Category : Glimt fra næringslivet

nordea-ny-logo1

Et glimt fra Nordea

Vi har tatt turen til en av hovedsponsorene til Mercurius, Nordea. Nordea har flyttet inn i nye lokaler som igjen samler hele Kristiansandskontoret under ett tak. Med mer enn 10 millioner kunder og 30.000 medarbeidere gjør vår omfattende kompetanse Nordea til en av de ti største totalbankene i Europa.

IMG_0209

 

 

Navn: Mads Myhrstad
Alder: 26
Utdanning: Siviløkonom fra UiA, med utvekslingsopphold i London og Beijing.
Stilling: Finansiell Rådgiver, Personmarked

 

Hvorfor valgte du å jobbe i Nordea?

Jeg ønsket en relevant deltidsjobb ved siden av studiet og henvendte meg til Nordea for å høre om det var mulig å få en sommerjobb og deltidsstilling, og fikk muligheten til det. Rett før endt studie ble det lyst ut en stilling som rådgiver på privatmarkedet, og det var naturlig for meg å fortsette i Nordea. Jeg hadde allerede blitt kjent med mange av kollegene, og hadde et veldig bra inntrykk av banken.

 

Hvordan skiller Nordea seg ut fra andre arbeidsgivere?

Når man jobber i Nordea så merker man at man er ansatt i en stor organisasjon og et stort konsern. Man får ukentlige oppdateringer fra ulike hold og digitaliseringen gjør at vi får input i form av videokonferanser etc.

Digitaliseringen preger vår hverdag og det satses enormt på dette mot kundene i form av nettmøter/videomøter. Da har vi verktøy som gjør at vi kan dele bilder med kundene, noe som gjør at kundene ikke trenger å komme fysisk inn i banken, men kan f.eks ta et møte i lunsjen på jobb. Dette ser vi på som et konkurransefortrinn ifht. andre konkurrenter. Vi har også online team som kundene kan ha møter med utover kvelden, hvis det ikke passer i normal arbeidstid.

 

Hva slags studiebakgrunn trengs for å få jobb i Nordea?

I Nordea har vi mye ulik kompetanse. Digitaliseringen gjør at det er behov for mer enn bare økonomer, for eksempel folk med IT bakgrunn, men vi som er i kundedialog og driver med bankvirksomheten er det en fordel å ha økonomibakgrunn.

 

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut?

Min arbeidsdag innebærer mye dialog med kundene. Min rolle krevet at jeg må være veldig proaktiv, og jeg tar kontakt med kundene for å følge dem opp og sørge for at de har de beste løsningene basert på deres behov, og vi rådgir og optimaliserer løsninger for kundene.
Vi har også rådgivere som jobber kun med innkommende henvendelser, og rådgivere som kun jobber med å skaffe nye kunder til banken.

 

Hva er det beste med å jobbe i Nordea?

Det må være å kunne jobbe med det jeg like best, å gi kunder råd og bruke min kompetanse til at kunder skal få en god løsning. Så må jeg jo nevne mine kollegaer. Vi har et veldig bra sosialt miljø både på og utenfor jobb.

 

Hvordan er fokuset på det sosiale?

Det er veldig bra. Vi har blant annet noe som heter Nordea BIL (Bedrifts idrettslag). Her har vi blant annet fotballag, løpegruppe, sykkelgruppe og skigruppe. De som drar i gang en gruppe er folk som gjerne har interesse av det selv og som tar initiativ. Ellers så har vi hatt team turer til for eksempel Riga, Barcelona og København. Mange er også flinke til å finne på ting etter arbeidstid som for eksempel å ta en pils etter arbeidstid på fredagen.

 

Hva er hovedmålet til Nordea?IMG_0181

Vi har noen verdier som vi har tatt inn ganske nylig som vi prøver å etterleve i organisasjonen. Det er passion, courage, collaboration og ownership. For oss så er det kunden som er i fokus. Det å skape gode kundeopplevelser og prøve å finne gode løsninger er vår visjon. Samtidig å kunne gi avkastning til aksjonærene. Vi satser mye på online løsninger med digitalisering, og det merkes på arbeidshverdagen og arbeidsmetodikken.

 

Hvordan skiller de nye lokalene seg ut fra de gamle?

Vi var i disse lokalene før renoveringen, så var vi to år midlertidig i to forskjellige lokaler. IMG_0192Men nå er vi tilbake under «et tak».
Alt her er oppdatert med tanke på det tekniske, mange forskjellige typer møterom som tilfredsstiller ulike behov og ulike sosiale soner hvor folk kan møtes. Vi er fortsatt lokalisert sentralt i sentrum, noe som er viktig.
Noe nytt som er blitt implementert er «clean desk» og «free seating», som betyr at man må ta med seg alt fra pulten ved endt
arbeidsdag, og man finner en ny plass om morgenen. Det var litt nytt i begynnelsen, men jeg verdsetter rene og ikke overfylte pulter. Jeg merker også at det har gjort at jeg ender litt på måten man arbeider på. Fra å ha en del ting på pulten før, til å nesten ikke ha noe annet en mus, tastatur og maskin. Man merker også at man automatisk printer mindre. Det jobbes også med at kontorene i Nordea skal være mer like i hele landet, og at vi skal jobbe med likt i hele Norge.

IMG_0188

IMG_0189

 

 

 

 

 

(En av flere sosiale soner)

 

I Kristiansand så er det et døgnbemannet kundesenter. Her sitter fulltid og deltids ansatte og mottar alle inngående henvendelser til Nordea via chat og telefon sammen med en avdeling i Aalesund (24/7). Her er det mange som får mulighet til å jobbe deltid ved siden av studiene, og Nordea ansetter mange økonomistudenter fra UiA. Vi har tatt en prat med en av lederne på kundesenteret i Kristiansand, Tove Torgersen, om hva de ser etter i deltidsansatte og litt hvordan søknadsprosessen fungerer.

Hvor mange ansetter dere i løpet av et år?

Vi opererer ikke med noen faste tall. Det ansettes etter behov slik at det blir en overlapping. Det for å sikre løpende rullering og slik at ikke alle studentene er helt ferske, men at vi har noen som har god kompetanse og kan lære opp de nye som blir ansatt. Nå har vi 25 studenter som jobber deltid her i RSA (Remote Service and Advice). Vi ser a hovedsakelig etter 1. og 2. års studenter sånn at vi får kontinuitet og blir hos oss lengst mulig etter å ha blitt ansatt. De som viser seg frem og er flinke har gode muligheter til å ta steget videre i banken og få fast ansettelse.

IMG_0182IMG_0183

 

 

 

 

 

 

Hva ser dere etter når dere ansetter studenter?

Vi ser etter folk som viser entusiasme, tar initiativ, at de har noen klare mål og er gode til å formulere seg. Det at de tør å gå utenfor komfortsonen og gi av seg selv under intervjuet. Ellers så er det viktig at kandidaten kan identifisere seg med våre verdier, ettersom vi bruker de mye i hverdagen.

 

Hvordan funger søknadsprosessen?

Alle våre stillingsutlysninger går igjennom Manpower, og vi deler via Mercurius. Ellers så kan også studenter som jobber her snakke med andre medstudenter og anbefale de å søke. Under intervjuet så får de en oppgave å lage en presentasjon som blant annet er knyttet opp mot hvilke tanker kandidaten har om våre verdier.

 

Hva ser du etter i kandidater når du skal ansette og hva har de som stikker seg ut ekstra på CV-en?

Vi ansetter ikke utelukkende på karakterer. Det vi ser etter er hvem du er og hva du står for. Hvilken kultur og verdier du bringer med deg er enormt viktig, og det er det vi ser etter i intervjuene. Ærlighet og hardt arbeid er også kvaliteter vi ser etter.

 

Hvordan blir arbeidstiden her når dere er bemannet alle dager 24 timer i døgnet?

En kan i stor grad velge selv hvordan man ønsker å jobbe. Kabalen legges opp ved at åtte uker før en periode, så legger du inn hvilke ønsker du har for fire uker. Da kan du legge inn om du ønsker natt, kveld eller dag vakter. Som student så har du mulighet til å velge vakter utenom forelesninger.

 

Av Eigil Bragstad og Erland Bryde

Et glimt fra DNB

 

17776873_10212729697936291_293258587_o

 

Navn: Sveinung Hedding-Valvik

Alder: 42

Utdanning: Siviløkonom ved BI Sandvika

Stilling: Banksjef

Målt etter markedsverdi er DNB Norges største finanskonsern, og de tilbyr et komplett tilbud av finansielle tjenester. Vi har vært i kontakt med Sveinung Hedding-Valvik og snakket om hvordan det er å jobbe i DNB.

 

Hvorfor valgte du å jobbe i DNB?

Etter studiene var jeg på jakt etter en relevant jobb. Jeg fikk intervju hos Parat 24, som var en del av Gjensidige NOR Sparebank, hvor jeg traff den gamle salgssjefen min, og fikk jobben på intervjuet. Etter dette har det fusjonert litt, og så ble det DNB.

