Et glimt fra Nordea

Vi har tatt turen til en av hovedsponsorene til Mercurius, Nordea. Nordea har flyttet inn i nye lokaler som igjen samler hele Kristiansandskontoret under ett tak. Med mer enn 10 millioner kunder og 30.000 medarbeidere gjør vår omfattende kompetanse Nordea til en av de ti største totalbankene i Europa.

IMG_0209

 

 

Navn: Mads Myhrstad
Alder: 26
Utdanning: Siviløkonom fra UiA, med utvekslingsopphold i London og Beijing.
Stilling: Finansiell Rådgiver, Personmarked

 

Hvorfor valgte du å jobbe i Nordea?

Jeg ønsket en relevant deltidsjobb ved siden av studiet og henvendte meg til Nordea for å høre om det var mulig å få en sommerjobb og deltidsstilling, og fikk muligheten til det. Rett før endt studie ble det lyst ut en stilling som rådgiver på privatmarkedet, og det var naturlig for meg å fortsette i Nordea. Jeg hadde allerede blitt kjent med mange av kollegene, og hadde et veldig bra inntrykk av banken.

 

Hvordan skiller Nordea seg ut fra andre arbeidsgivere?

Når man jobber i Nordea så merker man at man er ansatt i en stor organisasjon og et stort konsern. Man får ukentlige oppdateringer fra ulike hold og digitaliseringen gjør at vi får input i form av videokonferanser etc.

Digitaliseringen preger vår hverdag og det satses enormt på dette mot kundene i form av nettmøter/videomøter. Da har vi verktøy som gjør at vi kan dele bilder med kundene, noe som gjør at kundene ikke trenger å komme fysisk inn i banken, men kan f.eks ta et møte i lunsjen på jobb. Dette ser vi på som et konkurransefortrinn ifht. andre konkurrenter. Vi har også online team som kundene kan ha møter med utover kvelden, hvis det ikke passer i normal arbeidstid.

 

Hva slags studiebakgrunn trengs for å få jobb i Nordea?

I Nordea har vi mye ulik kompetanse. Digitaliseringen gjør at det er behov for mer enn bare økonomer, for eksempel folk med IT bakgrunn, men vi som er i kundedialog og driver med bankvirksomheten er det en fordel å ha økonomibakgrunn.

 

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut?

Min arbeidsdag innebærer mye dialog med kundene. Min rolle krevet at jeg må være veldig proaktiv, og jeg tar kontakt med kundene for å følge dem opp og sørge for at de har de beste løsningene basert på deres behov, og vi rådgir og optimaliserer løsninger for kundene.
Vi har også rådgivere som jobber kun med innkommende henvendelser, og rådgivere som kun jobber med å skaffe nye kunder til banken.

 

Hva er det beste med å jobbe i Nordea?

Det må være å kunne jobbe med det jeg like best, å gi kunder råd og bruke min kompetanse til at kunder skal få en god løsning. Så må jeg jo nevne mine kollegaer. Vi har et veldig bra sosialt miljø både på og utenfor jobb.

 

Hvordan er fokuset på det sosiale?

Det er veldig bra. Vi har blant annet noe som heter Nordea BIL (Bedrifts idrettslag). Her har vi blant annet fotballag, løpegruppe, sykkelgruppe og skigruppe. De som drar i gang en gruppe er folk som gjerne har interesse av det selv og som tar initiativ. Ellers så har vi hatt team turer til for eksempel Riga, Barcelona og København. Mange er også flinke til å finne på ting etter arbeidstid som for eksempel å ta en pils etter arbeidstid på fredagen.

 

Hva er hovedmålet til Nordea?IMG_0181

Vi har noen verdier som vi har tatt inn ganske nylig som vi prøver å etterleve i organisasjonen. Det er passion, courage, collaboration og ownership. For oss så er det kunden som er i fokus. Det å skape gode kundeopplevelser og prøve å finne gode løsninger er vår visjon. Samtidig å kunne gi avkastning til aksjonærene. Vi satser mye på online løsninger med digitalisering, og det merkes på arbeidshverdagen og arbeidsmetodikken.

