Category : Nyheter

Et glimt fra DNB

 

17776873_10212729697936291_293258587_o

 

Navn: Sveinung Hedding-Valvik

Alder: 42

Utdanning: Siviløkonom ved BI Sandvika

Stilling: Banksjef

Målt etter markedsverdi er DNB Norges største finanskonsern, og de tilbyr et komplett tilbud av finansielle tjenester. Vi har vært i kontakt med Sveinung Hedding-Valvik og snakket om hvordan det er å jobbe i DNB.

 

Hvorfor valgte du å jobbe i DNB?

Etter studiene var jeg på jakt etter en relevant jobb. Jeg fikk intervju hos Parat 24, som var en del av Gjensidige NOR Sparebank, hvor jeg traff den gamle salgssjefen min, og fikk jobben på intervjuet. Etter dette har det fusjonert litt, og så ble det DNB.

 

Hvordan skiller DNB seg ut fra andre arbeidsgivere?

DNB har unike muligheter for å kunne bytte jobber internt. DNB er Norges største finanskonsern som gir en mulighet til å jobbe med noe en interesserer seg for, uansett om det er IT, økonomi, salg osv. Siden vi er et så stort selskap, finnes det mange ulike ting du kan jobbe med.

 

Hvilken studiebakgrunn trengs for å få jobb i DNB?

Det viktigste er at du har en studiebakgrunn. Vi har alt fra lærere og økonomer, til  personer som har tatt tilleggsutdanning underveis. Siden vi er et stort selskap er alle utdanninger relevante. Det som teller aller mest er at du er dyktig med folk.

 

Ansetter dere mange nyutdannede studenter?

Vi har Norges mest populære trainee program, og her blir det ansatt en god del hvert år. Ellers ansetter vi jevnt i løpet av året. Det siste nå er at vi skal ha 100 mennesker på IT. Vi ansetter flere personer i de største byene, Oslo, Trondheim og Bergen. Her har vi blant annet kundesentrene våre, der mange studenter jobber. Her i Kristiansand er vikarene vi bruker også studenter.

 

Hva ser dere etter ved rekrutering av nye ansatte?

Skal du jobbe i banken er det viktig å ha det faglige på plass, men det viktigste er hvordan du er med mennesker, hvordan du møter kunden, at du har et ”glimt i øye” og byr på deg selv.

 

Hvordan var den første tiden din som arbeidstaker i banken?

Den var utrolig spennende og full av forandring. I den første tiden var det en god del endringsprosesser og det var faglig utfordrende. Det er også litt skremmende med tanke på at det er en god del ord og uttrykk en ikke forstår, som man må lære seg.

 

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

En vanlig arbeidsdag for meg er hektisk. Den begynner ofte med informasjons-, salg- og oppfølgingsmøte med teamet. Videre så er det oppfølging av ansatte, kredittsaker og kundecase som skal løses. Innimellom dette så er det markedsarbeid og annen ekstern jobbing.

 

Hva synes du er det beste med å jobbe i DNB?

Det beste med å jobbe i DNB er å jobbe for en arbeidsgiver som ønsker å tilby kundene gode produkter, samtidig som bedriften vil være innovativ. I tillegg er det mye godt humør som gir gode muligheter for å komme frem til gode løsninger.

 

Er det mye fokus på det sosiale miljøet?

Vi ønsker at alle skal ha det trivelig på jobb. Dette mener vi er viktig for å lykkes, fordi kundene merker om de ansatte har det bra på jobb eller ikke.

 

Hva er ditt beste minne fra tiden i DNB?

De beste minnene jeg har er knyttet til markedsaktiviteter ute blant kundene og aktiviteter i banken. Det er to minner fra tiden i DNB som skiller seg litt ut. Det ene er da russen i Grimstad skulle hive banksjefen i vannet i forbindelse med en kampanje vi hadde. Det andre minnet var under en skiskytterfestival i Lillesand hvor hele Lillesand var kledd i DNB logoer.

 

Hva har vert din største utfordring siden du ble ansatt?

Etter jeg fikk jobben i Kristiansand så gikk vi rett inn i en omorganiseringsprosess hvor vi måtte nedbemanne ganske kraftig. Dette er det vanskeligste jeg har gjort noen gang. Det å si til en ansatt som har vert der i flere år og gjort en kjempegod jobb, at det ikke er plass til dem videre var utfordrende. Vi er i en bransje preget av endring, så vi vil måtte endre oss mye i fremtiden.

 

Hva er bedriftens framtidsplaner?

Vi satser i Kristiansand og vil ta markedsandel. Vi skal bli den beste personlige digitale banken i Norge.

 

Av Kristine Lunde og Erland Bryde

IMG_6851

Intervju med styret 2016

Dato: Tirsdag 4. april
Tid: Klokken 16:00
Det nærmer seg årets ende og igjen skal et nytt styre i Mercurius velges. Er du en engasjert student som ønsker å være med på å påvirke studiehverdagen din? Da bør DU stille til valg på generalforsamlingen den 4.april!

 

 

Lina Gullsmedmoen Indrebø
Leder
1. Hva er det beste med vervet ditt?Lina-225x300
Som leder av Mercurius får man virkelig prøvd seg på et variert sett med oppgaver. Jeg har tilegnet meg erfaringer jeg ikke kunne fått noe annet sted, og har ikke bare lært mye om å lede andre, men jeg har også vokst enormt mye som person. Når man er leder for en så stor forening som Mercurius så ser man resultater av den tiden man velger å legge ned. Man lærer å delegere oppgaver, å lytte til det andre mener og ta avgjørelser ut i fra dette, å ta ansvar for et styre og ikke minst lærer man å ta en diplomatisk rolle som er veldig lærerik å ha med seg videre i livet.

2. Hvorfor vil du anbefale å stille til styret?
Det å være i et styre er utrolig gøy. Man blir kjent med mange forskjellige personligheter som alle skal ha en stemme i styreavgjørelser. Det kan være utfordrende til tider, men det er ingenting man lærer mer av enn en god diskusjon. Vi har også hatt mange sosiale kvelder, deriblant juleverksted hvor vi lagde julekort til andre foreninger, som er gode avbrekk hvor man blir veldig godt kjent med hverandre. Vi i styret har også hatt mange sosiale arrangementer med samarbeidspartnerne våre hvor vi har blitt godt kjent med blant annet Nordea og PwC som har vært gode opplevelser. I tillegg til dette er det å ha vært en del av styret i Mercurius bra å ha med seg videre i karrieren.

