Del 4 - Kvartalstall

quarterly-report

Denne uken ønsker jeg å gå litt inn på kvartalspresentasjoner på grunn av at vi nå befinner oss midt i resultatsesongen.

For tiden er det resultatsesong på Børsen. Det vil si at selskapene legger frem resultatene for tredje kvartal 2012. I den sammenheng er det mange ganger knyttet store forventninger enten på oppsiden eller nedsiden – det vil si at mange forventer at tallene blir bedre/dårligere enn det konsensus sier. Mange tradere er hissige på kjøps- og salgsknappen rett før og etter fremleggelsen av tall i de mest likvide selskapene. Et godt eksempel på dette er når cruiserederiet RCL (Royal Caribbean Cruise Line) legger frem sine tall, da oppstår det ofte store intradagsbevegelser og heftig handel.

Konsensus vil si forventningene som markedet har. Mange blir nok litt usikker på hva markedet egentlig er for noe. Markedet er summen av alle  aktørene som er involvert (investorer, meglerhus osv…)

Før tallene blir lagt frem henter ofte finanspressen og nyhetsbyråer inn estimatene til analytikerne som dekker de ulike selskapene. Konsensus fra dems side er da snittet eller medianen til analytikerne. I USA har en ny trend vokst frem, der har nemlig Bloomberg , CNBC og Reuters begynt å hente inn konsensusestimater fra profilerte investorer og andre aktører enn analytikere for å fremstille konsensus fra den ”andre siden”.

Det en ofte ser etter i kvartalsrapporter er ikke overraskende: vekst. Om selskapet omsetter for mer enn tilsvarende kvartal i fjor, om EBITDA (fortjeneste før renter, skatt, av- og nedskrivninger), vekst i resultat og selvsagt vekst i resultatet pr. aksje  har økt. (merk utvanning/diluted om aksjer har vært trykket utstedt i perioden). Det er meget viktig at selskapene leverer vekst – at selskapet er i vekst og skaper verdier for sine investorer. Til syvende og sist bryr en investor seg om å få avkasting på investert kapital utover alternativkostnaden.

Empiriske studier viser at aksjer har en tendens til å reagere opp/ned i kort tid før, under og etter presentasjon av kvartalstall. Med andre ord er informasjonen kurssensitiv og det er strenge regler for utgivelse av tall slik at tallene blir kjent i markedet til samme tid slik at ”gamet” blir likt for alle parter.

Mange er også svært opptatt av ”guidingen” til selskapet som ledelsen går ut med i forbindelse med presentasjonen av kvartalstallene. Det er da ledelsen av selskapets inntrykk og forventninger om fremtiden – hvordan inntjeningen kommer til å være i f.eks neste kvartal, neste halvår og neste år. I enkelte tilfeller kan man se at investorer ikke bryr seg noe særlig om kvartalstallene fordi de ofte er diskontert inn på forhånd av fremleggelsen, men kun bryr seg om guidingen. Noe som mer eller mindre var tilfellet ved RCL da de la frem tall 25.10.12. Tallene var gode de (over konsensus), men guidingen var sterk – ledelsen sa at prisene på cruisereiser var på vei opp og at fyllingsgraden av skipene så lovende ut. Dermed hoppet aksjen opp over 8%. I pressen ble det blant annet skrevet: ”Snakket opp aksje”.

Hans Christian Døsen

Author:

Informasjonsutvalgets oppgave er å være et talerør til medlemmene. Utvalget har som hovedansvar å oppdatere nettsiden med nyhetsartikler, hjemmesidespalter og annonser. Med fokus på lokale saker ønsker vi å oppnå engasjement hos studentene. Det blir annonsert om arrangementer som ikke bare er i regi av Mercurius, men også det meste innad i Mercurius blir på en eller annen måte nevnt på nettsiden. Ved siden av nettsiden, er Facebook og e-poster viktige kontaktkilder.