Eie eller leie?

Denne måneden ønsker vi å gi dere en kort introduksjon til hva man bør ta hensyn til når man vurderer å kjøpe seg en bolig og om det å kjøpe faktisk er det mest lønnsomme.

Leiemarkedsundersøkelsen, som hvert år blir utført av Statistisk Sentralbyrå, viser at det blir stadig dyrere å leie på det private markedet. Høye priser kombinert med at makten ligger hos utleier, kommer sjelden fattige studenter til gode. Dette gjør forståelig nok at mange studenter vurderer å kjøpe seg en bolig, forutsatt at man har mulighet til å stille med egenkapital.

Som mange kanskje vet er det er boligmarkedet som i bunn og grunn avgjør om du burde kjøpe eller leie. Stiger boligprisene mer enn den generelle inflasjonen, er det gjerne best å eie. I tillegg til prisstigningen er du avhengig av å eie boligen så lenge at du rekker å tjene inn kostnaden du fikk når du kjøpte og kostnaden du vil få når boligen skal selges. Skal du bo i boligen i mer enn 3 år, vil det som oftest lønne seg å eie. Dersom man velger å leie ut et rom, og dette utgjør mindre enn 50% av boligens totale utleieverdi, er dette skattefri inntekt som kan brukes til å dekke egne utgifter. Det er også skattemessig lønnsomt å eie egen bolig, da staten subsidierer bolig gjennom fradrag for rentekostnader og gunstigere kapitalbeskatning enn ved annen formue. Ved salg av boligen vil en eventuell salgsgevinst være skattefri dersom du har eid boligen i mer enn 1 år, og du har brukt den som egen bolig i minst 12 av de siste 24 måneder før salget.

Ved kortere tidsperspektiv enn 3-4 år vil man være avhengig av en prisstigning for at boligkjøp skal lønne seg på grunn av kjøps- og salgskostnadene. Muligheten for en lønnsom investering er altså til stede, men den er mer risikabel.

Har man derimot, som de aller fleste studenter ikke mulighet til å stille med egenkapital, blir avgjørelsen rimelig enkel. I en del tilfeller vil det likevel være det å leie som er mest fordelaktig. Å leie er først og fremst mye mindre risikabelt enn å eie sin egen bolig. Man vil ikke være eksponert for fallende boligpriser og man vil ha en større forutsigbarhet i utgiftene med tanke på rentesvingninger og nødvendige utbedringer av boligen. Det er også enklere å flytte og man slipper i stor grad ansvaret knyttet til vedlikehold.

Før man tar en slik avgjørelse er det lurt å tenke igjennom om man kommer til å bytte studier eller studiested underveis, om man kommer til å ta mastergraden på samme sted som man tok bachelorgraden og om man har planer om å dra på utveksling. Til slutt må man ta stilling til hvor mye ansvar man ønsker å påta seg og om det er riktig å binde seg i en slik fase av livet.

Lykke til!

Marthe Wist

Medlem i informasjonsutvalget i Mercurius

image