Category : Nyheter

nordea-1

Deltidsstilling hos Nordea

I dag har vi en spennende nyhet!
En av våre hovedsamarbeidspartnere, Nordea, søker nye studenter til deltidsstillinger i Kristiansand. Dette er perfekt for deg som ønsker å ha en fleksibel jobb ved siden av studiet.
Dette er ekstra relevant for deg som begynner på ditt andre eller tredje år på femårig studieløp ved UiA.

Høres dette interessant ut? Da kan du registrere deg på https://manpower.no/ og i tillegg si fra til oss per e-post. Dette, og eventuelle spørsmål kan sendes til nestleder@mercurius.no.

Her er det bare å hive seg rundt, for rekrutteringsprosessen foregår fortløpende!
Vi vil ønske alle dere som er interessert masse lykke til

collaget3tt

Studenters svar på spørsmål om MRR-studiet

Vurderer du å studere MRR ved UiA? Vi har snakket med MRR-studenter som har svart på spørsmål om MRR-studiet innsendt av dere.

15935307_10212432115304397_1855365025_o

 

 

15978195_10209960011335418_521412209_n

                                                                                                                                           Joakim Skolt, 5.klassing på MRR.              Daniel Mc Neill, 5. klassing på MRR.

gregeg

Ida Kristine Ottosen, 5.klassing på MRR.


 

Hvordan oppleves karakterpresset på MRR?

Ida: For å bli statsautorisert revisor må en ha C i alle fag ettersom dette er lovfestet. Det er altså ikke rom for dårligere karakterer enn C, og det blir derfor høy konkurranse.

Daniel: Det er et høyt press for å oppnå disse kravene. Vi er en liten klasse, så det blir intenst.

Ida: Det er ikke nødvendigvis negativt at det er et såpass høyt press. Jeg ser på det som en sunn konkurranse, ettersom en automatisk blir opptatt av hvilke karakterer man får.

 

Pro’s n con’s med å velge MRR ved UiA?

Joakim: Den største fordelen er at en får mulighet til å bli statsautorisert revisor i tillegg til at en får tittelen som siviløkonom. En ulempe ved MRR kan være at en ikke får mulighet til å reise på utveksling da alle fag er obligatoriske.

Daniel: Det er et svært godt samhold ettersom vi er en liten klasse. Vi er flinke til å hjelpe hverandre selv om det er en høy intern konkurranse.

Joakim: En annen fordel er også at en stor del av klassen allerede har erfaring fra yrkeslivet. Dette har ført til at vi har fått innsikt på flere ulike områder.

 

Hvorfor velge akkurat UiA fremfor andre universiteter?

Ida: NHH har også MRR, men opptakskravene er vanskeligere. UiA er derfor for de fleste et godt andre valg. For min del valgte jeg MRR ved UiA ettersom jeg tok bachelorgraden min her, og jeg trives veldig godt med både universitetet og miljøet.

Daniel: Det er også en stor fordel ved at en får sivil økonom tittelen ved UiA, noe en ikke får ved de andre utdanningsinstitusjonene. MRR ved UiA er nytt, men de viser at de kan konkurrere med både NHH og BI.

Joakim: Det er vanskelig å sammenligne UiA med noe annet. Noe jeg kan tilføye er at vi har et veldig godt samarbeid med PWC. Dette er eksklusivt for MRR studentene. Vi har både hatt curling kveld og paintball kveld med PWC. Slike sammenkomster fører til at vi studenter kommer nærmere en eventuell arbeidsgiver. En annen ting er at UiA også har kommet langt med digitalisering av eksamen.

 

Hvordan opplevde dere overgangen fra bachelor til MRR med tanke på det faglige nivået og egeninnsats?

Ida: Generelt for masterstudier er det mye arbeid. Det er ikke rom for å ”slakke”. Om en ønsker å studere på et slikt nivå, blir dybden i faget mye større. Vil ikke si at MRR-studiet er vanskeligere enn for eksempel master i økonomi og administrasjon. Tror heller det generelt er et vanskeligere nivå på master.

Daniel: En forskjell fra bachelor er at vi har to eksamener midt i semesteret og to eksamener ved slutten av semesteret. En er i eksamensmodus stort sett hele semesteret, noe som muligens kan føre til bedre resultater.