 

Hvordan skiller DNB seg ut fra andre arbeidsgivere?

DNB har unike muligheter for å kunne bytte jobber internt. DNB er Norges største finanskonsern som gir en mulighet til å jobbe med noe en interesserer seg for, uansett om det er IT, økonomi, salg osv. Siden vi er et så stort selskap, finnes det mange ulike ting du kan jobbe med.

 

Hvilken studiebakgrunn trengs for å få jobb i DNB?

Det viktigste er at du har en studiebakgrunn. Vi har alt fra lærere og økonomer, til  personer som har tatt tilleggsutdanning underveis. Siden vi er et stort selskap er alle utdanninger relevante. Det som teller aller mest er at du er dyktig med folk.

 

Ansetter dere mange nyutdannede studenter?

Vi har Norges mest populære trainee program, og her blir det ansatt en god del hvert år. Ellers ansetter vi jevnt i løpet av året. Det siste nå er at vi skal ha 100 mennesker på IT. Vi ansetter flere personer i de største byene, Oslo, Trondheim og Bergen. Her har vi blant annet kundesentrene våre, der mange studenter jobber. Her i Kristiansand er vikarene vi bruker også studenter.

 

Hva ser dere etter ved rekrutering av nye ansatte?

Skal du jobbe i banken er det viktig å ha det faglige på plass, men det viktigste er hvordan du er med mennesker, hvordan du møter kunden, at du har et ”glimt i øye” og byr på deg selv.

 

Hvordan var den første tiden din som arbeidstaker i banken?

Den var utrolig spennende og full av forandring. I den første tiden var det en god del endringsprosesser og det var faglig utfordrende. Det er også litt skremmende med tanke på at det er en god del ord og uttrykk en ikke forstår, som man må lære seg.

 

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

En vanlig arbeidsdag for meg er hektisk. Den begynner ofte med informasjons-, salg- og oppfølgingsmøte med teamet. Videre så er det oppfølging av ansatte, kredittsaker og kundecase som skal løses. Innimellom dette så er det markedsarbeid og annen ekstern jobbing.

 

Hva synes du er det beste med å jobbe i DNB?

Det beste med å jobbe i DNB er å jobbe for en arbeidsgiver som ønsker å tilby kundene gode produkter, samtidig som bedriften vil være innovativ. I tillegg er det mye godt humør som gir gode muligheter for å komme frem til gode løsninger.

 

Er det mye fokus på det sosiale miljøet?

Vi ønsker at alle skal ha det trivelig på jobb. Dette mener vi er viktig for å lykkes, fordi kundene merker om de ansatte har det bra på jobb eller ikke.

 

Hva er ditt beste minne fra tiden i DNB?

De beste minnene jeg har er knyttet til markedsaktiviteter ute blant kundene og aktiviteter i banken. Det er to minner fra tiden i DNB som skiller seg litt ut. Det ene er da russen i Grimstad skulle hive banksjefen i vannet i forbindelse med en kampanje vi hadde. Det andre minnet var under en skiskytterfestival i Lillesand hvor hele Lillesand var kledd i DNB logoer.

 

Hva har vert din største utfordring siden du ble ansatt?

Etter jeg fikk jobben i Kristiansand så gikk vi rett inn i en omorganiseringsprosess hvor vi måtte nedbemanne ganske kraftig. Dette er det vanskeligste jeg har gjort noen gang. Det å si til en ansatt som har vert der i flere år og gjort en kjempegod jobb, at det ikke er plass til dem videre var utfordrende. Vi er i en bransje preget av endring, så vi vil måtte endre oss mye i fremtiden.

 

Hva er bedriftens framtidsplaner?

Vi satser i Kristiansand og vil ta markedsandel. Vi skal bli den beste personlige digitale banken i Norge.

 

Av Kristine Lunde og Erland Bryde

Glimt fra PwC sin egne Erlend Falck

pwc14794089_10153852131182466_781564413_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navn: Erlend Falck
Alder: 23
Utdanning: Bachelor Økonomi og administrasjon
Stilling: Associate
Jobbet i PwC fra høsten 2016

PwC ”tilbyr tjenester innen revisjon, rådgivning, regnskap, skatt og avgift til offentlige og privateide virksomheter”.

Jeg har fått gleden av å treffe selveste Erlend Falck for å få et lite innblikk i hans hverdag som nyansatt i PwC. Erlend er tidligere student fra UiA som etter fullført Bachelor i økonomi og administrasjon, har kommet seg gjennom PwC sitt nåløye av en ansettelsesprosess.

Hvordan endte du med å få  jobb i PwC?
”Det var egentlig litt tilfeldig, ettersom jeg ikke hadde tenkt til å søke jobb før etter master. Jeg var på karriereveiledning med PwC når de hadde bedriftspresentasjon på UiA. Da snakket jeg med Morten Frustøl som også hadde lagt inn en søknad etter bachelor. Etter det søkte jeg bare, og ble kalt inn til intervju to dager senere. Det gikk veldig bra og jeg fikk et nytt intervju en uke etterpå. En kan si at det gikk fort fra jeg bestemte meg for å søke, til jeg satt med kontrakten i hånden.”

Jeg har hørt det er relativt vanskelig å komme gjennom nåløyet hos PwC, og at det er bla flere tester før man i det hele tatt får komme på intervju. Hvordan fungerer rekrutteringsprosessen?
”Først og fremst er det et karakterkrav. PwC praktiserer også evnetester før et eventuelt førstegangsintervju. Dagen etter jeg søkte fikk jeg tilsendt en evnetest der blant annet hukommelse og logikk ble testet. Jeg vet de har endret intervjuprosessen litt, blant annet at førstegangsintervjuet fungerer i grupper der man skal gjennom individuelt case, gruppeøvelse og vanlig individuelt intervju. Hensikten er at man får flere muligheter til å kunne vise seg bedre frem og hva man kan. Andregangsintervju blir følgelig mindre omfattende enn før. Har du først kommet til intervju stiller du likt med alle andre. I år ansatte PwC 125 stk i Norge (nesten 10% av de ansatte). Likevel er det et karakterkrav, test og intervju man må komme gjennom, så jeg er veldig fornøyd med å ha fått jobb”.

Hva slags egenskaper ser PwC etter i en potensiell ansatt når de skal rekruttere?
En som har lyst til å jobbe, som er motivert og gira, samtidig vise til at en kan litt på skolen. De sier likevel at selve jobben føler de seg såpass trygg på at de kan lære deg når du først får jobben. Det er ingen som forventer at man skal kunne alt om revisjon før man begynner. Det er mange forskjellig type mennesker og alle er ikke like. Jeg ble intervjuet av 5-6 personer totalt under intervjurundene. De fleste hadde jeg truffet folk før gjennom bedriftspresentasjoner og fra da jeg har vært på casekveld med PwC tidligere.

Hvordan skiller man seg ut fra andre?
Karakterkortet er ikke et samtaleemne så det går mest på erfaring og hva man har gjort ved siden av skolen. Jeg ble spurt veldig mye om praktisk erfaring, bla om jeg har jobbet i team og samarbeidet med andre. Om jeg har opplevd motgang samt hvordan løst det. Ca 70% av intervjuet snakket jeg om verv og jobber som da jeg var leder for lacrosselaget og med i styret i Mercurius. Vi har bla arrangert mesterskap, der folk er både enig og uenig. Når det stilles et spørsmål er det en fordel å kunne dra frem erfaring som et eksempel. Da blir det automatisk mer dybde i svaret.

Hva forventer bedriften av sine ansatte?

Profesjonalitet, samarbeid, positivitet og at vi er læringsvillige. Det kommer også an på hva du forventer av deg selv. En del av jobben er å stille krav til deg selv og sette deg mål, videre skal bedriften hjelpe deg å oppnå disse. Det er altså veldig fleksibelt. 

Hva er mest utfordrende ved jobben din?
Det må være at man hele tiden blir pushet og testet ut på nye områder. Når du har fått en oppgave, jobbet med denne og til slutt mestret den, da får du en ny som bygger videre på den forrige. Du kan aldri lene deg tilbake og slappet av, og det syntes jeg er veldig positivt, ikke minst gøy. Det er nok uansett sånn det er å være nyansatt. Man setter seg inn i mange forskjellige bransjer og mange ulike oppgaver.

PwC tilbyr andre ting ange andre ting en gjør utenom selve jobben. Hva er det kuleste man kan være med på som ansatt i PwC.
Ledetråden er det kuleste jeg har vært med på. Det er en tur alle ansatte i PwC Norge drar på, som arrangeres og finansieres av PwC. Nå i 2016 var vi i Berlin, mens de var i Stockholm i 2013. Det er snakk om 1500 mennesker som skal mobiliseres, det syntes jeg er veldig kult at de får til. Det leies egne fly og bookes hele hotell, med fullt opplegg fra dag en med rebus, full fest, show og galla hvor alt blir dekket. Man får også anledning til å bli kjent med folk som jobber andre steder. Jeg var veldig heldig og fikk være med etter bare to uker i jobben, og gleder meg allerede til 2019!

