Forberedelse til eksamen

 

Oktober er snart over, og eksamenstida nærmer seg fort. Mercurius har snakket med fem studenter i vrimle om hvordan de har tenkt til å forberede seg til eksamenene som venter.

 

 

 

img_4497-3

 

Navn: Kristoffer Finsrud 

Alder: 20 år

 

Gjennom hele semesteret har jeg skrevet notater. Jeg tror jeg kommer til å bruke mye tid på å lese over disse. Samtidig vil jeg i fag som matte og bed.øk regne mange oppgaver. En del tid vil også bli brukt på å sitte i grupper med andre å diskutere og jobbe med de forskjellige fagene.

 

 

 

 

 

img_4505-3

 

Jonas Driveklepp

Alder: 20 år

Eksamenene som ligger foran oss er utelukkende tidkrevende. Jeg vil nok vie store deler av min tid til å sitte på skolen der jeg kan lese uten distraksjoner. Gode dialoger med klassekamerater under gruppearbeid er også avgjørende. For å kunne være best mulig rustet vil jeg ta en titt over tidligere eksamener og gjøre meg opp noen tanker om sammenhengen de siste årene for å forutsi de viktigste temaene (til en viss grad naturligvis). Sist men ikke minst vil jeg mest sannsynlig delta i et kommende, rykteomtalt crash-kurs i matematikk.

 

 

 

 

 

 

img_4499-3

 

Ole Jørgen Egelandsdal

Alder: 19 år

Jeg tenker å få en god oversikt over pensum og gjennomgå tidligere eksamensoppgaver.

 

 

 

 

 

 

 

img_4494-3

 

Sigbjørn Nelson

Alder: 20 år

Jeg tenker mange gruer seg nå når eksamen nærmer seg med stormskritt. Det gjør jeg og. For min del er det å sette av nok tid til å intensivlese i god tid viktig. Da må jeg fokusere og legge bort alt som ikke er eksamenstenlig når jeg leser. Samtidig er leseperioden lang, og alfa og omega er å sette av tid til pauser, i pausene må en gjøre andre ting enn lesing. Daglig fysisk aktivitet eller pleie hobbyene, og venne- og kjæresteforholdet gjøres i disse pausene.

 

 

 

 

 

img_4508-3

 

Daniel Foss

Alder 19 år

 

Lese, skrive sammendrag og repetere. Kommer også til å arbeide en del med tidligere gitte eksamensoppgaver.

 

 

 

 

 

Av Erland Bryde