3. Hvilke egenskaper er det viktig å ha med seg i styret?
Det viktigste er vel å være strukturert og klare å balansere styrevervet med studier osv. I tillegg må man ha en tydelig stemme og vite hvor man står i en diskusjon, man må ha motivasjon for å ta sitt eget verv men samtidig ha en stå-på-vilje i forhold til å hjelpe andre i styret om de trenger det, og sist men ikke minst må man like å samarbeide og ha et godt humør selv om ting ikke alltid går som først antatt.

4. Hva har du lært mest av det siste året?
Noe av det viktigste jeg har lært er at man ikke alltid kan ta avgjørelser man selv ønsker, men at disse må baseres på en felles beslutning som skal være til foreningens beste. Jeg har lært å ta tøffe valg og å måtte stå for disse, som er en god erfaring å ha med seg videre. Som leder var også avgjørelsen om å flytte generalforsamlingen som opprinnelig skulle vært i november 2016 til april 2017 en lærerik opplevelse. Når vi skulle sitte et halvt år ekstra måtte man gå inn i seg selv og samtidig motivere resten av styret til å gi alt når det var mye som skulle gjøres for andre gang i styreperioden. Strukturen jeg har opparbeidet meg ved å holde møter med styret og samarbeidspartnere og samtidig klare studiene har vært en lærerik prosess.

5. Hva er ditt beste minne i løpet av din periode i styret?
Det er mye å velge mellom her, og selv om fadderuken virkelig er uforglemmelig, så må jeg si at den første 7-kampen vi hadde mot Econa på stadion var utrolig minneverdig! Det å stå sammen med styret med pokalen i hendene etter 7 intense øvelser var et stolt øyeblikk.Et annet sterkt øyeblikk jeg aldri kommer til å glemme var rett etter generalforsamlingen når det var klart hvem man skulle arbeide så tett med det neste året. Det var den kvelden det virkelig gikk opp for meg hva jeg hadde begitt meg ut på, og hvor spennende og utfordrende det neste året kom til å bli!

 

Kristina Ågedal
Nestleder
Kristina-225x3001. Hva er det beste med vervet ditt?
Som nestleder har man svært få ”formelle” oppgaver, det betyr at man selv i stor grad må finne ut av hva som er nødvendig og hva man kan brukes til. Derfor vil jeg si at det beste med mitt verv er at man i stor grad bestemmer selv hvor mye man ønsker mye innsats man ønsker å legge i vervet. Dette tror jeg kan være med på å gjøre at man blir mer selvstendig og oppmerksom, da man må se etter hvem som trenger hjelp eller hva som må gjøres. Man er som nestleder, leders høyre hånd og dermed har man et tett samarbeid. Man får ofte ta del i viktige diskusjoner og kan være med på å ta beslutninger som kan være avgjørende.

2. Hvorfor vil du anbefale å stille til styret?
For det første er det gull verd å kunne knytte kontakter med næringslivet og det er absolutt det jeg anser som mest verdifullt med et slikt verv. I tillegg lærer man mye ved å være med på å planlegge og ta del i planleggingen av ulike arrangementer. I løpet av et år blir man også godt kjent med resten av styret og jeg har fått noen veldig gode venner som jeg ikke hadde fått kontakt med, om det ikke hadde vært for vervet.

3. Hvilke egenskaper er det viktig å ha med seg i styret?
Da de fleste styrevervene medfører en del arbeid er det for det første viktig at man er en engasjert student, som ønsker å yte litt ekstra for sine medstudenter. Man bør være motivert til å gjøre en god jobb, da det lett smitter over på de andre dersom noen ikke er det og dette skinner lett gjennom for utenforstående. Man må også ha evne til å samarbeide, både ovenfor resten av styret og samarbeidspartnere.

4. Hva har du lært meste av det siste året?
Jeg har i løpet av perioden fått mange spennende utfordringer, der jeg i varierende grad har måtte gå ut av komfortsonen. I løpet av perioden føler jeg også at jeg har blitt flinkere til å samarbeide. Jeg lært at man i en slik posisjon må være opptatt av flertallet og kunne ta avstand fra egne interesser. Gjennom vervet har jeg også fått innsikt i en del prosesser som har vært svært nyttig.
I tillegg har jeg blitt veldig god på å skrive referat og særdeles kreativ i PowerPoint. Hehe.

5. Hva er ditt beste minne i løpet av din periode med styret?
I løpet av perioden jeg har vært med i styret har jeg deltatt på mange morsomme arrangementer. Selv om både fester og faglige arrangementer har vært morsomme og lærerike, er det uten tvil etter fadderuken jeg sitter igjen med de beste minnene. Selv om det var en hektisk periode med lite søvn og mye alkohol, var følelsen av å se et stappfullt Kick danse til Optimist på Rave-party noe jeg aldri kommer til å glemme.

 

Sondre Pedersen
Leder av MRR-utvalget
Sondre-225x3001. Hva er det beste med vervet ditt?
Det beste har vært å komme i kontakt med engasjerte studenter som ønsker å ha en god studietid, både sosialt og faglig.

2. Hvorfor vil du anbefale å stille til styret?
Dersom du ønsker å få mer ut av din studenttid og knytte kontakter kan jeg anbefale deg å stille. Det er ingen tvil at det å ha et styreverv på CV’en er noe en fremtidig potensiell arbeidsgiver vil like. Med et styreverv i Mercurius vil du kunne skille deg ut i en stor bunke med mange andre søkere.

3. Hvilke egenskaper er det viktig å ha med seg i styre?
Respekt for andres meninger selv om man er uenig er en av de viktigste egenskapene sammen med entusiasme.

4. Hva har du lært et siste året?
Ting blir så bra som man gjør det til selv og ting tar også lengre tid enn det man ofte tror.

5. Hva er ditt beste minne i perioden med styre?
Helt klart det å knytte bekjentskap med felles styremedlemmer. Hovdenturen vil jeg også ta med som et av de beste minnene fra studietiden.

 

Marte Nerås Folkestad
Leder av fagutvalget
IMG_7809

1. Hva er det beste med vervet ditt?
Det beste med vervet mitt er at du kommer tettere på studentmassen gjennom arrangementene vi arrangerer. Siden dette er faglige arrangementer, er studentene som deltar blant de mest engasjerte og du oppnår da en kontakt med folk som er virkelig ønsker å være med. Gjennom casekvelder, seminarer og andre arrangementer oppnår man også en god kontakt med både det lokale- og det regionale næringslivet.

2. Hvorfor vil du anbefale å stille til styret?
Et styreverv gir deg en helt ny dimensjon i studietiden, både innenfor det sosiale og det faglige. Du treffer folk på tvers av klassetrinnene som du blir god venn med, og du opparbeider deg ledererfaring underveis i studiet. Du danner deg relasjoner både innad på studiet og med næringslivet, som fort kan bli veldig nyttig i fremtiden.

