På besøk hos PwC

Den 10.10.2014 fikk vi i oppdrag å besøke PWC i Kristiansand. De har kontorer ved Fiskebryggen.
Vi går rett inn hovedinngangen kl 13:50, og opp én etasje i en godt opplyst trappeoppgang med mye vinduer. En kar i dress går inn en glassdør der det står «PwC» på – og vi følger etter. Inn kommer vi til en stor resepsjon hvor vi henvender oss. Ett minutt senere kommer Morten Frustøl for å møte oss. Vi går forbi resepsjonen, og videre innover i lokalet, der vi kommer til et område med to sofaer og et bord mellom dem. På bordet står det frukt, mineralvann, kjeks (kjeks blir kun servert på fredager!) og en kaffemaskin like unna. Morten forteller at dette er samlingspunktet om morgenen. «Her møtes man for å få i seg litt kaffe, lese avisen, snakke sammen og slappe av før arbeidsdagen går for alvor i gang». Like før 14:00 kommer Stina Rørvik og Andreas Eidsaa for å møte oss.

 

andreas profil

Navn: Andreas Eidsaa
Alder: 29
Stilling: Consulting i PwC, 2014. Jobbet i revisjon i PwC, 2010-2014
Utdanning: Master i økonomi og administrasjon ved UiA 2010,
Master i regnskap og revisjon (MRR) BI 2012,
Bachelor ved UiA 2008  

 

 

 

stina profil2

Navn: Stina Rørvik
Alder: 24
Stilling: Associate, Assurance
Utdanning: Master i «Økonomisk styring og Prosjektledelse» ved UiA, 2014,
Bachelor i «Økonomi og Administrasjon» ved UiA, 2012

 

 

  

 


Hva er det 
beste med å jobbe i PwC?

  • Varierte oppgaver
  • Dynamisk miljø og hverdag
  • Varierte mennesker og kunder

Hvilken studiebakgrunn trenger du for å få jobb i denne bedriften?

De fleste som ansattes har utdanning innen økonomi og administrasjon, revisjon, og industriell økonomi. I tillegg ansetter vi kandidater innen jus til vår juridiske avdeling.
Ettersom PwC tilbyr kundene sine flere ulike tjenester, deriblant revisjon, rådgivning og juridisk bistand, ansettes mennesker med mange forskjellige bakgrunner. Vi ser på mangfold som et konkurransefortrinn!
Alle nyansatte vil ved oppstart gjennomgå et omfattende opplæringsprogram, så selv om vi ansetter kandidater med ulik profil og bakgrunn, vil alle være i stand til å utføre relevante arbeidsoppgaver.

Hvor mange ansetter dere i året?
Hvor mange vi ansetter, varierer fra år til år. Det kommer an på både behov og antall gode kandidater. I år har det hittil blitt ansatt fem siviløkonomer ved Kristiansand-kontoret, alle fra UiA. Disse har oppstart i august 2015.

Hva ser dere etter ved rekruttering av nye ansatte?/Hva kjennetegner en potensiell arbeidstaker for PwC?
Utover gode faglige resultater, ser PwC etter engasjerte mennesker, som gjerne har tatt del i verv eller lignende arbeid. Jobb ved siden av studier er også positivt – særlig om jobben er relevant. I PwC jobber vi mye i team, og at kollegaene er aktive og hyggelige mennesker er svært viktig.

Hvordan ser lønnslippen ut for nyansatte?
Stina forteller kort og greit at det ligger på rundt 400.000. I tillegg kommer overtidsbetaling, mobiltelefon, mobilt bredbånd og andre goder som blant annet gode forsikringsordninger og subsidiert trening. Andreas kaller lønnen konkurranse dyktig, og sier han tror det ligger på noenlunde det samme hos andre.

Er lønnen likt fordelt mellom kvinner og menn?
Ja, det er den, sier Andreas. «I starten er det mer eller mindre fastsatt, mens senere i karrieren og oppover i systemet vil det være større innsalg av prestasjonsbasert lønn uavhengig av kjønn». På hvorfor det er færre kvinnelige partnere, sier han at han tror det kan ha med livssituasjon å gjøre. Det å få barn kan være utfordrende. Stina forteller at PwC har fokus på akkurat dette. To ganger i halvåret møtes kvinnene i PwC, hvor fokuset er å få kvinner opp og frem i bedriften.

Har dere fleksitid?
«Ja, vi har kontortid mellom 09:00 og 15:00, hvilket betyr at alle i utgangspunktet må være tilgjengelige i dette tidsrommet. Kontortiden blir riktignok ofte tilbrakt ute hos klient og i møter. Fleksitiden gjør at man styre mye selv. Ved behov og i perioder vil det også være mulig å jobbe hjemmefra», sier Andreas.

IMG_4519

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har dere kaffemaskin?
«Ja», nikker Andreas.

Hvor mange kopper drikker dere iløpet av en dag?
Andreas sier han drikker tre kopper dagen, mens Stina styrer unna for ikke å bli avhengig. «Enkelte i avdelingen nærmer seg tosifret antall kopper», sier Andreas.

