Author: Informasjonsutvalget

Sparing gjør livet lettere

Hei igjen! Denne måneden ønsker vi i Mercurius å ta for oss noe så kjedelig, men samtidig veldig viktig; sparing! Som student kan det være vanskelig å spare, vi har rett og slett ikke noe særlig rom for sparing i økonomien vår. Mange av oss lever på lånte penger, noen jobber litt,

Read More

Mercurius – Nytt år, ny spalte

Mercurius er en linjeforening for studentene som går på et 5-årig masterprogram i økonomi ved Universitetet i Agder. Dette er en studentforening som hvert år gjennomfører en rekke arrangementer og aktiviteter, både faglig og sosialt. Foreningen har ett overordnet mål om å engasjere studenter i studietiden, skape et sterkt og

Read More

Mercurius Studentforening

Mercurius er en studentforening for masterstudentene i økonomi ved Universitetet i Agder. Aktiviteten i Mercurius tuftes på tre hovedsøyler, vennskap, kunnskap og nettverk. Målsetningen med foreningen er å skape et kreativt engasjement, godt samhold og felles identitet blant masterstudentene. Mercurius skal også være et bindeledd mellom studentene og næringslivet.

Read More