3. Hvilke egenskaper er viktige å ha med seg i styret?
De beste egenskapene man bør ha med seg er at man er løsningsorientert, fleksibel og forståelsesfull. Det er viktig å kunne levere på tiden og hvis noe uforutsett skjer, er det en fordel å kunne holde seg rolig i situasjonen. Det er også viktig at man kan si hva man mener på en ordentlig måte.

4. Hva har du lært mest av i løpet av det siste året?
Jeg har først og fremst lært mye om meg selv, og om hvordan man kan takle ulike situasjoner som kan dukke opp. Jeg har også lært mye om organisering og planlegging. Samtidig har jeg fått et innblikk i hvordan verden utenfor UiA fungerer, noe som er ekstremt nyttig å kunne ta med seg når man er ferdig her.

5. Hva er ditt beste minne i løpet av din periode i styret?
Da vil jeg nok måtte si fadderuken. Selv om det var en slitsom uke, med mye som måtte gjøres, fikk du tilbringe mye tid med de andre styremedlemmene samt nye studenter. Vi fikk bli med å gjøre starten deres her til noe de alltid kommer til å huske, og du får en ekstra mestringsfølelse når folk forteller at de var kjempefornøyd med uken.

 

Stian Westby
Leder av karrieredagsutvalget
Stian-225x300
1. Hva er det beste med vervet ditt?
Det beste med vervet mitt er nok det at man får muligheten til å knytte en sterk kontakt med næringslivet, utvide nettverket sitt og samtidig arrangere et arrangement som har betydning for studentene. De fleste studenter har et ønske om å danne seg en karriere i fremtiden og Karrieredagen kan hjelpe til med å realisere denne drømmen.

2. Hvorfor vil du anbefale å stille til styret?
Hvis du er interessert i å få et innblikk i hvordan organisasjoner fungerer og samtidig få en solid erfaring som man kan ta med seg videre i livet, vil jeg anbefale å stille til styret. Personlig har jeg vokst utrolig mye som leder av KD og fått et stort innblikk i hvordan ting fungerer. Samtidig vil en fremtidig arbeidsgiver se det på som noe positivt å ha engasjert seg i studietiden.

3. Hvilke egenskaper er viktige å ha med seg i styret?
I styret er nok de viktigste egenskapene at man leverer til tiden, er løsningsorientert når problemer dukker opp og samtidig ikke være redd for å komme med sine egne synspunkter på ulike saker.

4. Hva har du lært mest av i løpet av året?
I løpet av perioden i Mercurius har jeg lært utrolig mange forskjellige ting, men som leder av KD har jeg for det meste lært hvordan man som leder skal forholde seg til andre som står organisasjonen nært, og samtidig hva som forventes av en som har det øvrige ansvaret.

5. Hva er ditt beste minne i løpet av din periode i styret?
Det beste minnet mitt i løpet av perioden var å se hvordan alt det harde arbeidet som var lagt ned tok plass når selve Karrieredagen fant sted. Det er i slike situasjoner man ser at hardt arbeid lønner seg.

 

Kajan Anton
Leder av markedsføringsutvalget
Kajan-225x3001. Hva er det beste med vervet ditt?
Det beste med mitt verv er muligheten til å knytte kontakt med næringslivet og forhandlingserfaringen man får. Markedsføringsutvalget har blant annet ansvar for å finne samarbeidspartnere og ferdigstille avtaler, og her er det viktig å forhandle frem til en god avtale. Man får god erfaring på hvordan man skal oppføre seg profesjonelt, møte ulike næringstopper og se hvordan forhandlinger foregår i praksis.

2. Hvorfor vil du anbefale å stille til styret?
Er man sulten etter organisasjonserfaring og ønsker å få litt mer ut av studietiden, så anbefaler jeg på det sterkeste å stille til styret. Arbeidsmarkedet blir stadig tøffere, og da er det viktig å skille seg ut. Det holder ikke lenger med bare gode karakterer, og et styreverv er meget godt å ha med seg på CV-en veien videre. Du blir også kjent med mange nye mennesker både fra studiet og næringslivet, og dette er kontakter du kan få bruk for senere i livet.

3. Hvilke egenskaper er viktige å ha med seg i styret?
Jeg mener at noen egenskaper som er viktig å ha med seg i styret er å være løsningsorientert, fleksibel, samarbeidsvillig, engasjert, ærlig, tørre å si sine meninger og ha en stor porsjon med tålmodighet. Det kommer mange oppgaver som må løses, og vanskelige valg som må tas, og da er det viktig å være flink til å få frem sine meninger og være løsningsorientert. Styret består av styret og ikke en enkeltperson, derfor er det viktig å høre på hva andre mener om en sak og være samarbeidsvillig. Og TTT (ting tar tid), derfor er det viktig være tolmodig.

4. Hva har du lært mest av i løpet av det siste året?
Gjennom mitt verv har jeg fått mer innsikt på hvordan en skal kommunisere på et mer organisert nivå og hvordan oppføre seg profesjonelt. Jeg har også lært meg endel forhandlingsteknikker og utforming av samarbeidsavtaler. Videre har jeg utviklet meg som en person og fått mye relevant erfaring med tanke på studiet, dette kan ikke beskrives med ord og må bare oppleves.

5. Hva er ditt beste minne i løpet av din periode i styret?
Mitt beste minne er faktisk å fått være med i et så dyktig og engasjert styre, jeg har blitt kjent med flinke studenter som har tatt oppgaven seriøst og gitt mye for sitt verv.

 

Helene Johansen
Leder av næringslivsutvalget
IMG_78051. Hva er det beste med vervet ditt?
Å være med på og å være ansvarlig for prosessen for bedriftspresentasjoner. Man blir kjent med mange flotte mennesker, og får prøvd seg på ting man ikke ellers ville, og det er kjempegøy å jobbe med et så stort utvalg som NU.

2. Hvorfor vil du anbefale å stille til styret?
Det er veldig morsomt og spennende å få innsyn i alle prosessene som foregår på en gang i Mercurius. Man får utfordret seg kraftig, og det er veldig kult å se at alt arbeidet vi legger inn gir resultater. Hvis man har lyst til å utfordre seg litt, i tillegg til å bli kjent med mange nye mennesker er det absolutt å anbefale.

3. Hvilke egenskaper er viktige å ha med seg i styret?
Det er veldig viktig å være samarbeidsvillig og åpen for andres synspunkter. Spesielt som leder i NU kommer det godt med å være engasjert, og å ha stå-på-vilje. Det er også viktig å være moden nok til et verv. Det som jeg mener kanskje er aller viktigst er at man har lyst til å gjøre en forskjell, og at man ønsker å gjøre studietiden best mulig for studentene.