 

UiA fikk MRR-studiet høst 2015. Høst 2016 fikk UiS MRR, og nå vil også Trondheim få MRR. Hva kan være grunnen til at det kommer flere læresteder som tilbyr MRR?

Ida: Det kan være at det er høyt etterspurt i arbeidsmarkedet.

Joakim: Mange 5. klassinger har allerede fått jobb, altså før endt master. Det er behov for slik kunnskap i markedet. Dersom man ønsker å jobbe med noe innenfor revisjon, er det større sjanse for å få jobb dersom man tar MRR fremfor en vanlig master i økonomi og administrasjon.

 

Hva er forskjellen mellom master og bachelor rent praktisk?

Joakim: 2+2 modellen er den største forskjellen (2 eksamener i midten av semesteret, 2 i slutten), og det er mer fokus på egen tolkning.

Daniel: Egeninnsats spiller en større rolle. Foreleserne legger opp til mye lesing på egenhånd. Det er også en større grad av eksterne forelesere som gir oss mye kunnskap og et bredere bilde på hvordan en skal bruke fagkunnskap i en eventuell jobb. Det er også en større grad av engelsk pensum og forelesninger som foregår på engelsk. I noen fag har vi engelske bøker, men norske forelesninger – og i noen fag har vi norske bøker og norsk eksamen, men engelsk forelesning. Noen fag foregår også fullt ut på engelsk.

Ida: Man tenker i begynnelsen at den store graden av engelsk pensum blir en utfordring, men det har det ikke blitt. At en stor del av pensum er på engelsk bør ikke være en grunn til at en ikke velger ta MRR.

 

Forskjellen mellom sivøk og MRR?

Vi opplevde alle at 1. året (4.klasse) er veldig likt. I realiteten får en som går sivøk det samme som en som går MRR, men det er også en del ulikheter. MRR-studiet er en mer spesialisert linje, og i 5.klasse blir retningene mer skilt. Vi har 8 fag, og det er 3 av disse fagene en som går sivøk ikke kan velge. Vi har altså tre eksklusive fag som sivøk ikke har muligheten til å velge, noe som også skiller studieretningene fra hverandre.

 

Noen råd til fremtidige MRR-studenter?

Ida: Når man starter i 4. Klasse bør man ta del i det sosiale. Hvis det er mulighet for det bør man bli fadder for de nye MRR studentene ved UiA som kommer fra andre utdanningsinstitusjoner.

 

Oppleves strukturen på MRR bedre enn strukturen på bachelor nivå?

Daniel: Fagene henger bedre sammen, og er mer relevante sammensett i forhold til på bachelor nivå.

Joakim: En merker at undervisningen fokuseres inn mot yrkesområdet revisor.

Ida: Foreleserne er flinke til å rette undervisningen inn mot det at vi MRR-studenter skal bli revisorer. De gjør oss oppmerksomme på temaer som er viktige for oss.

 

Noe annet dere mener er viktig å vite om MRR-studiet?

Ida: Jeg tror folk har et feil inntrykk av hva revisjon går ut på. Det er ikke bare tall og regnskap. En trenger ikke være suveren til å regne, selv om en klart bør ha forkunnskaper i regnskap. Det revisorer gjør hovedsakelig er regnskapet, men det er også relevant til for eksempel rådgivning og konsulering. MRR gir deg den pakken du trenger for å bli attraktiv på arbeidsmarkedet i flere typer bransjer innenfor økonomi – ikke bare revisjon og regnskaps bransje.

 

Alle vi tre som sitter her har fått jobb 1 år før endt utdanning. Vi søkte i høst. En stor del av klassen har også fått jobb nå 1 år før endt utdanningen. Det var flere MRR-studenter som søkte hos revisjonsselskapene som fikk jobb i forhold til sivøk-studenter som søkte. Hvis du allerede vet at du ønsker å jobbe innenfor revisjon og regnskap så kan det være et lurt valg å ta MRR.

 


Videre har vi snakket med Karoline Romseland. Karoline går i 4. klasse på MRR og tok også sin bachelorgrad i økonomi og administrasjon ved UiA. 

15942351_10154130537295373_1655093913_n

Hvordan opplevde du overgangen fra bachelor til MRR med tanke på det faglige, egeninnsats og det sosiale?

