Del 5 - Enkle nøkkeltall

I denne ukens innslag tenkte jeg å forklare litt grunnleggende rundt noen av den enkleste og mye brukte nøkkeltallene.

Du har nok sikkert hørt om nøkkeltallet P/E før, mange kaller det også for
en multippel da tallet baserer seg på pris (kurs) ganget med faktoren som gir oss tallet vi er ute etter.

Forward_Price_to_Earnings

Multippelen P/E forteller oss hvor lang tid det tar før selskapet tjener inn sin markedsverdi.

Et veldig enkelt eksempel: Et selskap har en aksjekurs på 100 kroner. Selskapet tjener 2,5 kroner pr aksje hvert kvartal i 2012. I løpet av 2012 har da selskapet tjent 10 kroner pr aksje. Deler vi aksjekursen på samlet inntjening får vi multippelen P/E. Vi har da 100/10 = 10.
Med andre ord vil det ta 10 år før selskapet har tjent inn sin markedsverdi ved dagens kurs og inntjening cet.par (alt annet likt).  Historisk snitt P/E på Oslo Børs er ca 11,5. Med andre ord er selskapet i eksemplet billigere enn Børsen har vært, historisk sett. Det er viktig å huske på at P/E fra selskap til selskap kan variere utrolig mye, og at multippelen i seg selv ikke er et fantastisk utgangspunkt for verdisetting av et selskap, men det kan være en god indikator.

89599_graf2

Etter mine estimater er inntjeningen på Oslo Børs nå ca 36,- for hele børsen. Tar man dagens indeks, 443,

34 (pris på Børsen), og deler på 36 (aggregert inntjening) får man en P/E på 12,315– som er over historisk snitt for Børsen. Hvorvidt dette skyldes at investorer har høyere risikovilje (multippelekspansjon) eller om det er andre faktorer skal jeg ikke spekulere i ettersom jeg ikke har verdier for tidligere år for hånd.

Det er også ofte normalt å se på estimert inntjening for neste år; altså forward P/E. Eksempel: Aksjekurs 100, inntjening nå på 10 = P/E 10. Neste år forventer man at selskapet vil tjene 17kr pr aksje. P/E blir da 100/17 som er 5,88 – noe som er halvparten av historisk snitt på Børsen. Merk at dette eksemplet er bare for å vise hvordan P/E regnes ut.

En annen multippel er P/B eller pris delt på bokførte verdier pr aksje. Er aksjekursen 100 og bokførte verdier pr aksje på 80 vil pris/bok være 100/80 som er 1,25. Det vil i teorien si at du betaler 1,25 kroner for verdier for en krone. Etter mine beregninger er bokførte verdier på Oslo Børs nå ca 300. Tar man dagens indeks, 443,34 og deler på bokførte verdier for hele børsen, 300, får man 443,34/300 = 1,47. Historisk P/B for Oslo Børs er ca 1,75. Med andre ord handles Børsen til en rabatt på ca 15% i forhold til historiske verdier.

Av: Hans Christian Døsen

 

 

Author:

Informasjonsutvalgets oppgave er å være et talerør til medlemmene. Utvalget har som hovedansvar å oppdatere nettsiden med nyhetsartikler, hjemmesidespalter og annonser. Med fokus på lokale saker ønsker vi å oppnå engasjement hos studentene. Det blir annonsert om arrangementer som ikke bare er i regi av Mercurius, men også det meste innad i Mercurius blir på en eller annen måte nevnt på nettsiden. Ved siden av nettsiden, er Facebook og e-poster viktige kontaktkilder.