4. Hva har du lært mest av i løpet av det siste året?
Jeg har lært mye om ledelse og organisering. Det er mange småting som man ikke tenker har betydning, men i løpet av vervet mitt har jeg lært at alle ting må tenkes på, og at man må dobbel, og trippelsjekke mye. Spesielt har jeg blitt veldig godt kjent med næringslivet gjennom vervet, og jeg har lært mye om de ulike bedriftene som er mine potensielle arbeidsgivere når jeg er ferdig med masteren, og dette må nok være det jeg setter størst pris på.

5. Hva er ditt beste minne i løpet av din periode i styret?
Fadderuken var slitsom, men utrolig morsom og givende. Man ble kjent med veldig mange av de nye studentene, og fikk være med på alt det morsomme i tillegg til å stå på og jobbe litt. Jeg tror mitt aller beste minne må være etter Mercuriusdagen var over, og alt hadde gått på skinner. Da så man virkelig resultater av samarbeidet til styret og utvalgene, og det var en fantastisk morsom dag som jeg kommer til å huske lenge.

 

Halvard Johansen
Leder av økonomiutvalget
Halvard-225x3001. Hva er det beste med vervet ditt?
Det å få være med på hele prosessen fra anskaffelse av midler til hvordan disse skal brukes er nok det som har vært mest lærerikt.

2. Hvorfor vil du anbefale å stille til styret?
Hvis du trenger litt praktisk påfyll til studiet anbefaler jeg sterkt å stille til valg! Det er ingenting som gir bedre læring enn litt prøving og feiling.

3. Hvilke egenskaper er viktige å ha med seg i styret?
Sterke meninger kommer godt med, men evnen til å kunne komme andre i møte og være åpen for deres innspill er vel så viktig!

4. Hva har du lært mest av i løpet av det siste året?
Av alt jeg har lært i dette vervet er vel viktigheten av å være punktlig (les: til enhver tid overholde forfallsfrister) det jeg tar mest lærdom av.

5. Hva er ditt beste minne i løpet av din periode i styret?
De beste minnene jeg sitter igjen med må være fra alle de sosiale sammenkomstene vi har hatt med sammen med andre økonomistudenter. Fadderuken var en travel, men utrolig gøyal samling av sosiale arrangementer!

 

Benjamin Sarpong
Leder av velferdsutvalget
Benjamin-225x3001. Hva er det beste med vervet ditt?
Det beste med vervet må nok være det å se at folk har det gøy på arrangementene velferd lager, i tillegg til alle de nye menneskene man møter. Man har tett kontakt med spesielt samarbeidspartnerne når det kommer til å lage sosiale happenings i regi av dem. En stor bonus er jo at man blir kjent på skolen «alle» vet hvem velferdslederen er!

2. Hvorfor vil du anbefale å stille til styret?
Å stille til styret var som å hoppe etter Wirkola, jeg visste ikke helt hva jeg begikk meg utpå. Men jeg angrer ikke et sekund, jeg har fått verdifull erfaring for livet. Spesielt med tanke på hvordan det er å jobbe i et team og det å lede andre mennesker, i tillegg til å ta vanskelige valg og leve med konsekvensene av det, både gode og vonde. Det er det som bygger deg opp som menneske. Man kommer heller ikke unna kontaktene man knytter, hvem vet, kanskje er det han du sørget for at hadde en fin fadderuke som ansetter deg i fremtiden!

3. Hvilke egenskaper er det viktig å ha med seg i styret?
Punktlighet er meget viktig å ha med seg i styret, at man overholder frister som er satt. I tillegg må du som leder kunne følge opp utvalgsmedlemmene dine når du gir dem arbeidsoppgaver, samt kunne gi ris og ros der det behøves. I tillegg er det viktig å ikke vær redd for å ytre sin egen mening, og kunne tåle konstruktiv kritikk. Det er mye som kunne blitt ramset opp her, men for meg er kanskje engasjement det aller viktigste å ha med seg, du må brenne for det du gjør. Det kan også være greit å ha en sterk psyke, er ikke alltid man gjør alle happy og da er det greit å kunne tåle litt misnøye. Det er viktig å belage seg på at verv også kan ta tid, men det er så klart hva man gjør det til! Spre «arbeidet» utover, skippertak funker ikke som en leder.

4. Hva har du lært meste av det siste året?
Jeg har lært at man ikke kan gjøre alle fornøyd og det må man bare leve med, jeg har også innsett hvor viktig det er for en leder å være synlig (spesielt på skolen). Jeg har også lært hvor essensielt det er å kunne tenke og handle raskt på uforutsette ting som skulle komme opp under diverse arrangement. Det å handle profesjonelt selv om man er «kompis» med alle er noe jeg også har lært veldig mye om, samt hvordan man skal opptre når man kommuniserer med næringslivets representanter både ansikt til og ansikt og digitalt. Også blir du jævlig god til å skrive rapporter etter hvert!

5. Hva er ditt beste minne i løpet av din periode med styret?
Mitt beste minne må være alle stundene jeg har hatt med styret, vi har vært som en liten familie som vil alles beste, dette er vennskap jeg håper å ha livet ut. Må selvfølgelig også nevne fadderuka, det var tungt og slitsomt men å se hvor fantastisk nykomlingene hadde gjorde at alt var verdt det.

 

Ole Kirkhus
Leder av konferanseutvalget
Ole-225x3001. Hva er det beste med vervet ditt?
Ha sitt eget utvalg og jobbe med dem. Det er utrolig morsomt å jobbe frem til noe i sammen og lage noe fantastisk

2. Hvorfor vil du anbefale å stille til styret?
Det er en av beste erfaringene man kan ta med seg fra studentlivet. Man får både gitt tilbake til linjeforening som har gitt en selv masse, og være med på å styre retningen fremover. Det vil gi flere utfordringer som må løses som en kan dra kunnskap fra senere.

3. Hvilke egenskaper er viktige å ha med seg i styret?
Først er å gå inn med en holdning om at her skal man samarbeide for å komme felles frem til en løsning. Tanker går også til selvstendighet og det er bra å være initiativrik. Men aller viktigst er det å være kreativ, fordi det finnes ingen mal på hvordan du skal løse tingene og dette må man finne ut selv.

4. Hva har du lært mest av i løpet av det siste året?
Blanding mellom det å holde intervjuer og gjøre seleksjon sånn, og det å sitte helt uten noen føring og skulle lage et arrangement fra bunnen. Man må bokstavelig talt finne ut alt selv, men det finnes flere gode personer som kan gi råd.

5. Hva er ditt beste minne i løpet av din periode i styret?
Det har vært utrolig mange fine øyeblikk til nå, men jeg legger en knapp på at det beste kommer til å bli når jeg står med utvalget etter konferansen og vi kan klappe hverandre fornøyd på skuldrene. Det har vært, og er, mange timer arbeid (og mange timer morro) som skal til for å gjøre tingene som skjer i Mercurius.

