Christine Bruhn - Ernst & Young


28821944_10160031957420858_1811724402_o
Navn: Christine Bruhn

Alder: 27

Utdannelse: Master i økonomi

Spesialisering: Økonomisk styring

Verv/jobb under utdannelsen: Jeg har vært med i Velferdsutvalget i Mercurius, og har hatt flere sommerjobber underveis i studieløpet!

 

Arbeidsgiver: Ernst & Young

Stillingstittel: Associate

Tjenesteområde: Assurance (revisjon)

 

Vi har snakket med Christine Bruhn som går 5. året på sin master i økonomi, med økonomisk styring som spesialisering. Christine har allerede fått seg jobb hos Ernst & Young, selv om hun ikke er ferdig med utdannelsen sin. Hun har oppstart hos EY høsten 2018.

 

Hvorfor søkte du på jobb hos EY?

Jeg har vært på utallige bedriftspresentasjoner med EY og engasjert meg i bedriften som aktør i revisjons- og rådgivningsbransjen. I tredje klasse var jeg deltaker på EY Journey på Geilo, hvor jeg fikk ytterligere innsikt i hva selskapet driver med. Alt dette førte til motivasjon mot å søke hos EY. Jeg kan ikke helt svare på akkurat hvorfor de valgte meg til jobben, det er vel en kombinasjon av flere ting.

Hvordan fungerer rekrutteringsprosessen?

Rekrutteringsprosessen består av to intervjuer. Førstegangsintervjuet er mest for å bli kjent med kandidaten og kartlegge motivasjon for tjenesteområdet man søker seg til. Andregangsintervjuet hadde litt mer faglig innhold, hvor jeg fikk et case jeg skulle besvare.

Hvordan vil opplæringsprosessen foregå? 

Nyansatte starter i midten av august, hvor det først er en kick-off uke med opplæring i Toledo, Spania. Deretter vil opplæringsuken fortsette på Oslo-kontoret.

Har du noen forventninger til jobben og hvordan arbeidsoppgaver du vil få? 

Jeg vet ikke akkurat konkret hvilke arbeidsoppgaver jeg kommer til å få i begynnelsen. Etter å ha pratet med rekrutteringsansvarlige og nyansatte i EY, tror jeg at man blir satt i team med andre revisjonsmedarbeidere hvor det vil bli mye kundekontakt. Man blir nok dyttet ut i det, på en positiv måte, for å ”lære mens man går”. På den måten sikrer EY en bratt læringskurve for sine nyansatte. Det kommer nok til å være enkelte ting som er utfordrende i starten, men med et godt team rundt seg tror jeg det bare blir kjempemoro!

Har du noen tips til nåværende studenter med tanke på fremtidig karriere? 

Først og fremst er det viktig å gå på bedriftspresentasjoner og vise engasjement for de ulike bedriftene. I tillegg er det lurt å være aktiv i studenthverdagen, ved for eksempel å engasjere seg i Mercurius eller andre foreninger og aktiviteter. Et godt tips er også å delta på casekvelder, NM i økonomi og andre faglige arrangementer som tilbys ved universitetet. Dette er gode erfaringer å ha med seg når man skal søke jobb!

 

Av Heidi Treu Os