Del 2 - For nybegynneren

Bell ringing ceremony at Oslo Børs

 

I forrige uke var vi inne på hvorfor aksjemarkedet og Børsen eksisterer. Som investor ønsker man selvsagt å tjene penger på investeringene en gjør i et teller flere av selskapene som er notert.

Dersom du ønsker å begynne å handle aksjer, må du opprette en konto (VPS) hos et meglerhus/bank som tilbyr dette. Dette gjøres enkelt på internett ved bruk av Bank-ID og/eller andre signeringsinstrumenter. Når konto er opprettet er det bare å sette i gang. Børsgruppen UiA har forbindelser med Pareto, ta kontakt for nærmere info og for en eventuell demonstrasjon.

Hele poenget med å være en investor er å selge videre det en eier til en annen investor, men til en høyere pris enn det du betalte for aksjen(e). For eksempel: En dag kjøper du 1000 aksjer i Yara til 300 kroner pr. aksje. En uke senere er kursen på Yara 330,- Du bestemmer deg for å selge, og du sitter da igjen med en brutto fortjeneste på 30 (330-300) x 1000 = 30.000,- Netto fortjeneste er noe lavere pga at aksjemegleren/nettmegleren skal ha sin del av kaken, nemlig kurtasje som er det aksjemegleren lever av. Typisk kurtasje er 0,3% om en bruker aksjemegler og 0,05% ved bruk av nettmegler.

Dersom en er negativ til et selskap er det mulig å tjene penger på å ”shorte” aksjen. Det er en litt komplisert situasjon hvor en låner aksjer av en investor i selskapet for å så kjøpe aksjene tilbake igjen til en lavere pris. Da tjener en penger på differansen mellom låne-pris og nå-pris. Man er avhengig av å ha en kredittavtale med megler for å kunne utføre en slik operasjon. F.eks: Du låner 1000 Yara-aksjer til 330 kr pr stk og kursen faller til 300. Ved kurs 300 kjøper du aksjene tilbake og situasjonen er lik som forrige eksempel bare med motsatt effekt. Merk at fortjenesten er lik i kroner og øre, men ikke i prosent av investert beløp.

Author:

Informasjonsutvalgets oppgave er å være et talerør til medlemmene. Utvalget har som hovedansvar å oppdatere nettsiden med nyhetsartikler, hjemmesidespalter og annonser. Med fokus på lokale saker ønsker vi å oppnå engasjement hos studentene. Det blir annonsert om arrangementer som ikke bare er i regi av Mercurius, men også det meste innad i Mercurius blir på en eller annen måte nevnt på nettsiden. Ved siden av nettsiden, er Facebook og e-poster viktige kontaktkilder.