14800240_10153852144382466_149880327_o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg hørte på bedriftspresentasjon at PwC tilbyr internship programmer, stemmer dette? Hvordan kommer kommer man eventuelt med?
Jeg har ikke vært med selv,  men man søker og kommer gjennom nåløyet på intervjprosess. Internship programmet varer en del uker i løpet av sommerferien. Man får muligheten til å få en smakebit på alt PwC har å tilby. Det innebærer bla revisjon, consulting og deals. Det er et ganske kult og spennende internship.
For mer info, se her: http://www.pwc.no/karriere

Hva skiller PwC fra andre liknende selskaper?
Nå kan jeg kun relatere til Sørlandet, men her i Kristiansand er vi desidert størst. Vi har over 100 ansatte mens liknende selskaper har 20. PwC har ambisjoner i Norge og i verden om å være størst og best. Samt menneskene, alle jeg har møtt er folk jeg kommer godt overens med. I PwC gleder jeg meg til jobb hver dag, og angrer ikke på at valget mitt falt på dem!

14858646_10153852144367466_462022789_o

 

 

 

 

 

 

 

Hvor er selveste Erlend Falck om 5-10 år?
”Godt spørsmål. Jobbmessig har jeg lyst til å jobbe i PwC Kristiansand med hjørnekontor og utsikt mot fiskebrygga! Ellers skal jeg kjøre en fet bil, samtidig ha en fin båt. Hvis Julie (kjæresten til Erlend) leser dette her kan du også legge til en hund”

Hvordan opplevde du overgangen fra studentlivet til arbeidslivet?- Kjipt å ikke leve på stipend lenger?
Jeg hadde en veldig behagelig overgang. Det var myk prosess hvor de tre første ukene er opplæring i Oslo og Lisboa sammen med alle de andre nyansatte. Så man begynner ikke å gå i dress med en gang. Jeg var med andre som også hadde vært studenter før og man lærer mye sammen med de. Man kommer inn i PwC modus sakte, men sikkert. Jeg gledet meg som en unge til første jobbdag, og jeg er som regel på jobb 06:58. Man har selvfølgelig mindre fleksibilitet, men det føles ut som om man har større frihet, fordi når man går hjem fra arbeid slipper man å tenke på obliger og eksamen. Vi har også fleksitid, så lenge jeg er på jobb i kjernetiden mellom 9 og 15, har det ingenting å si når jeg kommer. Når jeg kommer kl 7 kan jeg gå klokken 15, og hvis jeg forsover meg til kl 9 så er det ingen som bryr seg, men jeg må selvfølgelig jobbe i 8 timer til kl 17. Og man kan vel trygt si at faste lønninger er bedre enn stipendet. Arbeidslivet er i hvert fall ingen ting å grue seg til!

Savner du noe ved studentlivet?
Det må nok bli torsdagene. Det at du har friheten til å bli med på ting og ikke gå hjem fra f.eks: alibiet på torsdager. Jeg kan ikke gi helt slipp på studenttilværelsen ettersom jeg må tilbake på skolebenken for å ta MRR. En kan si at jeg ikke er helt ute av studenttilværelsen enda ettersom jeg fremdeles spiller lacrosse. Hvis det likevel er noe jeg savner så må det bli  muligheten til å bare kunne ta seg fri og for eksempel dra til studentlekene i Bergen.

Hvorfor må du tilbake på skolebenken?
Hvis jeg vil videre opp i høyden så må jeg tilbake til skolebenken om ca 1-3 år, og ta master i regnskap og revisjon for å bli statsautorisert revisor. Jeg må ta master for å kunne avansere i gradene, dvs hvis jeg ønsker å gjøre noe mer enn hva jeg gjør nå. Det frister å begynne på master om et år for å bli ferdig med den, så får jeg 60% lønn under studiene så det er en gunstig ordning. Tror det kan være en fordel å ha litt kjøtt på beinet før jeg skal ta master også.

Du er en associate, hva går den stillingen ut på?
Direkte oversatt betyr det medarbeider, og er første stillingsnivå. Stillingen går i hovedsak på å utføre de oppgavene man blir tildelt. Det er så mye forskjellig så det er vanskelig å beskrive, men man jobber jo en del med tall i løpet av en dag, excel er mye brukt. Ellers har vi egne programmer som hjelper med revisjonen. I praksis er man team member på et team som er med på å bistå de mer erfarne for å få tilstrekkelig med bevis for at de kan signere revisjonsberetningen på at selskapets årsresultat og balanse ikke inneholder vesentlig feil eller mangler.

Hvordan ser en Typisk arbeidsdag ut?
Nå er vi på høsten, og ettersom revisjonen begynner etter nyttår er det nå planlegging av revisjonen for å kunne revidere mest mulig effektivt. Vi begynner ikke å revidere før regnskapet er klart (som regel etter 31.12) og planlegger og finner ut hvilke regnskapslinjer en skal fokusere mest på, vi ser på risiko og eventuelle endringer som har skjedd ila året. En vanlig dag kan jeg jobbe med 4-5 forskjellige kunder. Noe av tiden kan gå med på å lese meg opp, se på hva som har skjedd, har selskapet kjøpt nye skip for eksempel, eller undersøke om det er nye styremedlemmer. Noen dager har vi møte med alle på teamet. Vi kurses også en del slik at vi er oppdatert på lover og regler som gjelder. Vi er innom forskjellige typer selskaper og bransjer og all jobbingen foregår i team. Et team består gjerne av en partner, en team manager og en associate, litt avhengig av størrelsen på oppdraget. En kan trygt si at det er veldig variert.

På hvilken måte måles prestasjonene dine?
Du setter opp dine egne mål hvert år. Da er de viktig å lage mål som en kan bli målt på. F.eks: Antall fakturerbare timer. Dvs at flest mulig av de timene du er på jobb går til kunder slik at disse kan faktureres ut. Et annet eksempel kan være å ha klart og rekruttere noen fra UiA.
Du setter deg mål sammen med en counselor/faglig fadder eller nærmeste overordnede som hjelper deg med utvikling og andre personlige ting.

 Føler du at du har kommet godt inn i arbeidsmiljøet. Tilbyr PwC noe utenom?
Ja det vil jeg si. PwC har et fotballag hvor vi spiller i bedriftsserien. I forkant av seriestart drar vi på treningsleir der vi spiser burger, ser kamp og tar en øl. PwC løp også i oljestafetten med flere lag, der et av lagene tok andreplass, og med påfølgende feiring på kontoret etter på. Vi drar også på en del kurs i Oslo, og da finner vi på mye sosialt på kveldene. Det er også vinlotteri siste fredag i mnd, da kjøper lotteriansvarlig (meg og en til) inn vin for 4000kr som vi lodder ut. Trekningen foregår selvsagt i et fancy exceldokument. Det er altså mange sosiale ting som skjer, noe som bidrar til et godt arbeidsmiljø.

 

 

Skrevet av Synne Sølland

logo-trainee-soer

Et glimt fra Trainee Sør

 

14508545_1385422384832071_1897120706_n


Navn: Anna Gunningberg

Alder: 51 år

Utdanning: Økonomi og administrasjon, bachelor og master ved Uppsala Universitet

Stilling: Daglig leder

Jobbet hos Trainee Sør i seks år

Trainee Sør ble etablert i 2004 og er en virksomhet som har som formål å styrke Sørlandets konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt. Trainee Sør er et regionalt traineeprogram som omfatter omlag 35 ledende virksomheter på Sørlandet. Vi har vært så heldige å få tatt en prat med daglig leder i Trainee Sør, Anna Gunningberg.


 

 1. Hvorfor valgte du å jobbe i Trainee Sør?

”Jeg så stillingen og syntes det virket kjempespennende. Har jobbet med mennesker og trainee ordninger tidligere. Det er utrolig givende å få jobbe med å utvikle mennesker.”

 

 1. Hva slags studiebakgrunn trenger en for å bli ansatt som trainee i Trainee Sør?

”En kan søke mens en holder på å ta master, men man må ha fullført en mastergrad før en begynner som Trainee hos oss. Videre må utdanning og bakgrunn være relevant for Sørlandet. Vi har kandidater med utdanning innenfor økonomi, teknologi, IKT og andre utdanninger som er relevant for næringslivet.”

