Category : Video

Mercurius Studentforening

Mercurius er en studentforening for masterstudentene i økonomi ved Universitetet i Agder. Aktiviteten i Mercurius tuftes på tre hovedsøyler, vennskap, kunnskap og nettverk. Målsetningen med foreningen er å skape et kreativt engasjement, godt samhold og felles identitet blant masterstudentene. Mercurius skal også være et bindeledd mellom studentene og næringslivet.