Del 6 - Nytt Børsår og obligasjoner

kommune

Da er vi endelig i gang med et nytt skole- og børsår. Innledningsvis ønsker Aksjeskolen å takke for det gamle, og ikke minst ønske et godt nytt år.

Vi er tydelig i et bullmarked om dagen. Risikoappetitten øker over hele fjøla og
vi ser høye netto tegninger av aksjefond (flere som kjøper aksjefond enn selger). Det store spørsmålet i år er om denne trenden fortsetter – at kapitalstrømmene søker aksjer fremfor obligasjoner, renter og andre aktiva. Med andre ord vil aksjer stige dersom kapitalstrømmen går ut av banker, renter, obligasjoner og/eller andre aktiva.

De negative nyhetene som har kommet siden desember har markedet slukt uten å korrigere noe nevneverdig nedover – positivt. Dette viser at investorer ønsker å kjøpe og eie aksjer selv om noen nyheter er dårlige.

Det blir spennende å se om denne trenden fortsetter utover i 2013. Øker (styrings)rentene vil veldig mange, både institusjonelle og private investorer, selge seg ut av obligasjoner og inn i aksjemarkedet.

For de som ikke vet hva en obligasjon er: En obligasjon er kort og godt et lån. Det er en utsteder, for eksempel du. Da du har utstedt obligasjonen har du inngått en låneavtale med (kjøperen) meg.

Vi har avtalt at obligasjonen (lånet) er på 1000 kroner, med en månedlig rente på 10% og en varighet på 1 år. Slik fungerer det: Du får 1000 kroner av meg i dag, mot at du betaler 100kr (1000 x 0,1) hver måned i 12 måneder til obligasjonen går ut. Da obligasjonen går ut må du betale de opprinnelige 1000 kronene tilbake – med andre ord har du betalt 1200 kroner for de 1000 kronene vi først ble enige om.

Det finnes mange forskjellige obligasjoner, alt fra statsobligasjoner til konvertible selskapsobligasjoner (kan konvertere lånet til aksjer i selskapet). Ratingselskaper som Moody`s, Standard & Poor`s vurderer risikoen ved hver obligasjon (hvor kredittverdig tilbakebetaler er) gitt de omstendighetene som ligger til rette. Etter at en risikovurdering er tatt blir obligasjonene klassifisert etter risiko. Denne går gjerne fra AAA (best) til D (dårligste – konkurs!). De siste årene har High-Yield obligasjoner vært veldig ”in”. Det er obligasjoner med rating på mellom B og C som gir investoren en god rente – typisk 7-13% (NIBOR + margin på 5-10%).

Oslo Børs er så langt i år opp 4,9%,  børsene i USA har ikke hatt en bedre januar måned siden 1989, pilene i Asia peker også oppover. Hva resten av børsåret vil bringe er det ingen som vet.

 

 

Spør om det er noe du lurer på: hc_doesen@hotmail.com

 

Hans Christian Døsen

Author:

Informasjonsutvalgets oppgave er å være et talerør til medlemmene. Utvalget har som hovedansvar å oppdatere nettsiden med nyhetsartikler, hjemmesidespalter og annonser. Med fokus på lokale saker ønsker vi å oppnå engasjement hos studentene. Det blir annonsert om arrangementer som ikke bare er i regi av Mercurius, men også det meste innad i Mercurius blir på en eller annen måte nevnt på nettsiden. Ved siden av nettsiden, er Facebook og e-poster viktige kontaktkilder.