Den største forskjellen var 2+2 modellen, altså 2 fag i midten av semesteret og 2 i slutten. Det er klart mer arbeid på masternivå ettersom det er større pensum. En må virkelig sette inn støtet for å oppnå gode karakterer. Det er et høyt karakterpress på studiet ettersom en må ha C eller bedre for å kunne bli statsautorisert revisor, noe som mange i klassen ønsker. Men dette fører jo bare til at en tar studiet mer seriøst og jobber hardere med fagene. Det er også flere fag på engelsk, noe jeg i begynnelsen av semesteret var litt redd for – men det har absolutt ikke ført til problemer. Det er klart en utfordring i begynnelsen, men når man begynner å lære pensum og de ulike faguttrykk går det veldig fint. I de engelske fagene jeg har hatt til nå har det også vært valgfritt å svare på norsk eller engelsk.

I 4. klasse hadde vi også fadderuke på nytt. Det vil alle som starter på MRR-studiet få, av det jeg har hørt. Fadderuken var utrolig bra. Selv om jeg kjente mange medstudenter fra før av ettersom jeg tok bachelorgraden min på UiA, kom det også mange nye utenfra. Vi er også en liten klasse, som har ført til at klassen har et veldig fint og godt samhold. Vi er blitt en veldig samlet gruppe.

 

Hvorfor valgte du MRR ved UiA?

Jeg ønsket å gå MRR ettersom jeg under bachelorgraden tok de valgfagene som var mest relevante innenfor regnskap og revisjon, og trivdes veldig godt med disse fagene. Jeg var veldig usikker i starten om jeg ønsket å ta MRR, men når jeg lærte mer om studiet og fant ut at en også får sivil økonom tittelen i tillegg til at en kan bli statsautorisert revisor, ble jeg veldig sikker. Fag innenfor regnskap er de fag jeg har oppnådd best karakterer i, samtidig som at jeg interesserer meg veldig for det. Grunnen til at jeg valgte UiA som utdanningssted er fordi jeg trives veldig godt på UiA. Det er et godt utdanningssted, som har en meget flink ledelse. Det er også kun ved UiA at de tilbyr MRR-studenter både sivil-økonom tittelen i tillegg til muligheten for å bli statsautorisert revisor.

 

Har du noen råd eller tips til fremtidige MRR-studenter?

Hvis en har mulighet til det kan det være en fordel å velge fag relevant innenfor regnskap og revisjon, ettersom en vil komme borti lignende emner på MRR-studiet. Videre er det bare å gjøre så godt en kan.

Velkommen hjem til Benjamin

Mercurius Cribs introduserer velferdsleder i Mercurius, Benjamin. Denne sprudlende gutten holder til sentralt i kvadraturen, og tok alene på seg utfordringen om å bli intervjuet til Mercurius Cribs. Ta en titt!

Av Sanna Haugane og Hanne Steinskog

skjermbilde-2016-10-17-kl-21-36-17

Velkommen hjem til Joar, Marcel og Stian!

Denne gangen har vi tatt oss turen til Frydenlundsveien, hvor økonomistudentene Joar, Marcel og Stian holder til. Disse kjekke karene bor veldig sentralt med kort vei til både skolen og byen, så de er lett å legge merke til. Tusen takk for et hyggelig besøk, disse koselige karene må man bare bli kjent med!

Av Camilla Nguyen og Kristine Lunde

 

 

 

lasse

Lasse Alexander Lem

 

 

lasse

 

 

Navn: Lasse Alexander Lem

Alder: 22 år

Hjemby: Bergen

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan vil du beskrive deg selv som person?

”Glad, hyggelig, sosial og utadvendt”.

 

Hva driver du med på fritiden din?

”Jeg liker å slappe av, trene og spille håndball. Bruker og endel tid til skolearbeid (snikskryt) og finne på ting med venner”.

 

Hvor ser du deg selv om 10 år?

”Da har jeg en jobb som jeg trives i og kanskje en familie”.

 

Hva er det beste med å studere i Kristiansand?

Det beste er studentmiljøet. Det er sosial og intimt, alt er samlet på campus, så det er lett å bli kjent med folk. I tillegg er alle er så utrolig hyggelige og hjelpsomme. Selvfølgelig er været også veldig bra i forhold til hjemme” sier bergenseren og ler.

 

Hvor er ditt favorittsted på skolen?

”Lesesalen, der finner jeg roen”. Sier Lasse med en gang

 

Har du et forbilde?

