Fagutvalget

995071_10152199551691650_4959473896112433031_nDet som er mest synlig for studentene er kanskje alle de ulike arrangementene til Mercurius, men bak all moroa arbeides det også for å opprettholde og bedre det faglige for økonomistudentene. Det er jo tross alt selve studiene våre som gjør at vi er medlemmer i Mercurius. Fagutvalget fungerer som et bindeledd mellom Handelshøyskolen ved UiA og økonomistudentene på skolen. Utvalget har 3 medlemmer, med Andreas som leder. Vi skal nå få høre mer om et av medlemmene, som etter Generalforsamlingen 13.11 ble valgt som utvalgets leder for 2015. På generalforsamlingen ble det også enstemmig vedtatt at bachelorstudentene skulle bli en del av Mercurius, noe som gjør at Fagutvalget nå har mange flere studenter å ivareta.

Hvem er du og hvilken klasse går du i?

Jeg heter Marte Birkeland Sandvoll, er 20 år og kommer fra Oslo. Jeg går i 2. klasse.

Hvor lenge har du vært i utvalget?

Jeg har vært med i utvalget siden januar 2014.

Hva er den morsomste oppgaven du har hatt?

Det må være da jeg fikk ansvar for å arrangere motivasjon- og casekveld i samarbeid med PwC, som ble avholdt 4. november. Kvelden startet med et motivasjonsforedrag holdt av HR Partner i PwC, Reidar Henriksen, hvor de 24 deltakende studentene fikk gode tips og råd for veien videre. Deretter fikk studentene en kort innføring i temaet revisjon, før de fikk tildelt en virkelighetsnær caseoppgave som skulle løses i grupper på 4. Arrangementet ble vellykket og jeg har fått gode tilbakemeldinger i ettertid.  Jeg synes dette har vært en lærerik prosess hvor jeg har fått muligheten til å være med å planlegge fra start til slutt. Det var gøy å se det endelige resultatet av arbeidet.

Hva er de største fordelene med å ha et verv i fagutvalget?

De største fordelene med å ha et verv i fagutvalget er å kunne bidra til at studentenes synspunkter blir hørt av ledelsen ved Handelshøyskolen UiA, og å kunne arrangere faglige arrangementer for studentene.  En stor fordel er også at man møter nye mennesker som påvirker hverdagen din.

Hvilke egenskaper kan det være en fordel å ha for å bli med i dette utvalget?

Man må tørre å ta initiativ, være engasjert og ha en god formidlingsevne.

Hva er den største utfordringen du har hatt?

Jeg har ikke hatt noen store utfordringer knyttet til de arbeidsoppgavene jeg har hatt til nå. Videre tror jeg det kan være en utfordring å komme frem til ulike temaer på seminarer og arrangementer som studentene kan relatere seg til og synes er interessant. Derfor er fagutvalget avhengige av innspill fra studentene.

Hvorfor vil du anbefale andre å bli med i et utvalg?

Fordi det er veldig sosialt og man knytter kontakter på tvers av klassetrinnene. I tillegg er det lærerikt og man får mange nyttige erfaringer. Det er viktig å engasjere seg!

Hvordan er arbeidet i fagutvalget fordelt utover året?

Vårsemesteret starter med at Årets økonomistudent skal kåres i samarbeid med PwC og fakultetet. Tittelen tildeles den økonomistudenten som skiller seg ut basert på forhåndsatte kriterier. Senere i vårsemesteret har det blitt arrangert et casebasert spill i samarbeid med Nordea, noe vi håper på å få til neste semester. På høstsemesteret arrangeres det casekveld med PwC. I forbindelse med det nye samarbeidet med Agdering ønsker vi å få til ulike seminarer eller foredrag fra eksterne forelesere, gjerne minst en gang hvert semester. Ellers har fagutvalget representanter på studierådsmøtene, som vanligvis avholdes to ganger om våren og ett om høsten.

Hva er lærdommen du tar til deg ved et verv i ditt utvalg, kan man ha nytte av i en jobbsituasjon?

I fagutvalget har jeg fått erfaring med å planlegge og koordinere et fagrelatert arrangement. I tillegg har jeg vært nødt til å kommunisere med ulike type mennesker for å løse de arbeidsoppgavene jeg har fått. Dette kan man ha nytte av både i studietiden og når man kommer ut i arbeidslivet.

Beste minne(r) fra Mercurius/ditt utvalg så langt?

De beste minnene fra Mercurius er fadderukene og Danmarksturen. Når det kommer til beste minne fra utvalget må det være casekvelden med PwC.

 

Skrevet av Line Iversen Ekrann, nestleder i Informasjonsutvalget