 

 1. Hva kjennetegner en potensiell trainee hos Trainee Sør?

”Det er flere faktorer som spiller inn. Vi ser etter mennesker som viser fleksibilitet, ønsker å skape relasjoner, tar ansvar og viser initiativ. Man bør vise at man er engasjert, motivert og at man ønsker erfaring. Det krever også en viss selvstendighet å være trainee hos oss, ettersom en blir plassert ut i tre ulike bedrifter i en tidsperiode på til sammen 18 måneder. Vi ser også etter personer som har et ønske om å bli værende på Sørlandet. Målet vårt er å tiltrekke og beholde den høyt utdannede, unge kompetansen på Sørlandet. ”

 

 1. Har dere en konkurransedyktig lønn?

”Lønnen har nylig blitt justert til 470.000 kr i året. Vi ønsker å ha en lønn som ligger tett opp mot interesseorganisasjoners anbefalinger, men vi føler samtidig at lønnen er konkurransedyktig. Ettersom vi har traineer med ulike utdanninger har det vært en utfordring å finne et passende lønnsnivå, men uavhengig om du er statsviter, økonom eller teknolog vil alle våre traineer få lik lønn. I tillegg til lønn får traineene et program som det også ligger mye verdier i.”

 

 1. Hva forventes av en trainee hos dere?

”Vi forventer at traineen opptrer som en profesjonell arbeidstager. Det er ulike forventninger til traineene fra selskap til selskap. Det er derfor viktig at de tilpasser seg selskapet de blir plassert i og blir kjent med kulturen deres. I tillegg forventes det at traineen har fokus og engasjerer seg i arbeidet til bedriften. Grunnen til at bedrifter ønsker å ta inn traineer er for å få inn en ny stemme, og da er det også viktig at traineen er nysgjerrig og tørr å stille spørsmål.”

 

 1. Hvor mange rekrutterer Trainee Sør i året?

”Vi har to opptak i løpet av året hvor det første opptaket er 1. mars og det andre 1. september. Vi tar inn seks til sju traineer ved hvert opptak, som tilsvarer rundt 12-14året.”

 

 1. Hva er fordelene ved å jobbe i Trainee Sør? 

”Det gir en mulighet til å skape et godt nettverk og få en god arbeidserfaring hvor man får prøve seg fram. Vi skaffer traineene tre ulike arbeid i tre ulike bedrifter i løpet av de 18 månedene. Dette gir et bredere perspektiv på arbeidslivet. De får en mulighet til å jobbe både offentlig og privat. Når en får erfart tre ulike bedrifter, får en også erfart tre ulike kulturer, som igjen fører til at man enklere får en oversikt over hva man trives og mistrives med.

 

 1. Hva er det mest utfordrende ved ditt arbeid i bedriften?

”Det mest utfordrende må være å finne virksomheter som tar initiativ til å ta inn en trainee. Det er viktig at det blir en ”match” mellom trainee og den aktuelle virksomheten, slik at begge parter føler det er en nyttig ressurs. Det er også alltid en utfordring å velge ut traineer for programmet vårt. Det er utrolig mange dyktige kandidater. Vi har mellom 180-200 søkere ved hvert opptak, og det blir dermed vanskelig å velge ut kun noen få.”

 

 1. Hvordan opplevde du overgangen fra studentlivet til arbeidslivet?

”I starten opplevde jeg at jeg mistet en frihet, det å bestemme over min egen hverdag. Så opplevde jeg det svært positivt å gjennomføre oppgaver som det ble en direkte respons på, enten fra jobbteamet eller fra kunde.  Jeg startet med tjenestesalg i turistnæringen. Det var høy konkurranse, lave marginer og kollegialt veldig sosialt.”

 

 1. På hvilke områder skiller Trainee Sør seg fra andre steder du har jobbet?

”Tidligere har jeg jobbet for store organisasjoner med mange kollegaer hvor vi var flere om en ting, og hvor beslutninger ble fattet sammen med andre. Ettersom jeg er alene i å lede Trainee Sør er jeg også alene om ansvaret for en rekke arbeidsoppgaver. Nå ser jeg på meg selv som en type gründer ettersom jeg skal rekke over alle oppgaver et AS krever, fra A til Å.”

 

 1. Blir det fokusert på et godt sosialt miljø?

”Et av målene ved å være trainee er også å skape et internt nettverk mellom traineene. Vi har en hel del sosiale arrangement hvor traineene møtes rundt to til tre ganger i måneden. Traineene befinner seg ikke nødvendigvis i samme hus ettersom de er plassert i ulike bedrifter, det er derfor viktig å samles for å skape samhold.”

 

 1. Hva vil du si er Trainee Sør’s sterkeste sider?

”Trainee Sør er en organisasjon som er bygget på å dele kunnskap og det å ville noe mer utover sitt eget. Ved andre tradisjonelle trainee programmer ansetter man folk for sin virksomhet, mens her må virksomhetene dele- i den forstand at traineen kun blir i virksomheten i et halvt år og deretter skal videre til en ny bedrift. Vi bidrar med å bygge opp Sørlandet, noe jeg personlig synes er veldig flott. Trainee Sør som virksomhet er også selvstendig. Det er er et AS som står på helt egne ben når det kommer til inntekter og kostnader.”

 

 1. Hva er Trainee Sør sine fremtidsplaner?

”Det har blitt diskutert om programmet vårt skal utvides og bli tilgjengelig for langt flere, men for oss er kvalitet er viktig. Ekspansjon kan dermed virke skummelt med tanke på kvaliteten på programmet. Vi ønsker å være en virksomhet som andre virksomheter på Sørlandet vil engasjere seg i, og da må vi sørge for å ha traineer som bidrar med fremtidens kunnskap. Det er også viktig å holde dørene åpne for mangfoldet som synes det er vanskelig å få jobb, samtidig som de har en god utdanning.”

 

Skrevet av Sanna Haugane & Kristine Lunde

srbank-logo

Et glimt fra Sparebank 1 SR-bank

ole

 

Navn: Ole Gilje

Alder: 39 år

Utdanning: Bachelor og master, Handelshøyskolen BI

Stilling:  Banksjef SpareBank 1 SR-Bank Sandnes

 

 

 

 

 

 

Denne måneden har vi vært i kontakt med SpareBank 1 SR-bank. Vi har snakket med med Banksjef i Sandnes, Ole Gilje om hvordan det er å jobbe her.

 

1 .Hvorfor valgte du å jobbe i SpareBank 1 SR-bank?

”Jeg har jobbet i to banker før jeg begynte her, men bestemt meg veldig tidlig for at jeg ville jobbe med bank og finans. Jeg begynte i Sparebank 1 SR-bank  fordi det er den største banken i Rogaland og det gir mange muligheter”.

 

 

2. Hva slags studiebakgrunn trenger du for å få jobb Sparebank 1 SR-bank?

”Man må ha minimum en bachelor, master er en fordel og blir prioritert først. Det er også en fordel med en økonomi utdannelse”.

 

 

3. Hva ser dere etter ved rekruttering av nye ansatte?

”Vi ser på studiebakgrunn og det vedkommende har gjort ved siden av studiet. Det er positivt å ha hatt en aktuell jobb ved siden, bygget opp nettverk og vært engasjert. Det er også viktig med god digital kompetanse. Personligheten er også viktig”.

 

 

4. Hvor lenge har du jobbet der?

”Jeg har jobbet her i 10 år, men har hatt litt forskjellige lederstillinger”.

 

 

6.Hvordan opplevde du tiden som nyansatt?

”Jeg jobbet først i en annen bank da jeg var nyansatt. Husker det var veldig mye å lære. Det var viktig og våge å være frampå og i tillegg følge de rådene jeg fikk. Det var også viktig å strekke seg langt, si ja og utnytte mulighetene som kom”.

 

 

7.Hva er den mest utfordrende oppgaven du har hatt?

Ole tenker seg om en stund før han svarer: «Det må nok være når det har vært konflikter på jobb, mellom ansatte eller kollegaer. Har hatt noen tilfeller av dette, som jeg har måtte ta tak i, for eksempel på avdelingene». 

 

8.Hvordan er en vanlig arbeidsdag? Er det variert eller går det mye i det samme?

 «Den er veldig variert. Vi treffer mange forskjellige kunder og derfor blir dagene veldig ulike etter hvem vi treffer. Ellers er det mye Interne møter, kundemøter, presentasjon, administrativ arbeid og  samtaler med de ansatte».

 

 

9. Hva synes du er det beste med å jobbe i Sparebank 1?

«Det beste er at det er en bank med korte beslutningsveier. Det er Ikke lang vei opp til  de øverste sjefene. I tillegg er det mange interne muligheter, og sparebank 1 er en solid og trygg arbeidsgiver».

 

 

10. Er det mye fokus på det sosiale miljøet?

«Ja, det er fokus på at vi snakker godt til hverandre og så gjør vi sosiale ting i mellom. For eksempel drar på turer sammen,  men det trenger ikke alltids koste all verden».

 

 

11. Hva er bedriftens fremtidsplaner?

«Det er å bli første valg innenfor bank og finans på sør-vest landet».