Livet nå versus livet som student?
«Livet som student var konge – men enda mer konge nå.» Andreas sier også at han savner friheten man har som student, og oppfordrer oss studenter til å nyte den mens vi kan.

Hvordan var den første dagen og de første ukene i PWC?
Stina forteller at den aller første dagen i PwC gikk ganske rolig for seg. Hun kom på jobb, møtte kollegaene sine og ble kjent med lokalene. Den første oppgaven var å installere jobbtelefon og datamaskin. I tillegg undertegnet hun en del papirer som handlet om erklæringer og lignende. Deretter dro hun på et to ukers kurs til Oslo for alle nyansatte i PwC-Norge. «Dette var to gode uker med opplegg hver dag». Etter dette reiste de nyansatte videre for en uke i Portugal. Mens man i Oslo lærte om teori, skulle man her anvende dette i case-oppgaver. Casene var veldig praktiske, og skulle simulere utfordringer man kunne komme borti i en arbeidsdag. Blant annet skulle man intervjue en påtenkt regnskapssjef. Her gjaldt det å stille de rette spørsmålene slik at man fikk den informasjonen man trengte. «Man lærte utrolig mye på kort tid. Både intervju – og presentasjonsteknikk– det var en bratt læringskurve». For å oppsummere de første ukene i PwC sier Stina at hun var kjempefornøyd. «Det var veldig gøy, og man møtte mange nye mennesker – som igjen utgjør et utrolig bra kontaktnettverk». Andreas, som var på det samme kurset for noen år siden, bekrefter at dette nettverket er gull verdt. «Jeg kjenner nå mange PwC- ansatte i hele landet, og det hender jeg bruker de om jeg trenger hjelp med noe arbeidsrelatert. I tillegg har du den sosiale goden av et nettverk – man får jo faktisk mange nye venner».

Fokuserer dere mye på det sosiale miljøet i PwC?
«Ja, vi har mange sosiale aktiviteter. Vi har blant annet forskjellige idrettslag som fotball, ski – og spinningsgrupper. Vi møtes ofte for fredagspils, turer og i denne uken blir det også en hemmelig happening, som jeg er en del av å arrangere» smiler Andreas. Lørdag 11.10.14 deltok også PwC på oljestafetten i Baneheia.

Hva syns du har vært det mest utfordrende/vanskeligste siden du begynte i PwC?
Stina tar raskt ordet, og sier at å fastsette vesentlighetsgrenser har vært det mest utfordrende til nå. «Når man skal revidere et regnskap, benytter man vesentlighetsgrenser for å gjøre arbeidsmengden håndterlig. Helt konkret tar man utgangspunkt i hva som oppfattes som vesentlige beløpsstørrelser for brukerne av regnskapet, og dette blir styrende for hva revisor gjør av revisjonshandlinger. Som revisor skal man sikre at regnskapet gir brukerne et rettmessig bilde av virksomheten, og på den måten bidrar revisor til tillit mellom de ulike aktørene i næringslivet». Uten å gå for detaljert inn på det, sier Stina at stadig økende dokumentasjonskrav medfører at disse øvelsene ikke bare er ‘copy paste’, men utfordrende vurderinger som man som nyansatt blir satt til å gjøre fra dag én. Andreas legger til at når man har revidert et regnskap og alt har sett bra ut, sier man at regnskapet ikke inneholder vesentlige feil – igjen det med vesentlighetsgrenser. Videre, forteller Andreas at hele tiden er det ny kunnskap å lære. Man setter seg mål og evalueres to ganger i året på to valgfrie prosjekter. Dette kan være utfordrende, fordi det er uforutsigbart og man må strekke seg oppover. «Fortsatt er det mye jeg ikke forstår».

IMG_4535

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har dere mange faste kunder?
«Absolutt. For oss er viktig å levere gode tjenester slik at kundene kommer tilbake – noe vi ser de gjør», sier Andreas.

Hva gjør det attraktivt å jobbe i PwC?
«PwC er vandt med å ta inn nyutdannede. Det er mye opplæring å få, og i starten får man både en fadder og en counsellor som hjelper og veileder deg. I tillegg har vi en trygg arbeidsplass, med en nokså flat organisasjonsstruktur. Det er ingen intern konkurranse mellom ansatte. Istedet er det fokus på å hjelpe hverandre», forteller de omhverandre.

Kan dere nevne noe negativt med å jobbe i PwC?
«Ja, det kan bli litt for mye jobbing i perioder», sier Andreas. «Særlig med tanke på at man har kone og barn. Men det positive med å jobbe i PwC overstiger helt klart det negative!»

Hvilke aktorer er de viktigste for at PwC skal lykkes i sin bransje?

  • Profesjonalitet
  • skape tillit
  • skape verdier for kundene
  • kvalitet
  • pris på tjenestene
  • service/imøtekommenhet

Hva er bedriftens fremtidsplaner?
Vi ønsker å fortsatt være det ledende kompetansehuset på Sørlandet, og med grunnlag i dette vokse videre.

andreas og stina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skrevet av Solvor Tolsby og Edvard Presthus)