Category : Bilder

IMG_5811ny

Vår 2013 – Nordeaspillet

Nordeaspillet er et casebasert spill over tre runder. Oppgaven går i grove trekk ut på å vurdere om ditt lag ønsker å finansiere et Private Equity—selskaps oppkjøp av en stor norsk bedrift. Nordeaspillet vil gi deltakerne innblikk i hvordan en bank tenker og fungerer. Du vil få bedre oversikt over de utallelige mulighetene du har i Nordens største bank – med særlig fokus på Markets-delen av organisasjonen.

IMG_5722

Vår 2013 – Norge På Nytt Konferansen

Norge på nytt er en næringslivskonferanse arrangert av frivillige studenter ved Handelshøyskolen BI i Kristiansand og Universitetet i Agder.

Formålet med konferansen er å skape relasjoner mellom studentene og næringslivet i Agder. Det vil bli en møteplass med nettverksbygging på tvers av bransjer og studier. Her vil kunnskap, ideer og erfaring utveksles.

På lengre sikt vil samarbeid på tvers av instutusjonene og næringslivet være en viktig faktor for å gjøre Kristiansand til en attraktiv studentby i fremtiden.

I år avholdes “Norge på nytt” konferansen på Kristiansands nyeste teater og konserthus Kilden.