 

 

 

skrevet av: Hanne Steinskog

Nordea

Nordea Graduate Program

IMG_1874Navn: Erik Rønning
Alder: 26
Fødested: Elverum
Tidligere studert ved: UiA
Jobber nå som: Cash Management Adviser i Nordea

Hva går Nordeas Graduate program ut på?
Nordea Graduate er et program som er tilrettelagt for nyutdannede, for å gi litt mer innføring i ulike arbeidsmetoder og karriereveier i Nordea.

Selve programmet går over to år, og man blir ansatt med en vanlig stillingsbeskrivelse. Du går dermed rett inn i en fast jobb og slipper utryggheten med å måtte søke på ny jobb når programmet er ferdig.

I løpet av det første året deltar man på fire ulike seminarer rundt om i Norden; Oslo, Stockholm, København og Helsinki. I løpet av seminarene går man gjennom en del personlige tester som gir deg en dypere innsikt i deg som person. Dette er tester som blant annet går på hvilken karriereprofil du har (ekspert, leder osv.), men også hva du motiveres av. Seminarene gir deg også et unikt innblikk i business-konseptene til Nordea. Det andre året er en mentorprosess. Her vil man få en egen mentor i banken som du kan diskutere karrieremål, og personlig utvikling med.

Det som også er veldig positivt med dette programmet er at selv om man går inn i en stiling, vil man ha mulighet til å rotere og bytte stillinger, slikt at man kan prøve seg i de delene av banken man syns virker spennende. Har er det opp til deg og leder å legge en god plan for din rotasjon.

Hvordan hørte du om programmet (for første gang), og hvorfor valgte du å melde deg på?
Jeg hørte om Nordea Graduate programmet gjennom to kanaler. Det ene var da Nordea stod på stand i vrimle på UiA, og den andre biten var fordi jeg jobbet i Nordea da jeg selv gikk på skole på UiA. Jeg fikk også et godt innblikk I hva Nordea driver med når jeg var med på Nordeaspillet. Det er et ekte case der du må jobbe og tenke som Nordea ville gjort.

Jeg søkte på stilling som Graduate i Nordea fordi jeg allerede jobbet i Nordea, og trivdes med de som arbeidsgiver. Jeg vil også si at det er en bra måte å komme seg videre i systemet som nyutdannet. Dessuten virket det spennende – det er et ordentlig og greit program der en får utforsket en del om seg selv og Nordea.

Hvilke erfaringer tok du med deg videre fra dette?
Jeg har fått veldig mye ut av å delta på Nordea Graduate Program. Det var blant annet en god intro til prosjektledelse, karriereutvikling, personlig utvikling og en god måte å bli kjent med arbeidslivet. Man blir kastet inn i mange spennende arbeidsoppgaver på en gang, noe jeg føler jeg lærte mye av.

I ansettelsesprosessen ble det også utført mange tester på deg som person som også er svært nyttig å ta med seg videre. Du lærer deg selv mye bedre å kjenne etter å ha gjennomført en del tester.

Hvilken betydning har din deltakelse i Nordea Graduate Program hatt for din karriere i Nordea?
Ettersom det er veldig få Graduate stillinger i utgangspunktet er det veldig stor kamp om plassene. Har du vært med i Nordea Graduate stiller du dermed sterkere på veien til en videre karriere i Nordea, da de som har vært med i programmet får et veldig godt rykte og blir sett på som talenter i Nordea. For meg har deltakelsen altså spilt en positiv rolle for min karriere så langt.

Hvem kan søke å Nordeas Graduate Program (hvilke krav stilles det til de som søker)?
Det eneste kravet er vel at du må ha en master innen økonomi og administrasjon eller finans, og at du er nyutdannet.

Hvordan kan jeg søke på Nordea Graduate Program?
Alle stillingsannonser blir lagt ut på karrieresidene våre på nordea.com. Graduate-stillingene utlyses her på høsten, altså et helt år i forkant av at man går inn i stillingen. Da er det bare å søke på dette programmet som en vanlig jobbsøknad.

Hvorfor vil du anbefale andre å søke seg til programmet?
Jeg vil anbefale andre å søke dette programmet fordi det er en veldig god start på karrieren. I løpet av tiden som Graduate lærer man mye om seg selv, samtidig som man får et større perspektiv på Nordea og en god start her. Det er også stor prestisje å få en slik plass, noe som er veldig positivt for en videre karriere i Nordea.

 

Skrevet av Anine Andresen

 

IMG_7030 (3)

Et glimt fra KPMG

Denne  måneden har vi vært på besøk hos KPMG, som er et av verdens største revisjons- og rådgivningsselskaper. KPMG tilbyr et bredt spekter av tjenester innen revisjon, rådgivning, skatt, avgift, forretningsjuss og regnskaps- og økonomitjenester. Selskapet har over 162.000 ansatte i mer enn 150 land, hvorav 1000 medarbeidere jobber i Norge. Vi har snakket med KPMGs sjef på Sørlandet, Bjørn Halvorsen, som har mye interessant å fortelle om hvordan det er å jobbe i denne bedriften.

IMG_7021 (2)

 

Navn: Bjørn Halvorsen

Alder: 44 år

Stilling: partner og leder for KPMG på Sørlandet

Jobbet i KPMG siden 2008

 

 

 

1.Hvorfor valgte du å jobbe i KPMG?
«Jeg begynte å jobbe i KPMG i forbindelse med et oppkjøp av et mindre revisjonsselskap, som da ble en del av KPMG. Dette var et viktig valg for å møte utfordringer for fremtiden, og for å klare og møte mer internasjonale og komplekse problemstillinger.»

2.Hva slags studiebakgrunn trenger du for å få jobb i denne bedriften?
«I KMPG ansetter vi studenter med både bachelor- og masterutdanning, men fortrinnsvis master. Vi ansetter studenter fra flere ulike utdanningsinstitutter, som for eksempel UiA, BI og Handelshøyskolen.»

3.Hva ser dere etter ved rekruttering av nye ansatte?
«Utenom karakterer ser vi litt på engasjement ved siden av studiet. I tillegg ser vi etter personer som vi tror passer inn i vår prestasjonskultur, og som egner seg til å arbeide i team. Det er også viktig at de har evne og vilje til å lære mer, og at de ønsker å utvikle seg.»

4.Hvor mange ansetter KPMG i året?
«I år ansatte vi 75 personer på landsbasis, der tre ble ansatt her i Kristiansand. Vi har også skrevet kontrakter med tre andre som starter i august neste år. Alle de tre kommer fra UiA.»

5.Hva synes du er det beste med å jobbe i KPMG?
«Jeg syns det er utrolig spennedene å få lov til å jobbe med alle de mest spennende virksomhetene her på Sørlandet. Det er mange forskjellige bransjer og virksomheter i ulike faser, noe som gjør at ingen dager er like. Arbeidsoppgavene i det siste har vært mer utfordrende da det er tøffere tider for mange bransjer. Våre kunders utfordringer er våre muligheter.»

6.Hvordan opplevde du tiden som nyansatte?
«Jeg var jo ikke helt fersk i «gamet» da jeg starter her, men jeg følte jeg ble veldig godt tatt imot av KPMG-familien. Jeg liker de verdiene selskapet står for, og jeg har funnet meg veldig godt til rette her.»

7.Hva er den mest utfordrende oppgaven du har hatt?
Bjørn må tenke seg litt om før han svarer. «Det mest utfordrende må være å gi beskjed til selskap om at den eneste utvei er skifteretten, at nok er nok. Dette fordi det innebærer at livsverket til eiere av et selskap går til grunne. Det er viktig å gi ærlige tilbakemeldinger, men det er en tøff prosess å gi den beskjeden.»

8.Hvordan er en vanlig arbeidsdag? Er det en forutsigbar arbeidsplass, eller er hver dag forskjellig?
«Finnes ikke vanlige arbeidsdager i KPMG. Ingen dager er like når vi har så mange ulike kunder og problemstillinger som vi har. Det er stort spekter av ting som skjer, så man opplever nye utfordringer hver dag. For meg som leder kan jeg i løpet av en dag være gjennom blant annet seminarer, interne møter, møter med kunder og advokater og gjennomganger av ulike prosesser. KPMG er en del av en bransje i endring, noe som gjør at vi stadig utvikler vår kompetanse. Det gir mye glede å lede så mange oppegående mennesker som her i KPMG!»

IMG_7029

Bilde av KPMG sine lokaler her i Kristiansand

9.På hvilke områder skiller KPMG seg fra andre steder du har jobbet?
«Jeg har tidligere jobbet i både BDO og Deloitte. Jeg syns KPMG er en krevende organisasjon med mange utfordrende oppgaver, men samtidig mye menneskelig varme. Her jobber vi i team, hvor vi hjelper og støtter hverandre. Du har alltid en ekspert ved siden av deg som kan hjelpe deg i vanskelige situasjoner med krevende problemstillinger.»