Lasse tenker seg nøye om og kommer frem til at han har mange, men ingen spesifikke. ”Jeg blir inspirert når folk rundt meg, som kjenner og er glad i, gjør det bra!”

 

Har du et skjult talent?

”Hvis jeg får til noe kult, så forteller jeg om det med en gang” sier Lasse og ler. ” Jeg er nok ganske åpen sånn sett. Vi bergensere er jo kjent for å være litt direkte og flinke til å skryte”.

 

Hvis du kunne hatt en superkraft, hva ville du hatt?

”Klisterhjerne/fotografisk hukommelse”.

 

Beste minne med Mercurius?

”Hovdenturen i fjor var ekstremt gøy! Fadderukene både når jeg var fadderbarn og fadder var også utrolig gøy, så det er nok mine beste minner”.

 

Har du et motto du vil dele?

Kardemommeloven er jo veldig fin: ”Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, men forøvrig kan man gjøre hva man vil”.

 

Tusen takk for et trivelig intervju Lasse!

 

Skrevet av Hanne Steinskog

logo-trainee-soer

Et glimt fra Trainee Sør

 

14508545_1385422384832071_1897120706_n


Navn: Anna Gunningberg

Alder: 51 år

Utdanning: Økonomi og administrasjon, bachelor og master ved Uppsala Universitet

Stilling: Daglig leder

Jobbet hos Trainee Sør i seks år

Trainee Sør ble etablert i 2004 og er en virksomhet som har som formål å styrke Sørlandets konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt. Trainee Sør er et regionalt traineeprogram som omfatter omlag 35 ledende virksomheter på Sørlandet. Vi har vært så heldige å få tatt en prat med daglig leder i Trainee Sør, Anna Gunningberg.


 

 1. Hvorfor valgte du å jobbe i Trainee Sør?

”Jeg så stillingen og syntes det virket kjempespennende. Har jobbet med mennesker og trainee ordninger tidligere. Det er utrolig givende å få jobbe med å utvikle mennesker.”

 

 1. Hva slags studiebakgrunn trenger en for å bli ansatt som trainee i Trainee Sør?

”En kan søke mens en holder på å ta master, men man må ha fullført en mastergrad før en begynner som Trainee hos oss. Videre må utdanning og bakgrunn være relevant for Sørlandet. Vi har kandidater med utdanning innenfor økonomi, teknologi, IKT og andre utdanninger som er relevant for næringslivet.”

 

 1. Hva kjennetegner en potensiell trainee hos Trainee Sør?

”Det er flere faktorer som spiller inn. Vi ser etter mennesker som viser fleksibilitet, ønsker å skape relasjoner, tar ansvar og viser initiativ. Man bør vise at man er engasjert, motivert og at man ønsker erfaring. Det krever også en viss selvstendighet å være trainee hos oss, ettersom en blir plassert ut i tre ulike bedrifter i en tidsperiode på til sammen 18 måneder. Vi ser også etter personer som har et ønske om å bli værende på Sørlandet. Målet vårt er å tiltrekke og beholde den høyt utdannede, unge kompetansen på Sørlandet. ”

 

 1. Har dere en konkurransedyktig lønn?

”Lønnen har nylig blitt justert til 470.000 kr i året. Vi ønsker å ha en lønn som ligger tett opp mot interesseorganisasjoners anbefalinger, men vi føler samtidig at lønnen er konkurransedyktig. Ettersom vi har traineer med ulike utdanninger har det vært en utfordring å finne et passende lønnsnivå, men uavhengig om du er statsviter, økonom eller teknolog vil alle våre traineer få lik lønn. I tillegg til lønn får traineene et program som det også ligger mye verdier i.”

 

 1. Hva forventes av en trainee hos dere?

”Vi forventer at traineen opptrer som en profesjonell arbeidstager. Det er ulike forventninger til traineene fra selskap til selskap. Det er derfor viktig at de tilpasser seg selskapet de blir plassert i og blir kjent med kulturen deres. I tillegg forventes det at traineen har fokus og engasjerer seg i arbeidet til bedriften. Grunnen til at bedrifter ønsker å ta inn traineer er for å få inn en ny stemme, og da er det også viktig at traineen er nysgjerrig og tørr å stille spørsmål.”

 

 1. Hvor mange rekrutterer Trainee Sør i året?

”Vi har to opptak i løpet av året hvor det første opptaket er 1. mars og det andre 1. september. Vi tar inn seks til sju traineer ved hvert opptak, som tilsvarer rundt 12-14året.”

