Et glimt fra KPMG

Denne  måneden har vi vært på besøk hos KPMG, som er et av verdens største revisjons- og rådgivningsselskaper. KPMG tilbyr et bredt spekter av tjenester innen revisjon, rådgivning, skatt, avgift, forretningsjuss og regnskaps- og økonomitjenester. Selskapet har over 162.000 ansatte i mer enn 150 land, hvorav 1000 medarbeidere jobber i Norge. Vi har snakket med KPMGs sjef på Sørlandet, Bjørn Halvorsen, som har mye interessant å fortelle om hvordan det er å jobbe i denne bedriften.

IMG_7021 (2)

 

Navn: Bjørn Halvorsen

Alder: 44 år

Stilling: partner og leder for KPMG på Sørlandet

Jobbet i KPMG siden 2008

 

 

 

1.Hvorfor valgte du å jobbe i KPMG?
«Jeg begynte å jobbe i KPMG i forbindelse med et oppkjøp av et mindre revisjonsselskap, som da ble en del av KPMG. Dette var et viktig valg for å møte utfordringer for fremtiden, og for å klare og møte mer internasjonale og komplekse problemstillinger.»

2.Hva slags studiebakgrunn trenger du for å få jobb i denne bedriften?
«I KMPG ansetter vi studenter med både bachelor- og masterutdanning, men fortrinnsvis master. Vi ansetter studenter fra flere ulike utdanningsinstitutter, som for eksempel UiA, BI og Handelshøyskolen.»

3.Hva ser dere etter ved rekruttering av nye ansatte?
«Utenom karakterer ser vi litt på engasjement ved siden av studiet. I tillegg ser vi etter personer som vi tror passer inn i vår prestasjonskultur, og som egner seg til å arbeide i team. Det er også viktig at de har evne og vilje til å lære mer, og at de ønsker å utvikle seg.»

4.Hvor mange ansetter KPMG i året?
«I år ansatte vi 75 personer på landsbasis, der tre ble ansatt her i Kristiansand. Vi har også skrevet kontrakter med tre andre som starter i august neste år. Alle de tre kommer fra UiA.»

5.Hva synes du er det beste med å jobbe i KPMG?
«Jeg syns det er utrolig spennedene å få lov til å jobbe med alle de mest spennende virksomhetene her på Sørlandet. Det er mange forskjellige bransjer og virksomheter i ulike faser, noe som gjør at ingen dager er like. Arbeidsoppgavene i det siste har vært mer utfordrende da det er tøffere tider for mange bransjer. Våre kunders utfordringer er våre muligheter.»

6.Hvordan opplevde du tiden som nyansatte?
«Jeg var jo ikke helt fersk i «gamet» da jeg starter her, men jeg følte jeg ble veldig godt tatt imot av KPMG-familien. Jeg liker de verdiene selskapet står for, og jeg har funnet meg veldig godt til rette her.»

7.Hva er den mest utfordrende oppgaven du har hatt?
Bjørn må tenke seg litt om før han svarer. «Det mest utfordrende må være å gi beskjed til selskap om at den eneste utvei er skifteretten, at nok er nok. Dette fordi det innebærer at livsverket til eiere av et selskap går til grunne. Det er viktig å gi ærlige tilbakemeldinger, men det er en tøff prosess å gi den beskjeden.»

8.Hvordan er en vanlig arbeidsdag? Er det en forutsigbar arbeidsplass, eller er hver dag forskjellig?
«Finnes ikke vanlige arbeidsdager i KPMG. Ingen dager er like når vi har så mange ulike kunder og problemstillinger som vi har. Det er stort spekter av ting som skjer, så man opplever nye utfordringer hver dag. For meg som leder kan jeg i løpet av en dag være gjennom blant annet seminarer, interne møter, møter med kunder og advokater og gjennomganger av ulike prosesser. KPMG er en del av en bransje i endring, noe som gjør at vi stadig utvikler vår kompetanse. Det gir mye glede å lede så mange oppegående mennesker som her i KPMG!»

IMG_7029

Bilde av KPMG sine lokaler her i Kristiansand

9.På hvilke områder skiller KPMG seg fra andre steder du har jobbet?
«Jeg har tidligere jobbet i både BDO og Deloitte. Jeg syns KPMG er en krevende organisasjon med mange utfordrende oppgaver, men samtidig mye menneskelig varme. Her jobber vi i team, hvor vi hjelper og støtter hverandre. Du har alltid en ekspert ved siden av deg som kan hjelpe deg i vanskelige situasjoner med krevende problemstillinger.»

10.Har dere sosiale sammenkomster utenom jobben?
«Ja, det har vi. I mars er vi blant annet en god gjeng som skal på tur til Hovden for å gå på ski. Vi har også planer om å gjøre noe i forbindelse med Oslo Maraton neste år. I tillegg har vi en årlig helgetur på høsten, som i år går til Amsterdam. Ellers har vi sommeravslutninger, lønningspils og KPMG Puls som andre aktiviteter. Med andre ord; mye spennende som skjer!»

11.Hva er ditt beste minne fra jobben?
«De beste minnene er kunder som kommer tilbake og er veldig, veldig godt fornøyd med den jobben vi har gjort, hvis vi for eksempel har hjulpet dem ut av en krise. Dette er med på å skape langsiktige relasjoner. Det er alltid veldig hyggelig å få gode kundetilbakemeldinger!»

12.Er det mye reising forbundet med stillingen din?
«Det blir en god del resing ja. Vi beveger oss en del sammen med kundene, så dersom en kunde har virksomhet nasjonalt utenfor Sørlandet eller i utlandet, som for eksempel i England eller Brasil, drar vi gjerne med dem ut for å besøke virksomhetene. Dette gjør vi for å få et bedre overblikk over hvordan vi kan hjelpe kundene våre på best mulig måte.»

13.På hvilke måter er det mulighet for videreutvikling i KPMG?
«Vi ser det at en del av den kompetansen vi sitter på er ønskelig ute i næringslivet. Selv om ikke alle som starter sin karriere hos oss blir værende, vet vi at vi har gitt dem gode erfaringer som de kan ta med seg videre. Flere som har vært hos oss har oppnådd ledende stillinger ute i næringslivet.»

14. Hva vil du si er bedriftens sterkeste sider?
«Helt klart evne til omstilling, og vilje til å strekke seg langt for kundene. Vi prøver å ha en 24/7 service slik at vi skal være mest mulig tilgjengelig for kundene. Det er viktig med god kommunikasjon.»

15. Hvilke type stillinger kan dere tilby studenter med utdanning innen økonomi?
«Vi rekrutterer både til revisjon og rådgivning, men også til «law», altså advokater.»

16. Hva er KPMGs fremtidsplaner?
«Vekst! Vi har nylig gjort et oppkjøp innfor regnskap og økonomitjenester. Dette gjorde vi for å styrke den delen av selskapet, slik at vi blir et komplett kompetansehus som også kan levere tjenester innenfor regnskap og økonomi. Samtidig ønsker vi også vekst innenfor alle våre forretningsområder. Likevel trenger vi nødvendigvis ikke å bli størst, men best!»

 

Vi takker for et hyggelig besøk 🙂

 

Skrevet av Silje Marie Gram og Anine Andresen