vi sammen har gjort viktige og betydningsfulle valg.

Hva har du lært mest som leder for MRR?
Jeg har lært mye om å arbeide strukturert både i team og aleine. Samtidig har jeg lært mye om samarbeid og at ting blir bare så bra som en gjør det til selv.

 

Konferanseutvalget

Maciej Lars Bielecki

18118525_1675212039186436_5678602224004715648_nHva er det beste med vervet ditt?
Det beste med vervet er muligheten til å få innblikk i alle aspekter ved å arrangere en næringslivskonferanse. Som leder for konferanseutvalget får man anledning til å være med på alt fra planlegging av arbeidet internt i utvalget, til å ta beslutninger som vil påvirke mange studenter og vårt samarbeid med flere aktører i næringslivet.

Hvorfor vil du anbefale å stille til styret?
Man får anledning til å utforske sine grenser og lære mye om seg selv, medstudenter og eksterne aktører.

Hva er ditt beste minne fra styreperioden?
YMCA-karaoke på festningen i fadderuka.

Hva har du lært mest som leder for konferanseutvaget?
Jeg har fått mye erfaring med å koordinere samarbeidet i utvalget, samt takle utfordringer og stressende situasjoner på en kontrollert måte. Stikkord som «koordinering», «samarbeid», «prioritering» og særlig ordet «kontroll» har vært gjennomgående både for ledervervet og andre ansvarsområder i Norge på Nytt.

 

Velferdsutvalget
Just Øverby

18194944_1675211839186456_7946024153194666482_nHva er det beste med vervet ditt?

Det beste med vervet mitt er at jeg får lov til å være med å skape sosiale arrangementer for studenter. Det er en glede å kunne være med å bestemme hva som skal gjøres i løpet av et semester og hvilke aktiviteter vi skal få til. Vervet mitt gir meg noe mer å gjøre enn bare skole og har vert en god løsning for å aktivisere hverdagen min.

Hvorfor vil du anbefale og stille til styret?
Jeg vil anbefale alle studenter i Mercurius til å bli med i styret fordi det er en kjempegod erfaring å ta med seg videre. Når en tar på seg vervet og blir med i styret lærer en masse nye ting, som kan være nyttige senere i livet. Det å bli med i styret tar tid, men med riktig prioritering og planlegging lar det seg helt fint gjøres. Generelt er det en kjempegod opplevelse å ha i studenttiden sin og noe en vil huske resten av livet sitt.

Hva er ditt beste minne fra styreperioden?
Det beste minnet mitt fra styreperioden er vanskelig å bedømme. Hvis jeg skulle velge var nok minnene fra fadderuken de beste. Her fikk vi se at all innsatsen vi puttet inn i å lage den best mulige fadderuken var verdt det. Det å se de nye studentene glede seg over arrangementene og kose seg masse på festningen var de beste minnene fra min styreperiode.

Hva har du lært mest som leder for velferdsutvalget?
Som leder for velferd har jeg lært masse om planlegging og fått masse erfaringer når det kommer til gjennomførelsen og organiseringen av arrangementer. Jeg har også utviklet en effektiv omstillingsevne som en trenger når uventede hendelser skjer. Jeg har lært hvordan jeg skal forholde meg på møter og hvilke holdninger som er viktige å ha ovenfor et profesjonelt samarbeid med andre partner, samt hvor viktig det er å sette seg rutiner for gjennomførelse.

 

Markedsføringsutvalget
Sarah Lillia Bjønness

18118819_1675212209186419_8402782912574640511_nHva er det beste med vervet ditt?
Markedsføringsutvalget har hovedansvaret for å profilere Mercurius mot næringslivet, noe som innebærer et ansvar for å finne nye samarbeidspartnere og ferdigstille samarbeidsavtaler. Det beste med vervet mitt er muligheten til å knytte kontakt med næringslivet. Gjennom dette vervet har jeg tilegnet meg en god erfaring når det kommer til forhandling, som innebærer å kunne opptre profesjonelt i møte med flere store bedrifter i næringslivet.

Hvorfor vil du anbefale og stille til styret?
Det å være en del av styret sier mye om ditt engasjement ved siden av studier, og fremstår som en stor fordel når du skal ut å søke jobb. Dette med hensyn til erfaringene en bærer med seg gjennom et styreverv, og nettverket man bygger underveis. For meg har dette blant annet vært bidragsytende for å bygge en god CV. Det har også vært har vært lærerikt, spennende og ikke minst utfordrende å være en del av styret til Mercurius. Jeg anbefaler å stille til styret dersom du ønsker å engasjere deg, og ønsker en ny utfordring.

Hva er ditt beste minne fra styreperioden?
Det beste minnet fra styreperioden må trolig være fadderuken. Selv om denne uken var preget av ekstremt mye arbeid og stress, så var det utrolig morsomt og lærerikt. Det å arrangere en fadderuke krever mye tid og planlegging, og da er det veldig gøy når det blir vellykket. Det har også vært minnerikt med blant annet utvalgsfest, 7-kamp og julebord med styret.

Hva har du lært mest som leder for markedsføringsutvalget?
Som leder for markedsføringsutvalget har jeg vokst mye som person. Spesielt når det kommer til å takle stress og ubehagelige situasjoner. Det å være ”leder” for et utvalg bærer med seg mye ansvar, og fremstår som en læringssituasjon i seg selv. Gjennom mitt verv har jeg lært mye rundt det å opptre profesjonelt, samt hvordan man skal gå frem ved forhandling. Samarbeidsavtalene Mercurius har er grunnleggende for at linjeforeningen i det hele tatt finner sted, og det å ivareta disse relasjonene har vært viktig og lærerikt. Gjennom dette styrevervet har jeg også vokst mye som person.

 

Informasjonsutvalget 
Kristine Lunde

IMG_1943Hva er det beste med vervet ditt? 

I informasjonsutvalget er du ansvarlig for alt som deles og publiseres på Mercurius sine sosiale medier. På den måten får du lov til å være med å påvirke hva som deles og skape engasjement blant studentene. Jeg får også møte mange forskjellige mennesker, både studenter og i næringslivet.

Hvorfor vil du anbefale og stille til styret?
Det å sitte i et styre er noe jeg aldri ville vært foruten. Du møter mange forskjellige mennesker, lærer deg hvordan du skal jobbe i team og hvordan det er å være leder for andre mennesker. I tillegg er det en veldig bra å ha et styreverv på CV-en.

Hva er ditt beste minne fra styreperioden?
Mitt beste minne må være fra fadderuken. Når vi stod opp tidlig for å gjøre klart ulike arrangement, og det å se at folk koste seg og hadde det kjekt. Vi fikk i tillegg gode tilbakemeldinger på arrangementene i fadderuken, så det var veldig gøy. I tillegg har vi hatt noen sosiale sammenkomster i styret, og de må også nevnes.

Hva har du lært mest som leder for informasjonsutvalget?
Som leder for informasjonsutvalget har jeg lært mye om meg selv og hvordan det er å jobbe i team og aleine.  Jeg har lært hvordan en skal kommunisere godt med andre og få folk til å engasjere seg. Som leder har jeg også lært mer om hvordan en skal balansere studietid og andre oppgaver.