 

 1. Hva er fordelene ved å jobbe i Trainee Sør? 

”Det gir en mulighet til å skape et godt nettverk og få en god arbeidserfaring hvor man får prøve seg fram. Vi skaffer traineene tre ulike arbeid i tre ulike bedrifter i løpet av de 18 månedene. Dette gir et bredere perspektiv på arbeidslivet. De får en mulighet til å jobbe både offentlig og privat. Når en får erfart tre ulike bedrifter, får en også erfart tre ulike kulturer, som igjen fører til at man enklere får en oversikt over hva man trives og mistrives med.

 

 1. Hva er det mest utfordrende ved ditt arbeid i bedriften?

”Det mest utfordrende må være å finne virksomheter som tar initiativ til å ta inn en trainee. Det er viktig at det blir en ”match” mellom trainee og den aktuelle virksomheten, slik at begge parter føler det er en nyttig ressurs. Det er også alltid en utfordring å velge ut traineer for programmet vårt. Det er utrolig mange dyktige kandidater. Vi har mellom 180-200 søkere ved hvert opptak, og det blir dermed vanskelig å velge ut kun noen få.”

 

 1. Hvordan opplevde du overgangen fra studentlivet til arbeidslivet?

”I starten opplevde jeg at jeg mistet en frihet, det å bestemme over min egen hverdag. Så opplevde jeg det svært positivt å gjennomføre oppgaver som det ble en direkte respons på, enten fra jobbteamet eller fra kunde.  Jeg startet med tjenestesalg i turistnæringen. Det var høy konkurranse, lave marginer og kollegialt veldig sosialt.”

 

 1. På hvilke områder skiller Trainee Sør seg fra andre steder du har jobbet?

”Tidligere har jeg jobbet for store organisasjoner med mange kollegaer hvor vi var flere om en ting, og hvor beslutninger ble fattet sammen med andre. Ettersom jeg er alene i å lede Trainee Sør er jeg også alene om ansvaret for en rekke arbeidsoppgaver. Nå ser jeg på meg selv som en type gründer ettersom jeg skal rekke over alle oppgaver et AS krever, fra A til Å.”

 

 1. Blir det fokusert på et godt sosialt miljø?

”Et av målene ved å være trainee er også å skape et internt nettverk mellom traineene. Vi har en hel del sosiale arrangement hvor traineene møtes rundt to til tre ganger i måneden. Traineene befinner seg ikke nødvendigvis i samme hus ettersom de er plassert i ulike bedrifter, det er derfor viktig å samles for å skape samhold.”

 

 1. Hva vil du si er Trainee Sør’s sterkeste sider?

”Trainee Sør er en organisasjon som er bygget på å dele kunnskap og det å ville noe mer utover sitt eget. Ved andre tradisjonelle trainee programmer ansetter man folk for sin virksomhet, mens her må virksomhetene dele- i den forstand at traineen kun blir i virksomheten i et halvt år og deretter skal videre til en ny bedrift. Vi bidrar med å bygge opp Sørlandet, noe jeg personlig synes er veldig flott. Trainee Sør som virksomhet er også selvstendig. Det er er et AS som står på helt egne ben når det kommer til inntekter og kostnader.”

 

 1. Hva er Trainee Sør sine fremtidsplaner?

”Det har blitt diskutert om programmet vårt skal utvides og bli tilgjengelig for langt flere, men for oss er kvalitet er viktig. Ekspansjon kan dermed virke skummelt med tanke på kvaliteten på programmet. Vi ønsker å være en virksomhet som andre virksomheter på Sørlandet vil engasjere seg i, og da må vi sørge for å ha traineer som bidrar med fremtidens kunnskap. Det er også viktig å holde dørene åpne for mangfoldet som synes det er vanskelig å få jobb, samtidig som de har en god utdanning.”

 

Skrevet av Sanna Haugane & Kristine Lunde

Påmelding til Danmarkstur 2016

Du kan nå begynne å fylle ut skjemaet, men det er kun påmeldinger som blir sendt inn etter 12 som er gyldige.

Dersom du ikke får bekreftelse, er ikke påmeldingen sendt inn. Kanskje du har hoppet over et felt, eller skrevet inn feil i spamfilteret?

