Et glimt fra Sparebank 1 SR-bank

ole

 

Navn: Ole Gilje

Alder: 39 år

Utdanning: Bachelor og master, Handelshøyskolen BI

Stilling:  Banksjef SpareBank 1 SR-Bank Sandnes

 

 

 

 

 

 

Denne måneden har vi vært i kontakt med SpareBank 1 SR-bank. Vi har snakket med med Banksjef i Sandnes, Ole Gilje om hvordan det er å jobbe her.

 

1 .Hvorfor valgte du å jobbe i SpareBank 1 SR-bank?

”Jeg har jobbet i to banker før jeg begynte her, men bestemt meg veldig tidlig for at jeg ville jobbe med bank og finans. Jeg begynte i Sparebank 1 SR-bank  fordi det er den største banken i Rogaland og det gir mange muligheter”.

 

 

2. Hva slags studiebakgrunn trenger du for å få jobb Sparebank 1 SR-bank?

”Man må ha minimum en bachelor, master er en fordel og blir prioritert først. Det er også en fordel med en økonomi utdannelse”.

 

 

3. Hva ser dere etter ved rekruttering av nye ansatte?

”Vi ser på studiebakgrunn og det vedkommende har gjort ved siden av studiet. Det er positivt å ha hatt en aktuell jobb ved siden, bygget opp nettverk og vært engasjert. Det er også viktig med god digital kompetanse. Personligheten er også viktig”.

 

 

4. Hvor lenge har du jobbet der?

”Jeg har jobbet her i 10 år, men har hatt litt forskjellige lederstillinger”.

 

 

6.Hvordan opplevde du tiden som nyansatt?

”Jeg jobbet først i en annen bank da jeg var nyansatt. Husker det var veldig mye å lære. Det var viktig og våge å være frampå og i tillegg følge de rådene jeg fikk. Det var også viktig å strekke seg langt, si ja og utnytte mulighetene som kom”.

 

 

7.Hva er den mest utfordrende oppgaven du har hatt?

Ole tenker seg om en stund før han svarer: «Det må nok være når det har vært konflikter på jobb, mellom ansatte eller kollegaer. Har hatt noen tilfeller av dette, som jeg har måtte ta tak i, for eksempel på avdelingene». 

 

8.Hvordan er en vanlig arbeidsdag? Er det variert eller går det mye i det samme?

 «Den er veldig variert. Vi treffer mange forskjellige kunder og derfor blir dagene veldig ulike etter hvem vi treffer. Ellers er det mye Interne møter, kundemøter, presentasjon, administrativ arbeid og  samtaler med de ansatte».

 

 

9. Hva synes du er det beste med å jobbe i Sparebank 1?

«Det beste er at det er en bank med korte beslutningsveier. Det er Ikke lang vei opp til  de øverste sjefene. I tillegg er det mange interne muligheter, og sparebank 1 er en solid og trygg arbeidsgiver».

 

 

10. Er det mye fokus på det sosiale miljøet?

«Ja, det er fokus på at vi snakker godt til hverandre og så gjør vi sosiale ting i mellom. For eksempel drar på turer sammen,  men det trenger ikke alltids koste all verden».

 

 

11. Hva er bedriftens fremtidsplaner?

«Det er å bli første valg innenfor bank og finans på sør-vest landet».

 

 

 

skrevet av: Hanne Steinskog