 

Hvordan skiller de nye lokalene seg ut fra de gamle?

Vi var i disse lokalene før renoveringen, så var vi to år midlertidig i to forskjellige lokaler. IMG_0192Men nå er vi tilbake under «et tak».
Alt her er oppdatert med tanke på det tekniske, mange forskjellige typer møterom som tilfredsstiller ulike behov og ulike sosiale soner hvor folk kan møtes. Vi er fortsatt lokalisert sentralt i sentrum, noe som er viktig.
Noe nytt som er blitt implementert er «clean desk» og «free seating», som betyr at man må ta med seg alt fra pulten ved endt
arbeidsdag, og man finner en ny plass om morgenen. Det var litt nytt i begynnelsen, men jeg verdsetter rene og ikke overfylte pulter. Jeg merker også at det har gjort at jeg ender litt på måten man arbeider på. Fra å ha en del ting på pulten før, til å nesten ikke ha noe annet en mus, tastatur og maskin. Man merker også at man automatisk printer mindre. Det jobbes også med at kontorene i Nordea skal være mer like i hele landet, og at vi skal jobbe med likt i hele Norge.

IMG_0188

IMG_0189

 

 

 

 

 

(En av flere sosiale soner)

 

I Kristiansand så er det et døgnbemannet kundesenter. Her sitter fulltid og deltids ansatte og mottar alle inngående henvendelser til Nordea via chat og telefon sammen med en avdeling i Aalesund (24/7). Her er det mange som får mulighet til å jobbe deltid ved siden av studiene, og Nordea ansetter mange økonomistudenter fra UiA. Vi har tatt en prat med en av lederne på kundesenteret i Kristiansand, Tove Torgersen, om hva de ser etter i deltidsansatte og litt hvordan søknadsprosessen fungerer.

Hvor mange ansetter dere i løpet av et år?

Vi opererer ikke med noen faste tall. Det ansettes etter behov slik at det blir en overlapping. Det for å sikre løpende rullering og slik at ikke alle studentene er helt ferske, men at vi har noen som har god kompetanse og kan lære opp de nye som blir ansatt. Nå har vi 25 studenter som jobber deltid her i RSA (Remote Service and Advice). Vi ser a hovedsakelig etter 1. og 2. års studenter sånn at vi får kontinuitet og blir hos oss lengst mulig etter å ha blitt ansatt. De som viser seg frem og er flinke har gode muligheter til å ta steget videre i banken og få fast ansettelse.

IMG_0182IMG_0183

 

 

 

 

 

 

Hva ser dere etter når dere ansetter studenter?

Vi ser etter folk som viser entusiasme, tar initiativ, at de har noen klare mål og er gode til å formulere seg. Det at de tør å gå utenfor komfortsonen og gi av seg selv under intervjuet. Ellers så er det viktig at kandidaten kan identifisere seg med våre verdier, ettersom vi bruker de mye i hverdagen.

 

Hvordan funger søknadsprosessen?

Alle våre stillingsutlysninger går igjennom Manpower, og vi deler via Mercurius. Ellers så kan også studenter som jobber her snakke med andre medstudenter og anbefale de å søke. Under intervjuet så får de en oppgave å lage en presentasjon som blant annet er knyttet opp mot hvilke tanker kandidaten har om våre verdier.

 

Hva ser du etter i kandidater når du skal ansette og hva har de som stikker seg ut ekstra på CV-en?

Vi ansetter ikke utelukkende på karakterer. Det vi ser etter er hvem du er og hva du står for. Hvilken kultur og verdier du bringer med deg er enormt viktig, og det er det vi ser etter i intervjuene. Ærlighet og hardt arbeid er også kvaliteter vi ser etter.

 

Hvordan blir arbeidstiden her når dere er bemannet alle dager 24 timer i døgnet?

En kan i stor grad velge selv hvordan man ønsker å jobbe. Kabalen legges opp ved at åtte uker før en periode, så legger du inn hvilke ønsker du har for fire uker. Da kan du legge inn om du ønsker natt, kveld eller dag vakter. Som student så har du mulighet til å velge vakter utenom forelesninger.

 

Av Eigil Bragstad og Erland Bryde