10.Har dere sosiale sammenkomster utenom jobben?
«Ja, det har vi. I mars er vi blant annet en god gjeng som skal på tur til Hovden for å gå på ski. Vi har også planer om å gjøre noe i forbindelse med Oslo Maraton neste år. I tillegg har vi en årlig helgetur på høsten, som i år går til Amsterdam. Ellers har vi sommeravslutninger, lønningspils og KPMG Puls som andre aktiviteter. Med andre ord; mye spennende som skjer!»

11.Hva er ditt beste minne fra jobben?
«De beste minnene er kunder som kommer tilbake og er veldig, veldig godt fornøyd med den jobben vi har gjort, hvis vi for eksempel har hjulpet dem ut av en krise. Dette er med på å skape langsiktige relasjoner. Det er alltid veldig hyggelig å få gode kundetilbakemeldinger!»

12.Er det mye reising forbundet med stillingen din?
«Det blir en god del resing ja. Vi beveger oss en del sammen med kundene, så dersom en kunde har virksomhet nasjonalt utenfor Sørlandet eller i utlandet, som for eksempel i England eller Brasil, drar vi gjerne med dem ut for å besøke virksomhetene. Dette gjør vi for å få et bedre overblikk over hvordan vi kan hjelpe kundene våre på best mulig måte.»

13.På hvilke måter er det mulighet for videreutvikling i KPMG?
«Vi ser det at en del av den kompetansen vi sitter på er ønskelig ute i næringslivet. Selv om ikke alle som starter sin karriere hos oss blir værende, vet vi at vi har gitt dem gode erfaringer som de kan ta med seg videre. Flere som har vært hos oss har oppnådd ledende stillinger ute i næringslivet.»

14. Hva vil du si er bedriftens sterkeste sider?
«Helt klart evne til omstilling, og vilje til å strekke seg langt for kundene. Vi prøver å ha en 24/7 service slik at vi skal være mest mulig tilgjengelig for kundene. Det er viktig med god kommunikasjon.»

15. Hvilke type stillinger kan dere tilby studenter med utdanning innen økonomi?
«Vi rekrutterer både til revisjon og rådgivning, men også til «law», altså advokater.»

16. Hva er KPMGs fremtidsplaner?
«Vekst! Vi har nylig gjort et oppkjøp innfor regnskap og økonomitjenester. Dette gjorde vi for å styrke den delen av selskapet, slik at vi blir et komplett kompetansehus som også kan levere tjenester innenfor regnskap og økonomi. Samtidig ønsker vi også vekst innenfor alle våre forretningsområder. Likevel trenger vi nødvendigvis ikke å bli størst, men best!»

 

Vi takker for et hyggelig besøk 🙂

 

Skrevet av Silje Marie Gram og Anine Andresen

12168144_10207769331734001_713644149_n

Rolf H. Søraker

Navn: Rolf H. Søraker
Alder: 55Sparebanken Sør
Stilling: Direktør Konsernstab.
Hatt ulike roller i Sør bank fra 1986.
Utdanning: Diploma Økonom og Master of Management,
BI og utdannelse fra forsvaret.

Denne gangen blir vi litt bedre kjent med Sparebanken Sør, landets femte største norskeide sparebank. De har hovedkontor i Kristiansand og har i alt 40 kontorer spredt over Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark.
Vi var så heldige at vi fikk snakke med Direktør for Konsernstaben, Rolf H. Søraker over telefonen, og han hadde mye spennende å fortelle oss.

 

Hvilke tjenester tilbyr Sparebanken Sør?
Vi tilbyr et bredt spekter av finansielle tjenester, så alt innenfor utlån, sparing, betalingsformidling, forsikring og økonomisk rådgivning. I tillegg har vi et datterselskap som driver eiendomsmegling.

 

Hvordan skiller Sparebanken Sør seg ut fra andre arbeidsgivere?
Sparebanken Sør er en selvstendig bank som har alle funksjoner i banken med hovedkontor plasser på Sørlandet, i Kristiansand. Vi har mange fagavdelinger med spesialister for de ulike målene.

 

Hvilken studiebakgrunn trengs for å jobbe hos dere?
Med alle disse fagavdelingene våre trekker vi frem et bredt spekter av kompetanse. Vi har jurister, vi har en egen markedsavdeling med markedsutdannede, innenfor forretningsutvikling har vi folk med IT- og digitalkompetanse. Innenfor eiendom har vi folk med teknisk utdannelse og innenfor økonomi har vi folk med en tung økonomisk kompetanse. I HR avdelingen har vi jo ansatte med HR-utdannelse. I tillegg til dette driver vi på i person- og bedriftsmarkedet, så vi ser etter mennesker med gode kommunikasjonsevner.

 

Ansetter dere mange nyutdannede studenter?
Svaret på det må bli nei. Men vi er en medlemsbedrift av Trainee Sør og har jo hatt noen kandidater som er på Trainee-nivå her i banken. Men til tider ansetter vi jo nyutdannede, men akkurat nå er vi i en fase hvor vi ikke driver med mye ekstern rekruttering. Vi har ansatt noen yngre mennesker med kun ett eller to år på bakken.

 

Hvorfor valgte du å jobbe i Sparebanken Sør?
Jeg hadde relevant økonomisk- og lederutdanning fra både BI og forsvaret, og jeg så en god mulighet til å vokse og utvikle meg i samme bedriften. Banker har ofte gode ordninger for videreutdanning av egne ansatte, så det var den viktigste grunnen.

 

Hva forventes av en arbeidstaker hos dere?
Det å jobbe i bank, det handler om tillit. Vi leter etter personer med evnen til å skape god kommunikasjon og skape relasjoner med kundene. Det er nok den viktigste egenskapen.

 

Hvordan var den første tiden din som arbeidstaker i banken?
Da måtte jeg lære bank. Bank og kreditt er et eget håndverk, så det var en ganske bratt lærekurve. Men selvfølgelig sabla spennende! Jeg ble tatt imot av hyggelige folk, en inkluderende kultur. Bankfolk er jo veldig skikkelige, så en fikk en feeling på at man ble godt tatt vare på og det var et godt opplegg for å bli introdusert for bedriften. Også var det veldig spennende at det er kort vei til toppledelsen, og det fikk man møte veldig tidlig. En del av introduksjonen var faktisk å møte ledelsen.

 

Hvordan var overgangen fra studentlivet til arbeidslivet?
Jeg opplevde det som en periode med mye læring. Man får følelsen av at når man er student så kan du noe, men det var mer en plattform. Når man er student så jobber du fram mot eksamen, men når du kommer i jobb så må du prestere fortløpende.

 

Hva har vært din største utfordring siden du ble ansatt?
Når banken blir utsatt for ran, og man sitter tett på det, så er det ekstremt utfordrende. Det blir en relasjon mellom ledelse og ansatte som blir veldig menneskelig. Heldigvis har det ikke vært noen fysiske personskader, men det er tøffe saker.

 

På hvilke måter er det mulighet for videreutvikling i bedriften?
Man begynner gjerne som en kunderådgiver og gjennom å lære bankfaget, så kan man jobbe seg mot å bli en finansiell rådgiver. Banken har tilrettelagt for at ansatte kan utvikle sin kompetanse videre gjennom Bankakademiet. Sparebanken Sør har også flere programmer som er spesialbygd for bankvesenet, og har en lang historie med å videreutvikle ansatte. Masteren min ble fullført i 2004, og den tok jeg når jeg var i full jobb. Jeg fikk permisjon i perioden undervisningen foregikk.

 

Hva syns du er det beste med å jobbe i Sparebanken Sør?
Det beste må være at man har mange faglige utfordringer og finne løsninger på problemer i samspill med kollegaer. Også vil jeg legge på at banken, med sin regionale tilknytning, gjør en stor forskjell på Sørlandet.

 

Er det stort fokus på et godt sosialt miljø?
Banken har gode velferdsordninger, både bedriftslag, utbygde firmaleiligheter og hytter og har også kunstklubb. Vi er opptatt av å feire seiere og har en del insentiv ordninger for å premiere og stimulere innsats. Vi har bygd det opp til at ting skal gjøres i felleskap.

 

Hva er ditt beste minne fra tiden i Sparebanken Sør?
Mitt største kick var vel når jeg ble konstituert som markedssjef i ’97. Det var det som ga meg det største løftet som ansatt.

 

Hva er fremtidsplanene for banken?
Vi skal være den banken som skaper vekst og utvikling i Agder. Det er viktig av vi har en nærhet og kompetanse til regionen som vi kan bruke som en styrke i dialog med kunden. Samspillet med landsdelen vil vi bruke som en strategisk styrke og samtidig kommer det landsdelen til gode.

