Et glimt fra Trainee Sør

 

14508545_1385422384832071_1897120706_n


Navn: Anna Gunningberg

Alder: 51 år

Utdanning: Økonomi og administrasjon, bachelor og master ved Uppsala Universitet

Stilling: Daglig leder

Jobbet hos Trainee Sør i seks år

Trainee Sør ble etablert i 2004 og er en virksomhet som har som formål å styrke Sørlandets konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt. Trainee Sør er et regionalt traineeprogram som omfatter omlag 35 ledende virksomheter på Sørlandet. Vi har vært så heldige å få tatt en prat med daglig leder i Trainee Sør, Anna Gunningberg.


 

 1. Hvorfor valgte du å jobbe i Trainee Sør?

”Jeg så stillingen og syntes det virket kjempespennende. Har jobbet med mennesker og trainee ordninger tidligere. Det er utrolig givende å få jobbe med å utvikle mennesker.”

 

 1. Hva slags studiebakgrunn trenger en for å bli ansatt som trainee i Trainee Sør?

”En kan søke mens en holder på å ta master, men man må ha fullført en mastergrad før en begynner som Trainee hos oss. Videre må utdanning og bakgrunn være relevant for Sørlandet. Vi har kandidater med utdanning innenfor økonomi, teknologi, IKT og andre utdanninger som er relevant for næringslivet.”

 

 1. Hva kjennetegner en potensiell trainee hos Trainee Sør?

”Det er flere faktorer som spiller inn. Vi ser etter mennesker som viser fleksibilitet, ønsker å skape relasjoner, tar ansvar og viser initiativ. Man bør vise at man er engasjert, motivert og at man ønsker erfaring. Det krever også en viss selvstendighet å være trainee hos oss, ettersom en blir plassert ut i tre ulike bedrifter i en tidsperiode på til sammen 18 måneder. Vi ser også etter personer som har et ønske om å bli værende på Sørlandet. Målet vårt er å tiltrekke og beholde den høyt utdannede, unge kompetansen på Sørlandet. ”

 

 1. Har dere en konkurransedyktig lønn?

”Lønnen har nylig blitt justert til 470.000 kr i året. Vi ønsker å ha en lønn som ligger tett opp mot interesseorganisasjoners anbefalinger, men vi føler samtidig at lønnen er konkurransedyktig. Ettersom vi har traineer med ulike utdanninger har det vært en utfordring å finne et passende lønnsnivå, men uavhengig om du er statsviter, økonom eller teknolog vil alle våre traineer få lik lønn. I tillegg til lønn får traineene et program som det også ligger mye verdier i.”

 

 1. Hva forventes av en trainee hos dere?

”Vi forventer at traineen opptrer som en profesjonell arbeidstager. Det er ulike forventninger til traineene fra selskap til selskap. Det er derfor viktig at de tilpasser seg selskapet de blir plassert i og blir kjent med kulturen deres. I tillegg forventes det at traineen har fokus og engasjerer seg i arbeidet til bedriften. Grunnen til at bedrifter ønsker å ta inn traineer er for å få inn en ny stemme, og da er det også viktig at traineen er nysgjerrig og tørr å stille spørsmål.”

 

 1. Hvor mange rekrutterer Trainee Sør i året?

”Vi har to opptak i løpet av året hvor det første opptaket er 1. mars og det andre 1. september. Vi tar inn seks til sju traineer ved hvert opptak, som tilsvarer rundt 12-14året.”

 

 1. Hva er fordelene ved å jobbe i Trainee Sør? 

”Det gir en mulighet til å skape et godt nettverk og få en god arbeidserfaring hvor man får prøve seg fram. Vi skaffer traineene tre ulike arbeid i tre ulike bedrifter i løpet av de 18 månedene. Dette gir et bredere perspektiv på arbeidslivet. De får en mulighet til å jobbe både offentlig og privat. Når en får erfart tre ulike bedrifter, får en også erfart tre ulike kulturer, som igjen fører til at man enklere får en oversikt over hva man trives og mistrives med.

 

 1. Hva er det mest utfordrende ved ditt arbeid i bedriften?

”Det mest utfordrende må være å finne virksomheter som tar initiativ til å ta inn en trainee. Det er viktig at det blir en ”match” mellom trainee og den aktuelle virksomheten, slik at begge parter føler det er en nyttig ressurs. Det er også alltid en utfordring å velge ut traineer for programmet vårt. Det er utrolig mange dyktige kandidater. Vi har mellom 180-200 søkere ved hvert opptak, og det blir dermed vanskelig å velge ut kun noen få.”

 

 1. Hvordan opplevde du overgangen fra studentlivet til arbeidslivet?

”I starten opplevde jeg at jeg mistet en frihet, det å bestemme over min egen hverdag. Så opplevde jeg det svært positivt å gjennomføre oppgaver som det ble en direkte respons på, enten fra jobbteamet eller fra kunde.  Jeg startet med tjenestesalg i turistnæringen. Det var høy konkurranse, lave marginer og kollegialt veldig sosialt.”

 

 1. På hvilke områder skiller Trainee Sør seg fra andre steder du har jobbet?

”Tidligere har jeg jobbet for store organisasjoner med mange kollegaer hvor vi var flere om en ting, og hvor beslutninger ble fattet sammen med andre. Ettersom jeg er alene i å lede Trainee Sør er jeg også alene om ansvaret for en rekke arbeidsoppgaver. Nå ser jeg på meg selv som en type gründer ettersom jeg skal rekke over alle oppgaver et AS krever, fra A til Å.”

 

 1. Blir det fokusert på et godt sosialt miljø?

”Et av målene ved å være trainee er også å skape et internt nettverk mellom traineene. Vi har en hel del sosiale arrangement hvor traineene møtes rundt to til tre ganger i måneden. Traineene befinner seg ikke nødvendigvis i samme hus ettersom de er plassert i ulike bedrifter, det er derfor viktig å samles for å skape samhold.”

 

 1. Hva vil du si er Trainee Sør’s sterkeste sider?

”Trainee Sør er en organisasjon som er bygget på å dele kunnskap og det å ville noe mer utover sitt eget. Ved andre tradisjonelle trainee programmer ansetter man folk for sin virksomhet, mens her må virksomhetene dele- i den forstand at traineen kun blir i virksomheten i et halvt år og deretter skal videre til en ny bedrift. Vi bidrar med å bygge opp Sørlandet, noe jeg personlig synes er veldig flott. Trainee Sør som virksomhet er også selvstendig. Det er er et AS som står på helt egne ben når det kommer til inntekter og kostnader.”

 

 1. Hva er Trainee Sør sine fremtidsplaner?

”Det har blitt diskutert om programmet vårt skal utvides og bli tilgjengelig for langt flere, men for oss er kvalitet er viktig. Ekspansjon kan dermed virke skummelt med tanke på kvaliteten på programmet. Vi ønsker å være en virksomhet som andre virksomheter på Sørlandet vil engasjere seg i, og da må vi sørge for å ha traineer som bidrar med fremtidens kunnskap. Det er også viktig å holde dørene åpne for mangfoldet som synes det er vanskelig å få jobb, samtidig som de har en god utdanning.”

 

Skrevet av Sanna Haugane & Kristine Lunde