 

Karoline Emilie Narvesen
Leder av informasjonsutvalget
KarolineE-225x3001. Hva er det beste med vervet ditt?
I en forening så på Mercurius sin størrelse så er det beste med vervet mitt å se engasjementet til medlemmene og gleden de får ut av det som arrangeres. Jeg har fått møte så mange forskjellige mennesker, både studenter og andre, som har lært meg utrolig mye. Det er også veldig godt å kjenne på at man kan gi noe tilbake til en forening man er så glad i.

2. Hvorfor vil du anbefale å stille til styret?
Det er flere gode grunner til at man burde stille. Du møter mange mennesker med forskjellige bakgrunner og erfaringer,  du lærer deg hvordan man skal opptre som en god leder og hvordan man skal prøve å sjonglere alle ballene man har i luften. Det er en erfaring jeg absolutt ikke ville vært foruten!

3. Hvilke egenskaper er det viktig å ha med seg i styret?
Som styremedlem må en være villig til å samarbeide og godta forskjellige syn. En stå-på vilje og fleksibilitet er heller ikke dumt å ha ettersom at ting plutselig kan endre seg. Det er viktig å kunne hjelpe hverandre med hva som helst når det kommer til en studentorganisasjon så stor som Mercurius.

4. Hva har du lært mest av det siste året?
Jeg har lært mye om hva en leder-rolle vil si. Ansvaret man sitter med skal ikke tas lett på og jeg har til tider måtte utvide min komfortsone. Jeg har en bedre forståelse av hva en fremtidig arbeidsgiver kan være på kikk etter, noe som er gull verdt. Å være ansvarlig for flere mennesker er krevende, og man må være villig til å stole på de du leder.

5. Hva er ditt beste minne i løpet av din periode i styret?
Vi har hatt en lang styreperiode, så jeg har mye å velge i. Det var stadig lærerike arrangementer på gang, men fadderuken var det aller beste. Det å se de nye studentene og ikke minst fadderne kose seg  gjorde alt verdt det! Det var mange lange dager, men resten av styret er det beste støtteapparatet du kan ønske deg og de mange positive tilbakemeldingene ga oss alle en utrolig god følelse som fortsatt sitter.

Skjermbilde 2017-03-31 kl. 14.18.17

Stillingsutlysning fra PwC

UiA studenter søkes til regnskapsprosjekt – PwC Accounting, Kristiansand

PwC er verdens største nettverk av revisorer, advokater og rådgivere innen revisjon, skatt og avgift. Dette har du nå muligheten til å bli en del av!

PwC Accounting benytter økonomi og regnskapsprogrammet «24SevenOffice». Dette er et moderne webbasert regnskapssystem med alle funksjoner ferdig integrert, fra skanning av bilag, mottak, attestering, bank, bokføring, reskontro – til rapportering og drill down ned til bilagsnivå. Kunde og regnskapskonsulent jobber online i samme system.
PwC Accounting Kristiansand skal nå gjennomføre et prosjekt knyttet til mottak og bokføring av bilag for våre regnskapskunder, i 24SevenOffice. De ønsker i den forbindelse å rekruttere to studenter til å jobbe på dette prosjektet ved deres avdeling i Kristiansand.

PwC søker deg som
– Har gode datakunnskaper
– Er kundeorientert og opptatt av kundeservice
– Er strukturert, nøyaktig og effektiv
– Er proaktiv, arbeidsvillig og opptatt av egen læring
– Har sterk faglig interesse og gode eksamensresultater

Arbeidssted: PWC Accounting Kristiansand, Vestre Strandgate 23 (Havnekvartalet).
Arbeidstid: To-tre dager/kvelder i uka (mulighet for Summer Internship)

Høres dette ut som noe for deg? Har du lyst til å utfordre deg selv med varierte og spennende arbeidsoppgaver? Da kan du sende inn din søknad med CV og karakterutskrifter til helene.jorstad@pwc.com

Søknadsfrist: 07.04.17

Påsketradisjoner

Vi er kommet til mars, og det nærmer seg påske. I den forbindelse så har vi vært ute å spurt 5 studenter om de har noen påsketradisjoner, og hva det beste med påsken er.

 

 

 
17310417_1612198672154440_1317894927_o

Navn: Sebastian Brenne Johansen

Alder: 21 år

«Det jeg pleier å gjøre i påsken er å dra noen dager på hytta, og det beste med påsken er at det begynner å bli varmt»

 

 

 

 

 

 

17311566_1612198675487773_665132280_o

 

Navn: Jakob Mæland

Alder: 20 år

«I påsken pleier jeg å stå på ski på fjellet, og det beste med påsken er å få påskeegg»

 

 

 

 

 

 

17270333_1612198655487775_1207896916_n

 

Navn: Hilde Malmin

Alder: 19 år

«Det beste med påsken er å være med familie og venner, og være ute i fint vær. Mine tradisjoner er påskeegg, skiturer, slalåm, påskeliljer og påskepynt»

 

 

 

 

 

img_1027


Navn:
Nicklas Bjørndal Haugen

Alder: 20 år

«Jeg pleier å gå på påskeegg jakt med hunden min som får eget godteri. Ellers så pleier jeg å leie hytte med venner eller dra til en av kompisene mine sin hytte med hele gjengen. Det beste med påsken er godteri»

 

 

 

 

img_1022


Navn: 
Son Tran

Alder: 20 år

«Jeg har ikke noen spesielle tradisjoner for påsken, men reiser i blant. Det beste med påsken er at jeg kan «slappe av» fra skolen»

 

 

 

 

 

Av Kristine Lunde og Erland Bryde

nordea-1

Deltidsstilling hos Nordea

I dag har vi en spennende nyhet!
En av våre hovedsamarbeidspartnere, Nordea, søker nye studenter til deltidsstillinger i Kristiansand. Dette er perfekt for deg som ønsker å ha en fleksibel jobb ved siden av studiet.
Dette er ekstra relevant for deg som begynner på ditt andre eller tredje år på femårig studieløp ved UiA.

Høres dette interessant ut? Da kan du registrere deg på https://manpower.no/ og i tillegg si fra til oss per e-post. Dette, og eventuelle spørsmål kan sendes til nestleder@mercurius.no.

Her er det bare å hive seg rundt, for rekrutteringsprosessen foregår fortløpende!
Vi vil ønske alle dere som er interessert masse lykke til

collaget3tt

Studenters svar på spørsmål om MRR-studiet

Vurderer du å studere MRR ved UiA? Vi har snakket med MRR-studenter som har svart på spørsmål om MRR-studiet innsendt av dere.

