Del 7 - Teknisk analyse

chap03_supportResistance_02_Strategy_DANDenne uken har gjesteskribent Tor Inge Flaa skrevet et innlegg om teknisk analyse.

Hva er teknisk analyse?

Teknisk analyse (TA) er analyse som bygger på historiske adferdsmønstre i markedene. Teknisk analyse baserer seg på at det som har skjedd før, kan skje igjen –«History tends to repeat itself». Vi studerer hvordan prisene har beveget og oppført seg, for så å bestemme potensielle fremtidige prisbevegelser. Teknisk analyse ser på ulike mønstre som gjentar seg i kursdiagrammene, trender og ulike formasjoner. I tillegg har analytikere utarbeidet ulike verktøy som gir signaler om hvordan f.eks. aksjekurser vil bevege seg i framtiden. Mange av verktøyene er godt forankret i god gammeldags logikk, og andre indikatorer har vist seg å kunne «spå» fremtiden til et visst nivå på vitenskapelig grunnlag.

TA brukes blant annet til å optimere inngang og utgang av posisjoner. Andre bruker teknisk analyse til å forutsi fremtidig kursutvikling –ofte uten å ta hensyn til fundamentale forhold og markedssentiment (dette er vanlig kost for f.eks. daytradere i valutamarkedet). Andre lager mekaniske (automatiserte) tradingsytemer basert på TA.

Mye teknisk analyse er basert på subjektiv vurdering. F.eks. kan en analytikere tegne andre trendlinjer enn det andre analytikere gjør. Andre typer teknisk analyse er absolutt, og gir de samme kjøps- og salgssignalene for alle tradere. Uansett tør jeg påstå at det kan være OK for alle som er interessert i handel i finansielle instrumenter å kunne litt om teknisk analyse, lese grafer/charts og kunne vurdere andres tekniske analyser av aktuelle instrumenter –Med litt kunnskap unngår du å komme til kort når noen begynner å prate om RSI, MACD, Fibonacci, Bollinger Bands eller Pivot Points.

For de av dere som er interessert, har Trendtech laget en kort gratis PDF-fil som går inn på de aller mest elementære forholdene ved teknisk analyse. Filen kan lastes ned her:http://trendtech.no/images/Marketing/Analyseskolen/Analyseskolen.pdf

For de som vil ha ytterligere lesestoff, finnes uttallige bøker om emnet og mange gode nettsider som tilbyr gratis skolering i TA. Ta kontakt om du er interessert i tips!

Author:

Informasjonsutvalgets oppgave er å være et talerør til medlemmene. Utvalget har som hovedansvar å oppdatere nettsiden med nyhetsartikler, hjemmesidespalter og annonser. Med fokus på lokale saker ønsker vi å oppnå engasjement hos studentene. Det blir annonsert om arrangementer som ikke bare er i regi av Mercurius, men også det meste innad i Mercurius blir på en eller annen måte nevnt på nettsiden. Ved siden av nettsiden, er Facebook og e-poster viktige kontaktkilder.