 

Av Tellef Solberg og Karoline E. Narvesen

CF013457_redigert_bw

Et glimt fra BDO

Denne måneden har vi vært i kontakt med bedriften BDO, som er et av landets største og ledende kompetansehus innen revisjon og rådgiving. De tilbyr et bredt spekter av tjenester innenfor de fire forretningsområdene revisjon, skatt og avgift, rådgivning og foretaksservice, og er dermed en svært relevant arbeidsgiver for de som studerer økonomi. Bedriften har 1250 ansatte på kontorer over hele Norge, med hovedkontorer i Vika i Oslo. Vi har snakket med to av BDOs ansatte fra Oslokontoret, Terje og Hanne, som begge er tidligere økonomistudenter ved Universitetet i Agder. De har mye interessant å fortelle om BDO og hvordan det er å jobbe i bedriften.

 

Terje Eggum Adolfsen_Oslo

Navn: Terje Adolfsen

Alder: 28 år

Stilling: Senior Associate i Revisjon

Jobbet i BDO siden august 2011

 

 

 

 

cvNavn: Hanne Hodnungseth

Alder: 27 år

Stilling: Senior Associate i Risk Advisory Service (Granskingsenheten)

Jobbet i BDO siden august 2011

 

 

 

 

Hvorfor valgte dere å jobbe i BDO?

BDO virket først og fremst som en spennende arbeidsplass med mange muligheter internt, et svært bra sosialt miljø og et stort fokus på medarbeiderutvikling. I tillegg kjente vi godt til selskapet gjennom flere bedriftspresentasjoner på UiA.  Vi har alltid følt at BDO har skilt seg positivt ut fra de andre konkurrentene i bransjen.

 Hva slags studiebakgrunn trenger du for å få jobb i denne bedriften?

De aller fleste har en mastergrad innenfor økonomifeltet (finans, økonomistyring, strategi, revisjon, regnskap, etc.). Vi ansetter også personer med bachelorgrad i revisjon og regnskap.

 Hvordan var den første dagen, og de første ukene i BDO som nyansatt?

Som nyansatt i BDO inngår du i et 4-årig kursprogram, hvor du settes grundig inn i både den praktiske og teoretiske tilnærmingen til revisjon. Første uken som nyansatt møtes alle til introduksjonskurs i Østerrike (Kitzbühel). Her er det lagt opp til mange spennende fagdager, i tillegg til sosiale aktiviteter som fjellturer og ekstremsport. Det er videre lagt opp til flere kurs gjennom året med faglig påfyll. Som nyansatt har også alle en egen fadder som følger deg tett i hverdagen, samt en personalansvarlig som tilrettelegger for at du får den utviklingen som du ønsker.

Hva kjennetegner en potensiell arbeidstaker for denne bedriften?

Først og fremst så må man være faglig dyktig, men det er også svært viktig at man viser engasjement og liker å utfordre seg selv. For eksempel ser vi på om søkere har hatt verv i en linjeforening eller andre foreninger, aktiv innen idrett, hatt relevante deltidsjobber, internship eller vært på utveksling. I tillegg er det også viktig at man er flink til å kommunisere. Vi er mye ute hos kunder, og da er det viktig at man klarer å bygge gode relasjoner. En BDOer er en person som er fremoverlent, proaktiv, engasjert og flink til å ta initiativ.

Hva synes dere er det beste med å jobbe i BDO?

Selskapet er flink til å rette fokus på hver enkelt, og hvis du gir av deg selv blir du verdsatt. Videre har vi et utrolig godt sosialt miljø, hvor vi også er gode venner utenfor arbeidsplassen.

På hvilke områder skiller denne bedriften seg fra andre steder dere har jobbet?

Det må være fokuset på medarbeiderutvikling. Selskapet er svært godt tilrettelagt for personlig utvikling, ved at man årlig skal lage sin egen kompetanseplan hvor alle setter seg mål som går over 1 år, samt en mer langsiktig 5-årsplan. I tillegg har alle medarbeidere en egen personalansvarlig og det gjennomføres medarbeidersamtaler 2 eller flere ganger i året. Her diskuterer man hvor man vil, hva man må gjøre for å komme seg dit, samt at man får tilbakemelding på det man har gjort så langt. Vi blir også evaluert på spesifikke prosjekter, og det blir lagt opp en kurs og utviklingsplan i forhold til hvilket fagpåfyll man trenger.

Er det mye reising forbundet med stillingen deres?

BDO har lokaler spredt rundt i hele Norge. Ved Oslokontoret er kundene stort sett lokalisert på det sentrale Østlandet. Allikevel hender det at vi har kunder og prosjekter som befinner seg andre steder i landet. Da blir det gjerne noe reisevirksomhet.

Hva er den mest utfordrende oppgaven dere har fått siden dere startet å jobbe i BDO?

I tillegg til å lede mindre kundeoppdrag har vi blant annet fått ansvar for å arrangere både sommerfester og julebord.

Er det en forutsigbar arbeidsplass, eller er hver dag forskjellig?

Hver dag er ulik! Dagene bestemmes ut ifra hvilket prosjekt eller hvilken kunde man jobber på. Vi er ofte ute og jobber i kundens lokaler. Det er viktig å være der det skjer, samt å ha en nærhet til kunden. Andre dager jobber vi på kontoret med etterarbeid eller interne prosjekter som arrangementer, HR-aktiviteter eller markedsrelatert arbeid.

Hvor mange ansetter dere i året?

Vi ansetter i underkant av 100 nyansatte hvert år. De fleste ansettes på revisjon og til hovedkontoret her i Oslo, men med så mange lokale kontorer finner vi nye BDO-spirer over hele landet.

Hvordan var overgangen fra studielivet i Kristiansand til å jobbe i en stor bedrift i Oslo?

Den største overgangen er nok at man i større grad legger bort arbeidet når man går hjem fra jobb. I studiet hadde vi jo alltid neste eksamen eller oppgaveinnlevering i tankene. Dette er en utrolig deilig følelse! Som nyansatt i BDO blir man raskt kjent med sine nye kolleger. Grunnkurset i utlandet, samt det gode miljøet gjør at man blir godt sammensveiset slik som i studietiden, og det blir ofte tid til både hytteturer, middager og noen pils etter jobb.

 Hva er deres beste minne fra jobben?

Det er en utrolig god følelse når kunden tydelig er fornøyd med det arbeidet vi har levert. Vi har også mange gode minner fra sosiale aktiviteter som for eksempel Skarverennet, hytteturer til Hemsedal, julebord og ikke minst den årlige fotballturneringen som spilles på tvers av BDO-kontorene i Europa.

Er det stort fokus på det sosiale miljøet i BDO? Er det mange sosiale sammenkomster utenfor jobb?

Det er mye sosialt som skjer i BDO! Det er sommerfest og julebord for hele Oslo-kontoret. På høsten har vi BDO-konferansen hvor alle 1250 ansatte i BDO Norge møtes til fag og fest.  I tillegg til dette har vi ofte lønningspils, og vi møtes gjerne utenfor arbeidstid på egent initiativ. Her i BDO er det også fokus på en sportslig profil og vi stilte med over 300 deltakere på årets Holmenkollstafett. Selvfølgelig feiret vi det hele med en stor bankett på kvelden.

På hvilke måter er det mulighet for videreutvikling i bedriften?

Det er i hovedsak tre måter man kan videreutvikle seg på:

 • Man kan videreutvikle seg i bredden, altså fordype seg i et fagfelt
 • Man kan videreutvikle seg i høyden, altså i ledelse og personalansvar
 • Man kan videreutvikle seg på tvers, ved at man jobber en andel i andre avdelinger som f.eks. Risk Advisory Services eller rådgivning.

Hva er bedriftens fremtidsplaner?

BDO har et mål om å fortsette den gode veksten vi har som selskap. Samtidig skal vi jobbe hardt for å opprettholde vår visjon om å hele tiden kunne gi den beste kundeopplevelsen. Vi skal fokusere på vår kompetanse og videreutvikle tjenestene markedet etterspør. 

CF013443

BDOs lokaler i Oslo

 

Skrevet av Anine Andresen og Line Iversen Ekrann

 

Besøk hos PwC

På besøk hos PwC

Den 10.10.2014 fikk vi i oppdrag å besøke PWC i Kristiansand. De har kontorer ved Fiskebryggen.
Vi går rett inn hovedinngangen kl 13:50, og opp én etasje i en godt opplyst trappeoppgang med mye vinduer. En kar i dress går inn en glassdør der det står «PwC» på – og vi følger etter. Inn kommer vi til en stor resepsjon hvor vi henvender oss. Ett minutt senere kommer Morten Frustøl for å møte oss. Vi går forbi resepsjonen, og videre innover i lokalet, der vi kommer til et område med to sofaer og et bord mellom dem. På bordet står det frukt, mineralvann, kjeks (kjeks blir kun servert på fredager!) og en kaffemaskin like unna. Morten forteller at dette er samlingspunktet om morgenen. «Her møtes man for å få i seg litt kaffe, lese avisen, snakke sammen og slappe av før arbeidsdagen går for alvor i gang». Like før 14:00 kommer Stina Rørvik og Andreas Eidsaa for å møte oss.