15935307_10212432115304397_1855365025_o

 

 

15978195_10209960011335418_521412209_n

                                                                                                                                           Joakim Skolt, 5.klassing på MRR.              Daniel Mc Neill, 5. klassing på MRR.

gregeg

Ida Kristine Ottosen, 5.klassing på MRR.


 

Hvordan oppleves karakterpresset på MRR?

Ida: For å bli statsautorisert revisor må en ha C i alle fag ettersom dette er lovfestet. Det er altså ikke rom for dårligere karakterer enn C, og det blir derfor høy konkurranse.

Daniel: Det er et høyt press for å oppnå disse kravene. Vi er en liten klasse, så det blir intenst.

Ida: Det er ikke nødvendigvis negativt at det er et såpass høyt press. Jeg ser på det som en sunn konkurranse, ettersom en automatisk blir opptatt av hvilke karakterer man får.

 

Pro’s n con’s med å velge MRR ved UiA?

Joakim: Den største fordelen er at en får mulighet til å bli statsautorisert revisor i tillegg til at en får tittelen som siviløkonom. En ulempe ved MRR kan være at en ikke får mulighet til å reise på utveksling da alle fag er obligatoriske.

Daniel: Det er et svært godt samhold ettersom vi er en liten klasse. Vi er flinke til å hjelpe hverandre selv om det er en høy intern konkurranse.

Joakim: En annen fordel er også at en stor del av klassen allerede har erfaring fra yrkeslivet. Dette har ført til at vi har fått innsikt på flere ulike områder.

 

Hvorfor velge akkurat UiA fremfor andre universiteter?

Ida: NHH har også MRR, men opptakskravene er vanskeligere. UiA er derfor for de fleste et godt andre valg. For min del valgte jeg MRR ved UiA ettersom jeg tok bachelorgraden min her, og jeg trives veldig godt med både universitetet og miljøet.

Daniel: Det er også en stor fordel ved at en får sivil økonom tittelen ved UiA, noe en ikke får ved de andre utdanningsinstitusjonene. MRR ved UiA er nytt, men de viser at de kan konkurrere med både NHH og BI.

Joakim: Det er vanskelig å sammenligne UiA med noe annet. Noe jeg kan tilføye er at vi har et veldig godt samarbeid med PWC. Dette er eksklusivt for MRR studentene. Vi har både hatt curling kveld og paintball kveld med PWC. Slike sammenkomster fører til at vi studenter kommer nærmere en eventuell arbeidsgiver. En annen ting er at UiA også har kommet langt med digitalisering av eksamen.

 

Hvordan opplevde dere overgangen fra bachelor til MRR med tanke på det faglige nivået og egeninnsats?

Ida: Generelt for masterstudier er det mye arbeid. Det er ikke rom for å ”slakke”. Om en ønsker å studere på et slikt nivå, blir dybden i faget mye større. Vil ikke si at MRR-studiet er vanskeligere enn for eksempel master i økonomi og administrasjon. Tror heller det generelt er et vanskeligere nivå på master.

Daniel: En forskjell fra bachelor er at vi har to eksamener midt i semesteret og to eksamener ved slutten av semesteret. En er i eksamensmodus stort sett hele semesteret, noe som muligens kan føre til bedre resultater.

 

UiA fikk MRR-studiet høst 2015. Høst 2016 fikk UiS MRR, og nå vil også Trondheim få MRR. Hva kan være grunnen til at det kommer flere læresteder som tilbyr MRR?

Ida: Det kan være at det er høyt etterspurt i arbeidsmarkedet.

Joakim: Mange 5. klassinger har allerede fått jobb, altså før endt master. Det er behov for slik kunnskap i markedet. Dersom man ønsker å jobbe med noe innenfor revisjon, er det større sjanse for å få jobb dersom man tar MRR fremfor en vanlig master i økonomi og administrasjon.

 

Hva er forskjellen mellom master og bachelor rent praktisk?

Joakim: 2+2 modellen er den største forskjellen (2 eksamener i midten av semesteret, 2 i slutten), og det er mer fokus på egen tolkning.

Daniel: Egeninnsats spiller en større rolle. Foreleserne legger opp til mye lesing på egenhånd. Det er også en større grad av eksterne forelesere som gir oss mye kunnskap og et bredere bilde på hvordan en skal bruke fagkunnskap i en eventuell jobb. Det er også en større grad av engelsk pensum og forelesninger som foregår på engelsk. I noen fag har vi engelske bøker, men norske forelesninger – og i noen fag har vi norske bøker og norsk eksamen, men engelsk forelesning. Noen fag foregår også fullt ut på engelsk.

Ida: Man tenker i begynnelsen at den store graden av engelsk pensum blir en utfordring, men det har det ikke blitt. At en stor del av pensum er på engelsk bør ikke være en grunn til at en ikke velger ta MRR.

 

Forskjellen mellom sivøk og MRR?

Vi opplevde alle at 1. året (4.klasse) er veldig likt. I realiteten får en som går sivøk det samme som en som går MRR, men det er også en del ulikheter. MRR-studiet er en mer spesialisert linje, og i 5.klasse blir retningene mer skilt. Vi har 8 fag, og det er 3 av disse fagene en som går sivøk ikke kan velge. Vi har altså tre eksklusive fag som sivøk ikke har muligheten til å velge, noe som også skiller studieretningene fra hverandre.

 

Noen råd til fremtidige MRR-studenter?

Ida: Når man starter i 4. Klasse bør man ta del i det sosiale. Hvis det er mulighet for det bør man bli fadder for de nye MRR studentene ved UiA som kommer fra andre utdanningsinstitusjoner.

 

Oppleves strukturen på MRR bedre enn strukturen på bachelor nivå?

Daniel: Fagene henger bedre sammen, og er mer relevante sammensett i forhold til på bachelor nivå.

Joakim: En merker at undervisningen fokuseres inn mot yrkesområdet revisor.

Ida: Foreleserne er flinke til å rette undervisningen inn mot det at vi MRR-studenter skal bli revisorer. De gjør oss oppmerksomme på temaer som er viktige for oss.

 

Noe annet dere mener er viktig å vite om MRR-studiet?

Ida: Jeg tror folk har et feil inntrykk av hva revisjon går ut på. Det er ikke bare tall og regnskap. En trenger ikke være suveren til å regne, selv om en klart bør ha forkunnskaper i regnskap. Det revisorer gjør hovedsakelig er regnskapet, men det er også relevant til for eksempel rådgivning og konsulering. MRR gir deg den pakken du trenger for å bli attraktiv på arbeidsmarkedet i flere typer bransjer innenfor økonomi – ikke bare revisjon og regnskaps bransje.