Til påmeldingen trenger vi også nasjonalitet, så vennligst gi oss beskjed dersom du ikke er norsk statsborger. informasjon@mercurius.no

PS. Teksten som dukker opp når du har sendt inn påmeldingen din stemmer ikke 100%. Betalingsfristen er førstkommende onsdag 31. august, og Facebook eventet finner du her

Påmelding Danmarkstur 2016

  Dersom du vil ha både til og fra - huk av begge disse.
 • Skriv inn de to ordene du ser i boksen.
srbank-logo

Et glimt fra Sparebank 1 SR-bank

ole

 

Navn: Ole Gilje

Alder: 39 år

Utdanning: Bachelor og master, Handelshøyskolen BI

Stilling:  Banksjef SpareBank 1 SR-Bank Sandnes

 

 

 

 

 

 

Denne måneden har vi vært i kontakt med SpareBank 1 SR-bank. Vi har snakket med med Banksjef i Sandnes, Ole Gilje om hvordan det er å jobbe her.

 

1 .Hvorfor valgte du å jobbe i SpareBank 1 SR-bank?

”Jeg har jobbet i to banker før jeg begynte her, men bestemt meg veldig tidlig for at jeg ville jobbe med bank og finans. Jeg begynte i Sparebank 1 SR-bank  fordi det er den største banken i Rogaland og det gir mange muligheter”.

 

 

2. Hva slags studiebakgrunn trenger du for å få jobb Sparebank 1 SR-bank?

”Man må ha minimum en bachelor, master er en fordel og blir prioritert først. Det er også en fordel med en økonomi utdannelse”.

 

 

3. Hva ser dere etter ved rekruttering av nye ansatte?

”Vi ser på studiebakgrunn og det vedkommende har gjort ved siden av studiet. Det er positivt å ha hatt en aktuell jobb ved siden, bygget opp nettverk og vært engasjert. Det er også viktig med god digital kompetanse. Personligheten er også viktig”.

 

 

4. Hvor lenge har du jobbet der?

”Jeg har jobbet her i 10 år, men har hatt litt forskjellige lederstillinger”.

 

 

6.Hvordan opplevde du tiden som nyansatt?

”Jeg jobbet først i en annen bank da jeg var nyansatt. Husker det var veldig mye å lære. Det var viktig og våge å være frampå og i tillegg følge de rådene jeg fikk. Det var også viktig å strekke seg langt, si ja og utnytte mulighetene som kom”.

 

 

7.Hva er den mest utfordrende oppgaven du har hatt?

Ole tenker seg om en stund før han svarer: «Det må nok være når det har vært konflikter på jobb, mellom ansatte eller kollegaer. Har hatt noen tilfeller av dette, som jeg har måtte ta tak i, for eksempel på avdelingene». 

 

8.Hvordan er en vanlig arbeidsdag? Er det variert eller går det mye i det samme?

 «Den er veldig variert. Vi treffer mange forskjellige kunder og derfor blir dagene veldig ulike etter hvem vi treffer. Ellers er det mye Interne møter, kundemøter, presentasjon, administrativ arbeid og  samtaler med de ansatte».

 

 

9. Hva synes du er det beste med å jobbe i Sparebank 1?

«Det beste er at det er en bank med korte beslutningsveier. Det er Ikke lang vei opp til  de øverste sjefene. I tillegg er det mange interne muligheter, og sparebank 1 er en solid og trygg arbeidsgiver».

 

 

10. Er det mye fokus på det sosiale miljøet?

«Ja, det er fokus på at vi snakker godt til hverandre og så gjør vi sosiale ting i mellom. For eksempel drar på turer sammen,  men det trenger ikke alltids koste all verden».

 

 

11. Hva er bedriftens fremtidsplaner?

«Det er å bli første valg innenfor bank og finans på sør-vest landet».

 

 

 

skrevet av: Hanne Steinskog

Nordea

Nordea Graduate Program

IMG_1874Navn: Erik Rønning
Alder: 26
Fødested: Elverum
Tidligere studert ved: UiA
Jobber nå som: Cash Management Adviser i Nordea

Hva går Nordeas Graduate program ut på?
Nordea Graduate er et program som er tilrettelagt for nyutdannede, for å gi litt mer innføring i ulike arbeidsmetoder og karriereveier i Nordea.