 

andreas profil

Navn: Andreas Eidsaa
Alder: 29
Stilling: Consulting i PwC, 2014. Jobbet i revisjon i PwC, 2010-2014
Utdanning: Master i økonomi og administrasjon ved UiA 2010,
Master i regnskap og revisjon (MRR) BI 2012,
Bachelor ved UiA 2008  

 

 

 

stina profil2

Navn: Stina Rørvik
Alder: 24
Stilling: Associate, Assurance
Utdanning: Master i «Økonomisk styring og Prosjektledelse» ved UiA, 2014,
Bachelor i «Økonomi og Administrasjon» ved UiA, 2012

 

 

  

 


Hva er det 
beste med å jobbe i PwC?

 • Varierte oppgaver
 • Dynamisk miljø og hverdag
 • Varierte mennesker og kunder

Hvilken studiebakgrunn trenger du for å få jobb i denne bedriften?

De fleste som ansattes har utdanning innen økonomi og administrasjon, revisjon, og industriell økonomi. I tillegg ansetter vi kandidater innen jus til vår juridiske avdeling.
Ettersom PwC tilbyr kundene sine flere ulike tjenester, deriblant revisjon, rådgivning og juridisk bistand, ansettes mennesker med mange forskjellige bakgrunner. Vi ser på mangfold som et konkurransefortrinn!
Alle nyansatte vil ved oppstart gjennomgå et omfattende opplæringsprogram, så selv om vi ansetter kandidater med ulik profil og bakgrunn, vil alle være i stand til å utføre relevante arbeidsoppgaver.

Hvor mange ansetter dere i året?
Hvor mange vi ansetter, varierer fra år til år. Det kommer an på både behov og antall gode kandidater. I år har det hittil blitt ansatt fem siviløkonomer ved Kristiansand-kontoret, alle fra UiA. Disse har oppstart i august 2015.

Hva ser dere etter ved rekruttering av nye ansatte?/Hva kjennetegner en potensiell arbeidstaker for PwC?
Utover gode faglige resultater, ser PwC etter engasjerte mennesker, som gjerne har tatt del i verv eller lignende arbeid. Jobb ved siden av studier er også positivt – særlig om jobben er relevant. I PwC jobber vi mye i team, og at kollegaene er aktive og hyggelige mennesker er svært viktig.

Hvordan ser lønnslippen ut for nyansatte?
Stina forteller kort og greit at det ligger på rundt 400.000. I tillegg kommer overtidsbetaling, mobiltelefon, mobilt bredbånd og andre goder som blant annet gode forsikringsordninger og subsidiert trening. Andreas kaller lønnen konkurranse dyktig, og sier han tror det ligger på noenlunde det samme hos andre.

Er lønnen likt fordelt mellom kvinner og menn?
Ja, det er den, sier Andreas. «I starten er det mer eller mindre fastsatt, mens senere i karrieren og oppover i systemet vil det være større innsalg av prestasjonsbasert lønn uavhengig av kjønn». På hvorfor det er færre kvinnelige partnere, sier han at han tror det kan ha med livssituasjon å gjøre. Det å få barn kan være utfordrende. Stina forteller at PwC har fokus på akkurat dette. To ganger i halvåret møtes kvinnene i PwC, hvor fokuset er å få kvinner opp og frem i bedriften.

Har dere fleksitid?
«Ja, vi har kontortid mellom 09:00 og 15:00, hvilket betyr at alle i utgangspunktet må være tilgjengelige i dette tidsrommet. Kontortiden blir riktignok ofte tilbrakt ute hos klient og i møter. Fleksitiden gjør at man styre mye selv. Ved behov og i perioder vil det også være mulig å jobbe hjemmefra», sier Andreas.

IMG_4519

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har dere kaffemaskin?
«Ja», nikker Andreas.

Hvor mange kopper drikker dere iløpet av en dag?
Andreas sier han drikker tre kopper dagen, mens Stina styrer unna for ikke å bli avhengig. «Enkelte i avdelingen nærmer seg tosifret antall kopper», sier Andreas.

Livet nå versus livet som student?
«Livet som student var konge – men enda mer konge nå.» Andreas sier også at han savner friheten man har som student, og oppfordrer oss studenter til å nyte den mens vi kan.

Hvordan var den første dagen og de første ukene i PWC?
Stina forteller at den aller første dagen i PwC gikk ganske rolig for seg. Hun kom på jobb, møtte kollegaene sine og ble kjent med lokalene. Den første oppgaven var å installere jobbtelefon og datamaskin. I tillegg undertegnet hun en del papirer som handlet om erklæringer og lignende. Deretter dro hun på et to ukers kurs til Oslo for alle nyansatte i PwC-Norge. «Dette var to gode uker med opplegg hver dag». Etter dette reiste de nyansatte videre for en uke i Portugal. Mens man i Oslo lærte om teori, skulle man her anvende dette i case-oppgaver. Casene var veldig praktiske, og skulle simulere utfordringer man kunne komme borti i en arbeidsdag. Blant annet skulle man intervjue en påtenkt regnskapssjef. Her gjaldt det å stille de rette spørsmålene slik at man fikk den informasjonen man trengte. «Man lærte utrolig mye på kort tid. Både intervju – og presentasjonsteknikk– det var en bratt læringskurve». For å oppsummere de første ukene i PwC sier Stina at hun var kjempefornøyd. «Det var veldig gøy, og man møtte mange nye mennesker – som igjen utgjør et utrolig bra kontaktnettverk». Andreas, som var på det samme kurset for noen år siden, bekrefter at dette nettverket er gull verdt. «Jeg kjenner nå mange PwC- ansatte i hele landet, og det hender jeg bruker de om jeg trenger hjelp med noe arbeidsrelatert. I tillegg har du den sosiale goden av et nettverk – man får jo faktisk mange nye venner».

Fokuserer dere mye på det sosiale miljøet i PwC?
«Ja, vi har mange sosiale aktiviteter. Vi har blant annet forskjellige idrettslag som fotball, ski – og spinningsgrupper. Vi møtes ofte for fredagspils, turer og i denne uken blir det også en hemmelig happening, som jeg er en del av å arrangere» smiler Andreas. Lørdag 11.10.14 deltok også PwC på oljestafetten i Baneheia.

Hva syns du har vært det mest utfordrende/vanskeligste siden du begynte i PwC?
Stina tar raskt ordet, og sier at å fastsette vesentlighetsgrenser har vært det mest utfordrende til nå. «Når man skal revidere et regnskap, benytter man vesentlighetsgrenser for å gjøre arbeidsmengden håndterlig. Helt konkret tar man utgangspunkt i hva som oppfattes som vesentlige beløpsstørrelser for brukerne av regnskapet, og dette blir styrende for hva revisor gjør av revisjonshandlinger. Som revisor skal man sikre at regnskapet gir brukerne et rettmessig bilde av virksomheten, og på den måten bidrar revisor til tillit mellom de ulike aktørene i næringslivet». Uten å gå for detaljert inn på det, sier Stina at stadig økende dokumentasjonskrav medfører at disse øvelsene ikke bare er ‘copy paste’, men utfordrende vurderinger som man som nyansatt blir satt til å gjøre fra dag én. Andreas legger til at når man har revidert et regnskap og alt har sett bra ut, sier man at regnskapet ikke inneholder vesentlige feil – igjen det med vesentlighetsgrenser. Videre, forteller Andreas at hele tiden er det ny kunnskap å lære. Man setter seg mål og evalueres to ganger i året på to valgfrie prosjekter. Dette kan være utfordrende, fordi det er uforutsigbart og man må strekke seg oppover. «Fortsatt er det mye jeg ikke forstår».

IMG_4535

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har dere mange faste kunder?
«Absolutt. For oss er viktig å levere gode tjenester slik at kundene kommer tilbake – noe vi ser de gjør», sier Andreas.

Hva gjør det attraktivt å jobbe i PwC?
«PwC er vandt med å ta inn nyutdannede. Det er mye opplæring å få, og i starten får man både en fadder og en counsellor som hjelper og veileder deg. I tillegg har vi en trygg arbeidsplass, med en nokså flat organisasjonsstruktur. Det er ingen intern konkurranse mellom ansatte. Istedet er det fokus på å hjelpe hverandre», forteller de omhverandre.

Kan dere nevne noe negativt med å jobbe i PwC?
«Ja, det kan bli litt for mye jobbing i perioder», sier Andreas. «Særlig med tanke på at man har kone og barn. Men det positive med å jobbe i PwC overstiger helt klart det negative!»

Hvilke aktorer er de viktigste for at PwC skal lykkes i sin bransje?

 • Profesjonalitet
 • skape tillit
 • skape verdier for kundene
 • kvalitet
 • pris på tjenestene
 • service/imøtekommenhet

Hva er bedriftens fremtidsplaner?
Vi ønsker å fortsatt være det ledende kompetansehuset på Sørlandet, og med grunnlag i dette vokse videre.

andreas og stina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skrevet av Solvor Tolsby og Edvard Presthus)