Daniel Kumar - Vender Group

Nominasjonen for årets økonomistudent er i gang. Vi har derfor tatt en prat med Daniel Kumar som har mottatt denne prestisjefulle tittelen tidligere. Denne aktive karen har nå gått ut i arbeidslivet, og stortrives med nye utfordringer.

Daniel Kumar ny

Navn:  Daniel Kumar
Alder: 24
Utdannelse: Siviløkonom – Master i International Management and Strategy
Beskriv deg selv med 4 ord: reflektert, energisk, sosial, fokusert

Kontaktinfo:
Twitter: kumar1987
Tlf: 984 97 376

Arbeidsgiver: Vender Group
Stilling: Daglig leder/ CEO

Hvorfor søkte du på denne stillingen?
Jeg søkte i Bootstrap Marketing (som nå heter Vender Marketing) fordi det virket som et sykt spennende selskap som ønsket en rask vekst. Jeg passer bedre i små bedrifter med stort potensiale enn i store bedrifter som er etablerte. I tillegg så jobbet broren min her, og jeg hadde veldig godt inntrykk av resten av gjengen som jobbet her samt hva de sto for.


Hvordan var opplæringsprogrammet til bedriften?
Ganske så ekstremt. Jeg fikk nesten alle mailkorrespondansene som hadde vært med ulike parter det siste året av daglig leder, og beskjed om at jeg skulle kunne gå i møter for han om 4 uker, og vite alt som hadde skjedd mellom partene. Her skulle jeg ikke kun lese hva som ble skrevet, men også gjøre meg opp en mening om hvordan de ulike folkene var basert på mailene som var sendt. Det eneste David (David Garcia, min sjef) sa var at dette lærer du ikke på skolen.

Så for min del så var opplæringen ekstremt praktisk og fokuset var kun på det mellommenneskelige. Her tok de for gitt at jeg kunne det faglige og akademiske.


Hvilke arbeidsoppgaver har du og hvordan trives du i jobben?
De siste månedene gikk på forhandlinger for å kjøpe ut han ene hovedaksjonæren, samt å forbedre strukturen internt.

Nå har jeg blitt ansatt som daglig leder i Vender Group, som eier Vender Marketing (tidligere Bootstrap Marketing), Vender Creative og Vender labs. Så jeg blir i praksis leder for et minikonsern. Nå blir fokuset på å utvikle selskapene slik at vi når målene for året, og det er i og for seg nok.


Kan du fortelle om en sterk utfordring/det skumleste du har gjort?
De forhandlingene hvor vi skulle kjøpe ut han ene hovedaksjonæren var hissig. Med litt ungdomslig naivitet trodde jeg at det skulle ta en uke, men det tok nesten tre måneder. Det gikk hvor det gikk ekstremt mange kvelder og helger. Men nå som det er over, så må man nesten bare se på det som en ganske lærerik prosess.


Verv/jobb under utdannelsen:
Jobbet på senter for entreprenørskap ved Uia i 3 år, samtidig som jeg sammen med andre startet opp Start UiA. Jeg var leder for Start UiA i rundt 2 år, før jeg ble leder for Start Norge.

I tillegg var jeg leder for konferansen Norge på Nytt i 2010.


Har du fått noe utbytte av dette?
For meg så har det å være aktiv ved siden av studiene vært de viktigste arenaene for meg til å utvikle meg som leder, samt hvor jeg kunne utvikle ulike ferdigheter. For meg var studiene ett sted hvor jeg fikk kunnskap, mens det andre gav meg ferdigheter. I tillegg har det vært en haug med fete sosiale arrangement + helt ville fester i sammenheng med de ulike studentforeningene.


Hvor relevant var studiene i forhold til arbeidsoppgavene dine?
Jeg har en veldig praktisk jobb, men merker helt klart at studiene har gitt med en robusthet og ballast til å takle oppgavene bra. Spesielt de to siste årene på masteren gav meg en tyngde jeg trengte til jobben.


Hva savner du mest med studietiden?
Å dra ut på torsdager + tiden før eksamenspresset startet. Altså en del.


Arbeidslivet på godt og vondt med en liten setning:
Lønn er godt.


Har du noen råd til nåværende Mercurius-medlemmer mtp. fremtidig karriere?
Gjør noe ut av dere mens dere er student. Det er den beste tiden for å prøve å feile. Er du i jobb så kan konsekvensene være ganske mye værre. I tillegg er det ekstremt mye fete folk man møter om man er aktiv. I tillegg så er det viktig å herje litt utenom studiene. Bli med på det som er av fester og andre happenings – Work hard, play hard!

I tillegg så vil jeg si at det er andre karierreveier enn å bli revisor. Det er ekstremt mye kule jobber der ute, og jeg ville vel anbefale folk å se hva som er der ute.

Author:

Informasjonsutvalgets oppgave er å være et talerør til medlemmene. Utvalget har som hovedansvar å oppdatere nettsiden med nyhetsartikler, hjemmesidespalter og annonser. Med fokus på lokale saker ønsker vi å oppnå engasjement hos studentene. Det blir annonsert om arrangementer som ikke bare er i regi av Mercurius, men også det meste innad i Mercurius blir på en eller annen måte nevnt på nettsiden. Ved siden av nettsiden, er Facebook og e-poster viktige kontaktkilder.