Selve programmet går over to år, og man blir ansatt med en vanlig stillingsbeskrivelse. Du går dermed rett inn i en fast jobb og slipper utryggheten med å måtte søke på ny jobb når programmet er ferdig.

I løpet av det første året deltar man på fire ulike seminarer rundt om i Norden; Oslo, Stockholm, København og Helsinki. I løpet av seminarene går man gjennom en del personlige tester som gir deg en dypere innsikt i deg som person. Dette er tester som blant annet går på hvilken karriereprofil du har (ekspert, leder osv.), men også hva du motiveres av. Seminarene gir deg også et unikt innblikk i business-konseptene til Nordea. Det andre året er en mentorprosess. Her vil man få en egen mentor i banken som du kan diskutere karrieremål, og personlig utvikling med.

Det som også er veldig positivt med dette programmet er at selv om man går inn i en stiling, vil man ha mulighet til å rotere og bytte stillinger, slikt at man kan prøve seg i de delene av banken man syns virker spennende. Har er det opp til deg og leder å legge en god plan for din rotasjon.

Hvordan hørte du om programmet (for første gang), og hvorfor valgte du å melde deg på?
Jeg hørte om Nordea Graduate programmet gjennom to kanaler. Det ene var da Nordea stod på stand i vrimle på UiA, og den andre biten var fordi jeg jobbet i Nordea da jeg selv gikk på skole på UiA. Jeg fikk også et godt innblikk I hva Nordea driver med når jeg var med på Nordeaspillet. Det er et ekte case der du må jobbe og tenke som Nordea ville gjort.

Jeg søkte på stilling som Graduate i Nordea fordi jeg allerede jobbet i Nordea, og trivdes med de som arbeidsgiver. Jeg vil også si at det er en bra måte å komme seg videre i systemet som nyutdannet. Dessuten virket det spennende – det er et ordentlig og greit program der en får utforsket en del om seg selv og Nordea.

Hvilke erfaringer tok du med deg videre fra dette?
Jeg har fått veldig mye ut av å delta på Nordea Graduate Program. Det var blant annet en god intro til prosjektledelse, karriereutvikling, personlig utvikling og en god måte å bli kjent med arbeidslivet. Man blir kastet inn i mange spennende arbeidsoppgaver på en gang, noe jeg føler jeg lærte mye av.

I ansettelsesprosessen ble det også utført mange tester på deg som person som også er svært nyttig å ta med seg videre. Du lærer deg selv mye bedre å kjenne etter å ha gjennomført en del tester.

Hvilken betydning har din deltakelse i Nordea Graduate Program hatt for din karriere i Nordea?
Ettersom det er veldig få Graduate stillinger i utgangspunktet er det veldig stor kamp om plassene. Har du vært med i Nordea Graduate stiller du dermed sterkere på veien til en videre karriere i Nordea, da de som har vært med i programmet får et veldig godt rykte og blir sett på som talenter i Nordea. For meg har deltakelsen altså spilt en positiv rolle for min karriere så langt.

Hvem kan søke å Nordeas Graduate Program (hvilke krav stilles det til de som søker)?
Det eneste kravet er vel at du må ha en master innen økonomi og administrasjon eller finans, og at du er nyutdannet.

Hvordan kan jeg søke på Nordea Graduate Program?
Alle stillingsannonser blir lagt ut på karrieresidene våre på nordea.com. Graduate-stillingene utlyses her på høsten, altså et helt år i forkant av at man går inn i stillingen. Da er det bare å søke på dette programmet som en vanlig jobbsøknad.

Hvorfor vil du anbefale andre å søke seg til programmet?
Jeg vil anbefale andre å søke dette programmet fordi det er en veldig god start på karrieren. I løpet av tiden som Graduate lærer man mye om seg selv, samtidig som man får et større perspektiv på Nordea og en god start her. Det er også stor prestisje å få en slik plass, noe som er veldig positivt for en videre karriere i Nordea.

 

Skrevet av Anine Andresen

 

Velkommen hjem til Sindre og Thomas

Denne gangen har1 vi tatt turen til Gyldenløvesgate for å besøke  to staute karer, nemlig Sindre og Thomas. Begge guttene går økonomi, hvor Thomas går tredje året og Sindre andre året. De bor også sammen med Jon, som studerer lektor, men han kunne ikke være med på intervjuet.

Det første som møter oss er disse smilende guttene og duften av nystekte boller.  Vi får komme inn og får en omvisning i leiligheten.

