Del 1 - Hva er Børsen?

bXrsen_960_1224084317_1224084332

Børsen er først og fremst et møtested for kapital og virksomhet. Selskaper “offentliggjør” seg selv ved å selge aksjer til investorer som kjøper aksjer i selskapet. På denne måten får selskapet kapital og investorene får stemmerett ved generalforsamling, rett til utbytte (kan variere om det er politikk for det) og altså aksjer i selskapet. Med andre ord får et selskap på børsen kapital mot at investorer får en eierandel i selskapet. Investoren kjøper dermed en fremtidig kontantstrøm som selskapet forhåpentligvis vil generere. Dersom et selskap tjener mye penger (eller mer enn forventet) vil etterspørsel etter selskapet øke blant investorer og aksjekursen vil øke. Det fungerer selvsagt tilsvarende i motsatt tilfelle.

Author:

Informasjonsutvalgets oppgave er å være et talerør til medlemmene. Utvalget har som hovedansvar å oppdatere nettsiden med nyhetsartikler, hjemmesidespalter og annonser. Med fokus på lokale saker ønsker vi å oppnå engasjement hos studentene. Det blir annonsert om arrangementer som ikke bare er i regi av Mercurius, men også det meste innad i Mercurius blir på en eller annen måte nevnt på nettsiden. Ved siden av nettsiden, er Facebook og e-poster viktige kontaktkilder.