 

Alle vi tre som sitter her har fått jobb 1 år før endt utdanning. Vi søkte i høst. En stor del av klassen har også fått jobb nå 1 år før endt utdanningen. Det var flere MRR-studenter som søkte hos revisjonsselskapene som fikk jobb i forhold til sivøk-studenter som søkte. Hvis du allerede vet at du ønsker å jobbe innenfor revisjon og regnskap så kan det være et lurt valg å ta MRR.

 


Videre har vi snakket med Karoline Romseland. Karoline går i 4. klasse på MRR og tok også sin bachelorgrad i økonomi og administrasjon ved UiA. 

15942351_10154130537295373_1655093913_n

Hvordan opplevde du overgangen fra bachelor til MRR med tanke på det faglige, egeninnsats og det sosiale?

Den største forskjellen var 2+2 modellen, altså 2 fag i midten av semesteret og 2 i slutten. Det er klart mer arbeid på masternivå ettersom det er større pensum. En må virkelig sette inn støtet for å oppnå gode karakterer. Det er et høyt karakterpress på studiet ettersom en må ha C eller bedre for å kunne bli statsautorisert revisor, noe som mange i klassen ønsker. Men dette fører jo bare til at en tar studiet mer seriøst og jobber hardere med fagene. Det er også flere fag på engelsk, noe jeg i begynnelsen av semesteret var litt redd for – men det har absolutt ikke ført til problemer. Det er klart en utfordring i begynnelsen, men når man begynner å lære pensum og de ulike faguttrykk går det veldig fint. I de engelske fagene jeg har hatt til nå har det også vært valgfritt å svare på norsk eller engelsk.

I 4. klasse hadde vi også fadderuke på nytt. Det vil alle som starter på MRR-studiet få, av det jeg har hørt. Fadderuken var utrolig bra. Selv om jeg kjente mange medstudenter fra før av ettersom jeg tok bachelorgraden min på UiA, kom det også mange nye utenfra. Vi er også en liten klasse, som har ført til at klassen har et veldig fint og godt samhold. Vi er blitt en veldig samlet gruppe.

 

Hvorfor valgte du MRR ved UiA?

Jeg ønsket å gå MRR ettersom jeg under bachelorgraden tok de valgfagene som var mest relevante innenfor regnskap og revisjon, og trivdes veldig godt med disse fagene. Jeg var veldig usikker i starten om jeg ønsket å ta MRR, men når jeg lærte mer om studiet og fant ut at en også får sivil økonom tittelen i tillegg til at en kan bli statsautorisert revisor, ble jeg veldig sikker. Fag innenfor regnskap er de fag jeg har oppnådd best karakterer i, samtidig som at jeg interesserer meg veldig for det. Grunnen til at jeg valgte UiA som utdanningssted er fordi jeg trives veldig godt på UiA. Det er et godt utdanningssted, som har en meget flink ledelse. Det er også kun ved UiA at de tilbyr MRR-studenter både sivil-økonom tittelen i tillegg til muligheten for å bli statsautorisert revisor.

 

Har du noen råd eller tips til fremtidige MRR-studenter?

Hvis en har mulighet til det kan det være en fordel å velge fag relevant innenfor regnskap og revisjon, ettersom en vil komme borti lignende emner på MRR-studiet. Videre er det bare å gjøre så godt en kan.

Velkommen hjem til Benjamin

Mercurius Cribs introduserer velferdsleder i Mercurius, Benjamin. Denne sprudlende gutten holder til sentralt i kvadraturen, og tok alene på seg utfordringen om å bli intervjuet til Mercurius Cribs. Ta en titt!

Av Sanna Haugane og Hanne Steinskog

skjermbilde-2016-10-17-kl-21-36-17

Velkommen hjem til Joar, Marcel og Stian!

Denne gangen har vi tatt oss turen til Frydenlundsveien, hvor økonomistudentene Joar, Marcel og Stian holder til. Disse kjekke karene bor veldig sentralt med kort vei til både skolen og byen, så de er lett å legge merke til. Tusen takk for et hyggelig besøk, disse koselige karene må man bare bli kjent med!

Av Camilla Nguyen og Kristine Lunde

 

 

 

lasse

Lasse Alexander Lem

 

 

lasse

 

 

Navn: Lasse Alexander Lem

Alder: 22 år

Hjemby: Bergen

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan vil du beskrive deg selv som person?

”Glad, hyggelig, sosial og utadvendt”.

 

Hva driver du med på fritiden din?

”Jeg liker å slappe av, trene og spille håndball. Bruker og endel tid til skolearbeid (snikskryt) og finne på ting med venner”.

 

Hvor ser du deg selv om 10 år?

”Da har jeg en jobb som jeg trives i og kanskje en familie”.

 

Hva er det beste med å studere i Kristiansand?

Det beste er studentmiljøet. Det er sosial og intimt, alt er samlet på campus, så det er lett å bli kjent med folk. I tillegg er alle er så utrolig hyggelige og hjelpsomme. Selvfølgelig er været også veldig bra i forhold til hjemme” sier bergenseren og ler.

 

Hvor er ditt favorittsted på skolen?

”Lesesalen, der finner jeg roen”. Sier Lasse med en gang

 

Har du et forbilde?

Lasse tenker seg nøye om og kommer frem til at han har mange, men ingen spesifikke. ”Jeg blir inspirert når folk rundt meg, som kjenner og er glad i, gjør det bra!”

 

Har du et skjult talent?

”Hvis jeg får til noe kult, så forteller jeg om det med en gang” sier Lasse og ler. ” Jeg er nok ganske åpen sånn sett. Vi bergensere er jo kjent for å være litt direkte og flinke til å skryte”.

 

Hvis du kunne hatt en superkraft, hva ville du hatt?

”Klisterhjerne/fotografisk hukommelse”.

 

Beste minne med Mercurius?

”Hovdenturen i fjor var ekstremt gøy! Fadderukene både når jeg var fadderbarn og fadder var også utrolig gøy, så det er nok mine beste minner”.

 

Har du et motto du vil dele?

Kardemommeloven er jo veldig fin: ”Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, men forøvrig kan man gjøre hva man vil”.

 

Tusen takk for et trivelig intervju Lasse!

 

Skrevet av Hanne Steinskog

logo-trainee-soer

Et glimt fra Trainee Sør

 

14508545_1385422384832071_1897120706_n


Navn: Anna Gunningberg

Alder: 51 år

Utdanning: Økonomi og administrasjon, bachelor og master ved Uppsala Universitet

Stilling: Daglig leder

Jobbet hos Trainee Sør i seks år

Trainee Sør ble etablert i 2004 og er en virksomhet som har som formål å styrke Sørlandets konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt. Trainee Sør er et regionalt traineeprogram som omfatter omlag 35 ledende virksomheter på Sørlandet. Vi har vært så heldige å få tatt en prat med daglig leder i Trainee Sør, Anna Gunningberg.