 

 

 

 

 

2016-03-06 18.59.44

Sindre tar omvisningen på sykkel, ettersom han  mener det er mest effektivt når leiligheten er såpass stor

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva er det beste med å bo i leiligheten?
Begge er enige om at størrelsen og beliggenheten er veldig bra, i og med at den ligger midt i sentrum nærme byen og butikker.  Thomas er også veldig fornøyd med å ikke ha soveromsvindu ut mot en bakgård, noe  han har hatt tidligere. De er og glad for å ha et uteområde med grill. Vi konkluderer med at guttene er storfornøyde med leiligheten sin.

 Funker det bra å bo sammen?
”Nei,  vi snakker egentlig ikke sammen. Kommuniserer bare på facebook” spøker Sindre og ler av seg selv, Thomas ler med.  Fra spøk til alvor er guttene enige om at det funker veldig bra og bo sammen. Selv om de ikke går samme klasse, pleier de å finne på ting på kveldene og trene sammen.

Hva er det beste minne dere har fra leiligheten?
Thomas og Sindre har mange gode minner fra leiligheten, men konkluderer til slutt med at Palmesus-helgen er nok det aller beste minne.

Det er ingen tvil om at denne romslige stuen inviterer til et stemningsfult vors

Det er ingen tvil om at denne romslige stuen inviterer til et stemningsfult vors

2016-03-06 19.04.33

 

 

 

 

 

 

 

 

Guttene er veldig fornøyd med heisen (selv om den ikke funker helt da)

Guttene er veldig fornøyd med heisen (selv om den ikke funker helt da)

Hvordan er forholdet til naboene?
”Vi har ikke noe forhold” sier Thomas. De kjenner ikke naboene, men forteller at det vært mye støy fra de som bor over.  Guttene er fornøyd med å aldri ha fått noen klager selv.

Spiser dere ofte middag sammen?
”Ja” kommer det rask fra begge. ”Vi spiser ofte sammen i helgene, men ikke så ofte i ukedagene. Da er vi ikke så mye hjemme” forteller Thomas.

 Hender det at dere blir lei av hverandre?
”Nei, vi ser ikke hverandre så ofte når vi går i forskjellige klasser” sier Sindre. Begge er enige om at der er veldig hyggelig når de faktisk heger sammen.  ”Da blir det fort mange timer GTA” legger Thomas til og ler. 

 Hvem er det største matvraket?
”Vi spiser egentlig ganske mye begge to” smiler Thomas. De blir enige om at de er omtrent like store matvrak begge to, men Thomas spiser litt sunnere enn Sindre.

2016-03-06 19.11.38

 

 

 

 

 

 

 

 

Har der vært mange erobringer i denne leiligheten?
og smiler lurt, men vi får egentlig ikke noe svar før Thomas sier: ”Vi har jo faktisk fått kjæreste alle tre da”.

2016-03-06 19.01.34-1

2016-03-06 19.03.282016-03-06 19.15.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hvordan er rollefordelingen?
”Jeg er Mamma, Jon er Pappa og Sindre barnet” sier Thomas uten å nøle. Sindre må si seg enig, men mener at han også
kan være den ”kule onkelen” til tider.

"Løvebrølet" som stedet kalles

«Løvebrølet» som stedet kalles

Er det mye vors/fest i leiligheten?
De har mye vors,  men veldig lite nach. ”På nach er det egentlig bare oss, som spiser hamburger” ler guttene.

Har dere et felles motto?
Guttene ler og ser opp på veggen og finner ut at quoten  på veggen fungerer som et motto.

2016-03-06 19.02.09

 

 

 

 

 

 

 

Vi går ned i kjelleren for å få en videre omvisning i leiligheten. Det første som blotter øyet er et stort pingpong bord. Vi får tatt en titt på det ene toalettet og det andre badet deres før Thomas og Sindre bestemmer seg for å spille litt.

2016-03-06 19.05.56

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurranseinstinktet er på plass, og etter noen intense runder avslutter guttene av spillet. Vi går opp og tilbake til stuen hvor vi henter tingene våre og avslutter visitten.
Det har vært nok et fantastisk trivelig besøk, hvor vi ble godt ivaretatt med både boller og kjærlighet. Vi takker for oss, og håper på å invitasjon til et storslagent palmesusvors i fremtiden.

Av Hanne Steinskog og Synne Sølland