 

 1. Hvorfor valgte du å jobbe i Trainee Sør?

”Jeg så stillingen og syntes det virket kjempespennende. Har jobbet med mennesker og trainee ordninger tidligere. Det er utrolig givende å få jobbe med å utvikle mennesker.”

 

 1. Hva slags studiebakgrunn trenger en for å bli ansatt som trainee i Trainee Sør?

”En kan søke mens en holder på å ta master, men man må ha fullført en mastergrad før en begynner som Trainee hos oss. Videre må utdanning og bakgrunn være relevant for Sørlandet. Vi har kandidater med utdanning innenfor økonomi, teknologi, IKT og andre utdanninger som er relevant for næringslivet.”

 

 1. Hva kjennetegner en potensiell trainee hos Trainee Sør?

”Det er flere faktorer som spiller inn. Vi ser etter mennesker som viser fleksibilitet, ønsker å skape relasjoner, tar ansvar og viser initiativ. Man bør vise at man er engasjert, motivert og at man ønsker erfaring. Det krever også en viss selvstendighet å være trainee hos oss, ettersom en blir plassert ut i tre ulike bedrifter i en tidsperiode på til sammen 18 måneder. Vi ser også etter personer som har et ønske om å bli værende på Sørlandet. Målet vårt er å tiltrekke og beholde den høyt utdannede, unge kompetansen på Sørlandet. ”

 

 1. Har dere en konkurransedyktig lønn?

”Lønnen har nylig blitt justert til 470.000 kr i året. Vi ønsker å ha en lønn som ligger tett opp mot interesseorganisasjoners anbefalinger, men vi føler samtidig at lønnen er konkurransedyktig. Ettersom vi har traineer med ulike utdanninger har det vært en utfordring å finne et passende lønnsnivå, men uavhengig om du er statsviter, økonom eller teknolog vil alle våre traineer få lik lønn. I tillegg til lønn får traineene et program som det også ligger mye verdier i.”

 

 1. Hva forventes av en trainee hos dere?

”Vi forventer at traineen opptrer som en profesjonell arbeidstager. Det er ulike forventninger til traineene fra selskap til selskap. Det er derfor viktig at de tilpasser seg selskapet de blir plassert i og blir kjent med kulturen deres. I tillegg forventes det at traineen har fokus og engasjerer seg i arbeidet til bedriften. Grunnen til at bedrifter ønsker å ta inn traineer er for å få inn en ny stemme, og da er det også viktig at traineen er nysgjerrig og tørr å stille spørsmål.”

 

 1. Hvor mange rekrutterer Trainee Sør i året?

”Vi har to opptak i løpet av året hvor det første opptaket er 1. mars og det andre 1. september. Vi tar inn seks til sju traineer ved hvert opptak, som tilsvarer rundt 12-14året.”

 

 1. Hva er fordelene ved å jobbe i Trainee Sør? 

”Det gir en mulighet til å skape et godt nettverk og få en god arbeidserfaring hvor man får prøve seg fram. Vi skaffer traineene tre ulike arbeid i tre ulike bedrifter i løpet av de 18 månedene. Dette gir et bredere perspektiv på arbeidslivet. De får en mulighet til å jobbe både offentlig og privat. Når en får erfart tre ulike bedrifter, får en også erfart tre ulike kulturer, som igjen fører til at man enklere får en oversikt over hva man trives og mistrives med.

 

 1. Hva er det mest utfordrende ved ditt arbeid i bedriften?

”Det mest utfordrende må være å finne virksomheter som tar initiativ til å ta inn en trainee. Det er viktig at det blir en ”match” mellom trainee og den aktuelle virksomheten, slik at begge parter føler det er en nyttig ressurs. Det er også alltid en utfordring å velge ut traineer for programmet vårt. Det er utrolig mange dyktige kandidater. Vi har mellom 180-200 søkere ved hvert opptak, og det blir dermed vanskelig å velge ut kun noen få.”

 

 1. Hvordan opplevde du overgangen fra studentlivet til arbeidslivet?

”I starten opplevde jeg at jeg mistet en frihet, det å bestemme over min egen hverdag. Så opplevde jeg det svært positivt å gjennomføre oppgaver som det ble en direkte respons på, enten fra jobbteamet eller fra kunde.  Jeg startet med tjenestesalg i turistnæringen. Det var høy konkurranse, lave marginer og kollegialt veldig sosialt.”

 

 1. På hvilke områder skiller Trainee Sør seg fra andre steder du har jobbet?

”Tidligere har jeg jobbet for store organisasjoner med mange kollegaer hvor vi var flere om en ting, og hvor beslutninger ble fattet sammen med andre. Ettersom jeg er alene i å lede Trainee Sør er jeg også alene om ansvaret for en rekke arbeidsoppgaver. Nå ser jeg på meg selv som en type gründer ettersom jeg skal rekke over alle oppgaver et AS krever, fra A til Å.”

 

 1. Blir det fokusert på et godt sosialt miljø?

”Et av målene ved å være trainee er også å skape et internt nettverk mellom traineene. Vi har en hel del sosiale arrangement hvor traineene møtes rundt to til tre ganger i måneden. Traineene befinner seg ikke nødvendigvis i samme hus ettersom de er plassert i ulike bedrifter, det er derfor viktig å samles for å skape samhold.”

 

 1. Hva vil du si er Trainee Sør’s sterkeste sider?

”Trainee Sør er en organisasjon som er bygget på å dele kunnskap og det å ville noe mer utover sitt eget. Ved andre tradisjonelle trainee programmer ansetter man folk for sin virksomhet, mens her må virksomhetene dele- i den forstand at traineen kun blir i virksomheten i et halvt år og deretter skal videre til en ny bedrift. Vi bidrar med å bygge opp Sørlandet, noe jeg personlig synes er veldig flott. Trainee Sør som virksomhet er også selvstendig. Det er er et AS som står på helt egne ben når det kommer til inntekter og kostnader.”

 

 1. Hva er Trainee Sør sine fremtidsplaner?

”Det har blitt diskutert om programmet vårt skal utvides og bli tilgjengelig for langt flere, men for oss er kvalitet er viktig. Ekspansjon kan dermed virke skummelt med tanke på kvaliteten på programmet. Vi ønsker å være en virksomhet som andre virksomheter på Sørlandet vil engasjere seg i, og da må vi sørge for å ha traineer som bidrar med fremtidens kunnskap. Det er også viktig å holde dørene åpne for mangfoldet som synes det er vanskelig å få jobb, samtidig som de har en god utdanning.”

 

Skrevet av Sanna Haugane & Kristine Lunde